INMATEH - CUPRINS - Nr. 1/2010     /     INMATEH - CONTENTS - No. 1/2010

No.

TITLUL / AUTORII

TITLE / AUTHORS

Pg.

1.

CREATIVITY AND INNOVATION REGARDING THE DESIGN OF EQUIPMENT OF CEREAL PRIMARY PROCESSING FOR OBTAINING HIGH QUALITY AGRO-FOOD PRODUCTS /

CREATIVITATE ŞI INOVARE PRIVIND CONCEPŢIA ECHIPAMENTELOR DE PRELUCRARE PRIMARĂ A CEREALELOR ÎN SCOPUL OBŢINERII DE PRODUSE AGRO-ALIMENTARE DE CALITATE

PhD. Stud. Eng. Brăcăcescu C.1), Prof. Ph.D. Eng. Cojocaru I.1), Eng. Milea D.1)

Prof. Ph.D. Eng. Popescu S. ), Prof.Ph.D.Eng. Ţenu I.3)

1)INMA Bucharest - Romania; 2)TRANSILVANIA University Braşov - Romania; 3)USAMV Iaşi - Romania

5

2.

MODULAR AQUATIC RECIRCULATING SYSTEM FOR SUPER-INTESIVE FISH BREEDING /

SISTEM ACVACOL RECIRCULANT MODULAR PENTRU CREŞTEREA SUPERINTENSIVĂ A PEŞTILOR

Ph.D.Eng. Pop A., Eng. Popovici V., Eng. David P., Eng. Ştefanov C.

INMA Bucharest - Romania

13

3.

STUDY OF KINEMATICS AND DYNAMICS OF SPRINKLERS WETTING JET /

STUDII ASUPRA CINEMATICII ŞI DINAMICII JETULUI ASPERSOARELOR DE UDARE

Ph.D student.Eng. Nedelcu M.1), Prof. Ph.D. Eng. Cândea I.2), Barut Z.B.3)

1)INMA Bucharest - Romania; 2)TRANSILVANIA University Braşov - Romania;

Cukurova University of Antalya – Turkey

19

4.

A MATHEMATICAL MODEL OF EVOLUTIONARY DYNAMICS OF PROFILES created ON cultivated SLOPES WITH ANTI-EROSION EFFECT /

UN MODEL MATEMATIC AL DINAMICII EVOLUTIEI PROFILELOR CREATE PE PANTE CULTIVATE, în SCOP ANTIEROZIONAL

Math. Cârdei P.1), Ph.D. Stud. Eng. Coţa C.1), Ph.D. Eng. Muraru V.1), Eng. Sfîru R.1), Ph.D. Eng. Herea V.2)

1)INMA Bucharest - Romania; 2)ICDVV Valea Călugărească - Romania

25

5.

ELEMENTARY MATHEMATICAL MODEL FOR NEIDHART SUSPENSION, NONLINEAR WITH LINEAR DAMPING /

MODEL MATEMATIC ELEMENTAR PENTRU SUSPENSIA NEIDHART, NELINIAR CU AMORTIZARE LINIARĂ

Math. Cârdei P., Eng. Munteanu Al., Ph.D. Eng. Muraru V., Eng. Sfiru R.

INMA Bucharest - Romania

31

6.

STUDIES ON FODDER GRINDING MACHINES AND THE NECESSITY OF DUST FILTERING FOR GRINDING MACHINES /

STUDII PRIVIND MAŞINILE DE MĂCINARE A NUTREŢURILOR ŞI NECESITATEA FILTRŞRII PRAFULUI LA MAŞINILE DE MĂCINAT

Lect. Vasile C., Prof. Ph.D. Eng. Bădescu M.

University of Craiova, Faculty of Agriculture - Romania

35

7.

RESEARCHES ON THE MULCH ROLE FOR WATER KEEPING INTO THE SOIL /

CERCETĂRI PRIVIND ROLUL STRATULUI DE MULCI ASUPRA PĂSTRĂRII APEI ÎN SOL

Lect. Ph.D. Eng. Dobre M., Ph.D. Eng. Molder L.,

Prof. Ph.D. Eng. Bădescu M., Ph.D. Stud. Eng. Stoian F.

University of Craiova - Romania

41

8.

THE EFFECTS OF THE COMMUNITY  AGRICULTURAL POLICY (CAP) ON THE MANAGEMENT OF THE AGRICULTURAL MARKETS AND ON THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS în ROMANIA /

EFECTELE MECANISMELOR COMUNITARE ASUPRA GESTIUNII PIEŢELOR AGRICOLE ŞI A DEZVOLTĂRII DURABILE A ZONELOR RURALE DIN ROMÂNIA

Ph.D. Stud. Irimescu A.1), Prof. Ph.D. Zahiu L.2)

1)Permanent Representation of Romania at EU - Bruxelles; ASE Bucharest - Romania

47

9.

THE NEED OF RECOVERY OF NATIONAL FORESTRY CAPITAL AND THE OPPORTUNITY OF MECHANIZING THE FORESTRY WORKS /

NECESITATEA REFACERII FONDULUI FORESTIER ŞI OPORTUNITATEA MECANIZĂRII LUCRĂRILOR FORESTIERE

Ph.D. Stud. Drăghia Dan, Prof. Ph.D. Eng. Bădescu M., Assoc. Prof. Ph.D. Eng. Boruz S.

University of Craiova - Romania

51

10.

