INMATEH - CUPRINS - Nr. 3/2006     /     INMATEH - CONTENTS - No. 3/2006

No.

TITLUL / AUTORII

TITLE / AUTHORS

Pg.

1

MOBILITATEA CERCETATORILOR DIN INMA IN VEDEREA PERFECTARII UNOR ACORDURI DE COLABORARE CU PARTENERI DIN U.E. / THE FREE MOVEMENT OF INMA RESEARCHERS IN ORDER TO CONCLUDE THE CO-OPERATION AGREEMENTS WITH UE PARTNERS
Dr.ing. Beghes Horia, dr.ing. Gangu Vergil, drd.ing. Nedelcu Mihail - INMA Bucuresti / prof.dr.ing. Popescu Simion – Univ. TRANSILVANIA Brasov / dr.ing. Nicolescu Mihai – ASAS

11

2

OPTIMIZAREA SI IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIILOR DE OBTINERE A NUTRETURILOR CONCENTRATE IN SCOPUL IMBUNATATIRII CALITATII SI SIGURANTEI CHIMICE A PRODUSELOR PROVENITE DIN ZOOTEHNIE PRIN REALIZAREA INSTALATIEI DE OBTINERE A NUTRETURILOR CONCENTRATE - IONC / OPTIMIZATION AND IMPLEMENTATION OF THE TECHNOLOGIES FOR OBTAINING CONCENTRATED FODDERS IN ORDER TO IMPROVE THE QUALITY AND CHEMICAL SAFETY OF PRODUCTS PROCEEDED FROM LIVESTOCK BY MANUFACTURING THE INSTALLATION FOR OBTAINING CONCENTRATED FODDERS-IONC
Dr. ing. Anisoara PAUN, dr. ing. Ion PIRNA, Dr. ing. Iosif COJOCARU, Dr. ing. Paul GAGEANU, ing. Carmen BRACACESCU - INMA Bucuresti

19

3

CERCETARI PRIVIND PROMOVAREA UNOR TEHNICI INOVATIVE DE MECANIZARE IN CADRUL ITINERARIILOR TEHNOLOGICE LA CULTURILE PRASITOARE PRIN REALIZAREA UNOR SEMANATORI PENTRU SEMANAT DIRECT IN MIRISTE SI PE BILOANE / RESEARCHES REGARDING THE PROMOTION OF SOME MECHANIZATION INNOVATIVE TECHNIQUES INSIDE THE TECHNOLOGICAL LAYOUT AT THE HOED CROPS BY THE PERFORMANCE OF SOME SEEDING MACHINES FOR SEEDING DIRECTLY IN STUBBLE FIELD AND ON RIDGES
Dr. ing. Gangu Vergil, Dr. ing.Cojocaru Iosif, Dr. ing. Marin Eugen, drd. ing. Manea Dragos, Drd. ing. Sorica Cristian, Drd. ing. Mateescu Marinela - INMA Bucuresti

27

4

ANALIZA RISCURILOR LA CARE ESTE SUPUS OPERATORUL CA URMARE A RĂSTURNĂRII ACCIDENTALE ÎN TIMPUL EXPLOATĂRII NORMALE A TRACTOARELOR, DELIMITAREA ZONEI DE DEGAJARE ÎN INTERIORUL STRUCTURII DE PROTECŢIE, PROCEDURI, METODE DE ÎNCERCARE ŞI CRITERII DE ACCEPTABILITATE / ANALYSIS OF RISKS OF WHICH THE OPERATOR IS THE SUBJECT, AS A RESULT OF ACCIDENTAL OVERTURNING DURING THE COMMON EXPLOITATION OF TRACTORS, DEMARCATION OF TRACTORS, DEMARCATION OF THE RELEASING AREA WITHIN THE PROTECTION STRUCTURE, PROCEDURES, TESTING METHODS AND ACCEPTANCE CRITERIA
Dr. ing. Vladut Valentin, ing. Ringheanu Liviu - INMA Bucuresti / Dr. ing. Biris Sorin - U.P. Bucuresti / Dr. ing. Atanasov Atanas - Institute of Agriculture and Seed Science "Obraztsov Chiflik" Rousse / Dr. ing. Bungescu Sorin, Dr. ing. Ilea Radu - USAMVB Timisoara

37

5

STUDII PRIVIND CINEMATICA ORGANELOR DE AMESTECARE CU MISCARE PLANETARA / STUDIES CONCERNING KINEMATICS THE ORGANS OF INTERMINGLE WITH THE PLANETARY MOTION
Prof. univ. dr. ing. FLOREAN RUS - Universitatea TRANSILVANIA Brasov

49

6

INCERCAREA MASINII MIC-0,4 ECHIPATA CU APARATUL DE DISTRIBUTIE CENTRIFUGALA A INGRASAMINTELOR PENTRU LATIMI DIFERITE DE LUCRU / TESTING OF MIC-0,4 MACHINE EQUIPPED WITH THE UNIT FOR FERTILIZERS CENTRIFUGAL DISTRIBUTION FOR VARIOUS WORKING WIDTHS
Prof. dr. ing. Alexandru Grigore PISOSCHI, Drd.ing. Augustin CONSTANTINESCU, Drd. ing. Gheorghe POPA - Universitatea din Craiova / Dr. ing. Gheorghe BARCA - SCDA Simnic Craiova

51

7

ASPECTE PRIVIND INFLUENTA TRANZITIEI SPRE ECONOMIA DE PIATA ASUPRA TEHNICII AGRICOLE ROMANESTI / ASPECTS CONCERNING THE INFLUENCE OF THE TRANSITION TOWARDS THE MARKET ECONOMY UPON THE ROMANIAN AGRICULTURE TECHNIQUE
Prof. dr.ing. Bratucu Gheorghe – Univ. TRANSILVANIA din Brasov

59

8

STUDII SI CERCETARI PRIVIND SIGURANTA CIRCULATIEI RUTIERE A AGREGATELOR TRACTOR-REMORCA SI A ECHIPAMENTELOR AGRICOLE / STUDIES AND RESEARCHES REGARDING THE STREET-TRAFFIC SECURITY OF THE TRACTOR-TRAILER AGGREGATE AND OF THE AGRICULTURAL EQUIPMENTS
Drd. ing. Bodea Codrut, Dr. ing. Ciuperca Radu, Dr. ing. Gangu Vergil, ing. Ciurel Gica, Dr. ing. Popa Lucretia – INMA Bucuresti / Prof dr. Ing. Candea Ioan – Universitatea „TRANSILVANIA” -Brasov

65

9

EVALUAREA STABILITATII SI FIABILITATII EXPERIMENTELOR PE TERMEN LUNG ASUPRA PRODUCTIVITATII BOABELOR DE PORUMB / ASSESSMENT STABILITY AND RELIABILITY ON MAIZE GRAIN YIELD IN LONG-TERM EXPERIMENT
PhD. Eng. Atanas Atanasov, S.R.A. II degree Dr. Luba Nenova - Institute of Agriculture and Seed Science "Obraztsov Chiflik" – Rousse / PhD. Eng. Valentin Vladut - Institute of Research-Development for Machines and Installations Designed to Agriculture and Food Industry - INMA, Bucharest

71

10

OPERATII TEHNOLOGICE DE MENTENANTA CORECTIVA PENTRU AGREGATUL COMBINAT DE PREGATIT PATUL GERMINATIV ACPG 3 / CORRECTIVE MAINTENANCE TECHNOLOGICAL OPERATIONS FOR THE COMBINED UNIT OF GERMINATING BED PREPARATION ACPG 3
ing. Danciu Aurel, dr. ing. Vladut Valentin, ing. Bajenaru Silviu, ing. Alexandrescu Ion - INMA Bucuresti

77

11

INFLUENTA PUNCTELOR NEGRE ALE BOABELOR ASUPRA CALITATILOR TEHNOLOGICE ALE GRAULUI COMUN / INFLUENCE OF THE BLACK POINT OF GRAIN ON SOME TECHNOLOGICAL QUALITIES OF COMMON WHEAT (TRITICUM AESTIVUM L.)
R. A. Veselin Dochev, PhD. Eng. Atanas Atanasov, R.A. Svetlana Stoyanova, Petranka Vassileva - Institute of Agriculture and Seed Science “Obraztsov Chiflik” – Rousse