THE MANAGEMENT OF MECHANIZATION OF SMALL AND MIDDLE FARMS /

MANAGEMENTUL MECANIZĂRII ÎN FERMELE AGROZOOTEHNICE MICI ŞI MIJLOCII

Ph.D. Stud. Prună V., Prof. Ph.D. Eng. Bădescu M., Ph.D. Stud. Stoian F.

University of Craiova - Romania

55

11.

STUDY ON THE INFLUENCE OF COMBUSTION GAS ON THE QUALITY OF CEREALS WITHIN DRYING PROCESS /

STUDIU PRIVIND INFLUENŢA GAZELOR DE ARDERE ASUPRA CALITĂŢII CEREALELOR ÎN PROCESUL DE USCARE

Ph.D. Eng. Călin L.1), Prof. Ph.D. Eng. Ionel I.1), Prof. Ph.D. Eng. Jadaneant M.1),

Assoc. Prof. Ph.D. Eng. Bria N.2), Prof. Ph.D. Eng. Bojic M.3)

1)Politehnica University of Timisoara - Romania; 2)INMA Bucharest - Romania;

3)Faculty of Mechanical Engineering at Kragujevac - Serbia

63

12.

STUDY REGARDING THE INFLUENCE OF SOIL WORKS QUALITY ON PREPARING GERMINATING BED, ON ITS PROPERTIES în ORDER TO MEET AGROBIOLOGICAL PLANTS REQUIREMENTS /

STUDIU PRIVIND INFLUENŢA CALITĂŢII LUCRĂRILOR SOLULUI LA PREGATIREA PATULUI GERMINATIV, ASUPRA PROPRIETĂTILOR ACESTUIA PENTRU SATISFACEREA CERINŢELOR AGROBIOLOGICE ALE PLANTELOR

Ph.D. Stud. Meca A.V., Prof. Ph.D. Eng. Bădescu M.,

Assoc. Prof. Ph.D. Eng. Boruz S., Ph.D. Stud. Stoian F.

University of Craiova - Romania

69

13.

SOME ASPECTS REGARDING THE APPLICATIONS OF GEOTHERMAL ENERGY în AGRICULTURE /

CÂTEVA ASPECTE PRIVIND APLICAŢIILE ENERGIEI GEOTERMALE ÎN AGRICULTURĂ

Ph.D. Stud. Dicu L.E., Prof. Ph.D. Eng. Bădescu M., Assoc. Prof. Ph.D. Eng. Boruz S.

University of Craiova - Romania

77

14.

TECHNOLOGY OF CASTING AND REPAIRING SOME PARTS BY USING THE METHOD OF RAPID PROTOTYPING-RP BY EXPERIMENTAL TESTS /

TEHNOLOGIA DE TURNARE ŞI REPARARE A UNOR PIESE FOLOSIND METODA RAPID PROTOTYPING – RP PRIN ÎNCERCĂRI EXPERIMENTALE

Assoc. Prof. Florea Gh.1), Prof. Chiriac Al.1), Prof. Ph.D. Eng. Sărăcin I.2),

Ph.D. Eng. Pandia O.2), Prof. Ph.D. Eng. Gheorghe M.3)

1)University “Dunărea de jos” of Galaţi - Romania; 2)University of Craiova - Romnia;

3)University Politehnica Bucharest - Romania

83

15.

STUDIES AND RESEARCH ON ACQUIRING PHYSIOLOGICAL TRAITS AND THE CONTENT OF AMINO ACIDS în OPAL HYBRID MAIZE CULTIVATED BY S.C. MIRILA-OLT /

STUDII ŞI CERCETĂRI PRIVIND ÎNSUŞIRILE FIZIOLOGICE ŞI CONŢINUTUL ÎN AMINOACIZI LA HIBRIDUL DE PORUMB OPAL CULTIVAT LA S.C. MIRILA-OLT

Ph.D. Eng. Pandia O.1), Prof. Ph.D. Eng. Sărăcin I.1), Assoc. Prof. Florea Gh.2),

Prof. Chiriac A.2), Asist. Vladulescu C.1)

1)University of Craiova, Faculty of Agriculture - Romania; 2)University of Galaţi - Romania;

1)University of Craiova, Faculty of Horticulture - Romania

87

16.

APPLYING AGRICULTURAL MECHANIZED WORKS ON A CROP TECHNOLOGY AND THE EFFECT OF THEIR INAPPROPRIATE USE /

APLICAREA LUCRĂRILOR AGRICOLE MECANIZATE ASUPRA UNEI TEHNOLOGII DE CULTURĂ ŞI EFECTUL FOLOSIRII LOR NEADECVATE

Prof. Ph.D. Eng. Sărăcin I.1), Ph.D. Eng. Pandia O.1), Assoc. Prof. Florea Gh.2),

Prof. Chiriac A.2), Prof. Ph.D. Eng. Gheorghe M.3)

1)University of Craiova, Faculty of Agriculture - Romania; 2)University of Galaţi - Romania;

3)University Politehnica Bucharest - Romania

91

17.

PROCESS AUTOMATION OF SHOCK ABSORBING SYSTEMS DYNAMIC TESTING, SPECIFIC TO TECHNICAL EQUIPMENT CONSTRUCTION /

AUTOMATIZAREA PROCESULUI DE TESTARE DINAMICĂ A SISTEMELOR DE AMORTIZARE SPECIFIC CONSTRUCŢIEI ECHIPAMENTELOR TEHNICE

Eng. Matache M., Eng. Mihai M., Ph.D. Eng. Vlăduţ V., Eng. Voicea I.

INMA Bucharest - Romania

95

 

INMA