87

12

STUDII SI CERCETARI PRIVIND REALIZAREA UNUI SEPARATOR ASPIRATOR CILINDROCONIC PENTRU SEPARAREA SEMINTELOR DE CEREALE CU AJUTORUL CURENTILOR DE AER IN SCOPUL OBŢINERII UNOR PRODUSE ECOLOGICE / STUDIES AND RESEARCHES REGARDING THE PERFORMANCE OF A CONE-CYLINDER SHAPE SEPARATOR - ASPIRATOR FOR THE SEPARATION OF CEREAL GRAINS BY MEANS OF AIR CURRENTS IN ORDER TO OBTAIN ECOLOGICAL PRODUCTS
Dr. ing. Gageanu Paul, Dr. ing. Paun Anisoara, Ing. Bracacescu Carmen, tehn. Bunduchi George - INMA Bucuresti

91

13

CERCETARI PRIVIND IMBUNATATIREA PROCESULUI DE INVECHIRE A VINARSULUI PRIN TEHNICA ULTRASONORA / RESEARCH REGARDING THE IMPROVEMENT OF THE MATURATION PROCESSING OF WINE-DISTILLATE BY USING ULTRASOUND TECHNIQUE
Drd. ing. Mihaela DANCIU - Universitatea TRANSILVANIA Brasov

101

14

REGLAREA DOZEI DE LICHID LA TRATAMENTELE EFECTUATE PRIN STROPIRE CU AJUTORUL AVIATIEI UTILITARE / THE LIQUID DOSE ADJUSTMENT AT THE TREATMENTS PERFORMED THROUGH SPRINKLING BY MEANS OF THE UTILITARIAN AVIATION
Dr. Ing. Sorin – Tiberiu Bungescu, dr. Ing. Walter Stahli, conf. dr. Ing. Radu Ilea - USAMVB Timisoara / dr. ing. Valentin Vladut – INMA Bucuresti / dr. ing. Sorin Stefan Biris - Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti

107

15

ORIENTARI, DIRECTII SI CERINTE IN DOMENIUL ECHIPEMENTELOR PENTRU PROTECTIA FITO-SANITARA IN PRAGUL ADERARII ROMANIEI LA U.E. / ORIENTATIONS, DIRECTIONS AND REQUIREMENTS IN THE DOMAIN OF THE PLANT-SANITARY PROTECTION EQUIPMENTS IN TERMS OF E.U. ROMANIA'S ADHESION
ing. Bolintineanu Gheorghe, dr. ing. Vladut Valentin, drd. ing. Popescu Marian - INMA Bucuresti

115

16

CARACTERIZAREA COMPONENTELOR FUNCTIONALE ALE GENOTIPURILOR DE OVAZ DIN BULGARIA / CHARACTERIZATION OF FUNCTIONAL COMPOUNDS OF BULGARIAN OAT GENOTYPES
R.A. Dr. Galina Panayotova - Institute of Agriculture and Seed Science “Obrazcov Chiflik” - Ruse, Bulgaria

125

17

STUDII PRIVIND PROCESUL DE LUCRU AL APARATELOR DE DISTRIBUTIE MECANO-PNEUMATICE / STUDIES REGARDING THE MECHANO-PNEUMATIC DISTRIBUTION DEVICES WORKING PROCESS
Drd. ing. Dragos MANEA, Dr. ing. Eugen MARIN – INMA Bucuresti / Drd. ing. George IPATE – U.P. Bucuresti

129

18

CERCETARI PRIVIND CRITERIILE FIABILITATII - INDICATORI DE PRET PENTRU ECHIPAMENTELE AGRICOLE / RESEARCHES REGARDING THE STATING CRITERIA OF THE RELIABILITY - PRICE POINTER ON THE FRAME OF THE AGRICULTURE EQUIPMENTS
Prof. dr. ing. Gheorghe BRATUCU - Universitatea TRANSILVANIA Brasov

139

19

SOFTWARE PENTRU PROIECTAREA PARAMETRIZATA A VASELOR DE PLAMADIRE ZAHARIFICARE DIN INDUSTRIA ALCOOLULUI / SOFTWARE FOR PARAMETRICAL DESIGN OF KNEADING TANK FROM THE ALCOHOL INDUSTRY
Dr.ing. BIRIS SORIN-STEFAN - Universitatea „Politehnica” Bucuresti / dr.ing. VLADUT VALENTIN - INMA Bucuresti / dr. ing. BUNGESCU SORIN, dr. ing. ILEA RADU - USAMVB Timisoara

143

20

CERCETARI EXPERIMENTALE PRIVIND PROCESUL DE CURATARE A CEREALELOR / EXPERIMENTAL RESEARCH REGARDING THE GRAIN CLEANING PROCES
Prof. Dr. Eng. Nicolae Filip, master student Eng. Nistor Dobra - Technichal University of Cluj-Napoca

149

21

INVESTIGATII PRIVIND INFLUENTA CONDITIILOR AGRO-METEOROLOGICE ASUPRA PRODUCTIVITATII LA SEMINTE PENTRU MAZAREA FURAJERA DE PRIMAVARA IN NORD-ESTUL BULGARIEI / INVESTIGATIONS ON THE INFLUENCE OF AGRO-METEOROLOGICAL CONDITIONS ON THE YIELD OF SEEDS OF SPRING FORAGE PEA IN NORTH-EAST OF BULGARIA
S.R.A. II degree Dr. Lyuba Nenova, S.R.A. II degree Dr. Genka Patenova,R.A. Ivelina Venkova - Institute of Agriculture and Seed Science “Obraztsov chiflik” - Rousse

155

22

CERCETARI PRIVIND EVITAREA EXPLOZIILOR IN MORI PRIN INLATURAREA ACUMULARILOR DE PRAF / RESEARCHES REGARDING AVOIDING EXPLOSIONS IN MILLS BY REMOVING DUST ACCULMULATIONS
drd. ing. Cristina Maria BICA - Universitatea TRANSILVANIA Brasov

161

23

ASPECTE PRIVIND CINEMATICA SI DINAMICA ORGANELOR ACTIVE FIXE ALE ECHIPAMENTELOR PENTRU DESFUNDAT SOLUL / ASPECTS CONCERNING THE KINEMATICS AND THE DYNAMICS OF FIXED ACTIVE ORGANS OF THE EQUIPMENTS FOR DEEP SOILING
Drd. ing. Ionut CAPATINA - Universitatea TRANSILVANIA Brasov

169

24

MANAGEMENT INTEGRONIC. APLICATII IN CERCETAREA SI PRODUCTIA SISTEMELOR DIN AGRICULTURA SI INDUSTRIA ALIMENTARA / INTEGRONICS MANAGEMENT. APPLICATIONS IN RESEARCH AND PRODUCTION OF AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY SYSTEMS
Prof.univ.dr.ing. Romulus GRUIA - Universitatea Transilvania din Brasov

175

25

CERCETARI PRIVIND INFLUENTA CONDITIONARII HIDRICE A SEMINTELOR IN PERFORMANTA PROCESELOR DE MACINARE A CEREALELOR / RESEARCHES CONCERNING THE INFLUENCE OF THE HIDRICAL CONDITIONING OF THE SEEDS REGARDING THE PROCESSES PERFORMANCE OF THE WHEAT MILLING
Prof. dr. ing. Gheorghe BRATUCU - Universitatea TRANSILVANIA Brasov

183

26

REPERE STRATEGIGE EUROPENE PRIVIND UTILIZAREA BIOCARBURANTILOR / EUROPEAN STRATEGICAL MARKS REGARDING THE BIOFUEL USE
Dr. ing. Mihai Nicolescu – Cercetator Stiintific gr. I - Academia de Stiinte Agricole si Silvice “Gheorghe Ionescu Sisesti” / conf. dr. Marcela Stefan - Academia de Stiinte Economice Bucuresti

191

27

METODE DE MASURARE EXPERIMENTALA A MOMENTULUI MOTOR EFECTIV AL TRACTORULUI - A533 DTOE / EXPERIMENTAL MEASURES TO MOTOR MOMENT OF “A 533 DTOE” AGRICULTURE TRACTOR
Drd. Ing. Ion BARBU, Prof. dr. ing. Simion POPESCU - Universitatea “Transilvania” din Brasov

195

28

POSIBILITATI DE REALIZARE A VITEZELOR LENTE LA TRACTOARE PRIN UTILIZAREA TRANSMISIILOR HIDROSTATICE SUPLIMENTARE / LOW SPEEDS ACHIEVEMENT POSSIBILITIES FOR TRACTORS BY USING ADDITIONAL HYDROSTATIC TRANSMISSIONS
Prof.dr.ing. Simion POPESCU, Drd. Tudor Adrian ENE - Universitatea Transilvania Brasov / Drd. Gheorghe POPA - Universitatea din Craiova

199

29

DINAMICA DEPLASARII SEMINTELOR PE SITE PLANE VIBRANTE / THE DINAMICS OF THE MOUVING GRAIN USING VIBRATIONAL PLANE SIEVES
Ilea R., Bungescu S. - USAMVB Timisoara / Vladut V. - INMA Bucuresti / Biris S. - UP Bucuresti

205

30

ANALIZA METODELOR SI REGLEMENTARILOR IN VIGOARE, ARMONIZATE CU LEGISLATIA UE, CU PRIVIRE LA INCERCARILE DE REZISTENTA (LA IMBATRANIRE SAU ANDURANTA) A UNOR COMPONENTE TEHNICE SI ORGANE DE MASINI / ANALYSIS OF VALID METHODS AND REGULATIONS, HARMONIZED WITH THE EU REGULATIONS REGARDING THE RESISTANCE TESTS (FOR AGING OR ENDURANCE) OF SOME TECHNICAL COMPONENT PARTS AND MACHINE PARTS
Ing. Alexandrescu Ion, dr. ing. Vladut Valentin, drd. ing. Danciu Aurel, ing. Bajenaru Silviu - INMA Bucuresti

213

31

CONSIDERATII PRIVIND INFLUENTA DIMENSIUNILOR ROTILOR DE DIRECTIE ASUPRA DINAMICII SI ENERGETICII TRACTOARELOR AGRICOLE / CONSIDERATIONS REGARDING THE INFLUENCE OF THE DRIVING WHEEL DIMENSIONS TO THE DYNAMICS AND ENERGETICS OF THE AGRICULTURAL TRACTORS
Sef lucrari univ. drd. ing. Alexe Nicolae Ormenisan - Universitatea ”TRANSILVANIA” Brasov

223

32

ACTIONAREA INTERMITENTA A APARATELOR DE DISTRIBUTIE ALE MASINILOR DE SEMANAT UNIVERSALE / THE INTERMITENT ACTION OF THE MACHINES OF DISTRIBU TION OF UNIVERSAL BROADCAST SEEDER
Drd. Ing. Florin LOGHIN - Universitatea Transilvania Brasov

231

33

INVESTIGATII ASUPRA PRODUCTIVITATII SOIURILOR DE LUCERNA LA ATACUL RUGINEI / INVESTIGATION ON PRODUCTIVITY OF LUCERNE VARIETIES IN RUST ATTACK
R.A. Iliana Ivanova, S.R.A. II degree Dr. Dimitriya Petkova - Institute of Agriculture and Seed Science “Obraztsov chiflik” – Rousse / S.R.A. II degree Dr. Iliya Iliev - Dobrudzha Agricultural Institute – General Toshevo

237

34

ASPECTE TEHNICE PRIVIND AUTOMATIZAREA PROCESELOR DE DOZARE A MATERIALELOR VASCOASE UTILIZATE IN AGRICULTURA SI INDUSTRIA ALIMENTARA / TECHNICAL ASPECTS REGARDING THE AUTOMATION OF DOSING PROCESSES FOR VISCOUS MATERIALS USED IN AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY
Drd. ing. Ramona LUPSA, Prof. dr. ing.Simion POPESCU - Universitatea „Transilvania” Brasov

241

35

DETERMINAREA PARAMETRILOR PRAGULUI ECONOMIC DE DETERIORARE LA BURUIENILE DIN FASOLE / DETERMINATION OF PARAMETERS OF ECONOMIC THRESHOLD OF HARMFULNESS OF WEEDS IN BEANS
S.R.A. II degree Dr.Lyuba Nenova, R.A. Detelina Grigorova, PhD. Eng. Atanas Atanasov, R.A. Svetlana Stoyanova - Institute of Agriculture and Seed Science “Obraztsov Chiflik” – Rousse

249

36

AUTOMATIZAREA STANDURILOR DE TESTARE PENTRU SISTEMELE DE DOZARE VOLUMETRICA CU TRANSPORTOR ELICOIDAL / AUTOMATIZATION OF A TESTING STAND FOR THE VOLUMETRIC DOZING SYSTEMS WITH HELICOIDAL SCREW CONVEYORS
OLA Daniel - Universitatea TRANSILVANIA Brasov

253

37

PARTICULARITATILE FUNCTIONALE ALE SISTEMELOR DE DOZARE GRAVIMETRICA UTILIZATE IN AGRICULTURA SI INDUSTRIA ALIMENTARA / FUNCTIONAL PARTICULARITIES OF THE GRAVIMETRIC DOSING SYSTEMS USED IN AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY
Drd. ing. OLA Daniel, prof. dr. ing. POPESCU Simion - Universitatea TRANSILVANIA Brasov

261

 

INMA