INMATEH - CUPRINS - Nr. 1/2009     /     INMATEH - CONTENTS - No. 1/2009

No.

TITLUL / AUTORII

TITLE / AUTHORS

Pg.

1

PRESENT AND FUTURE IN THE FIELD OF ALTERNATIVE ENERGY USE

/ PREZENT ŞI PERSPECTIVE ÎN DOMENIUL UTILIZĂRII ENERGIILOR ALTERNATIVE

Assoc.Prof.Dr.Eng. S.Şt. Biriş1) , Assoc.Prof.Dr.Eng. G. Paraschiv1), Lecturer Dr.Eng. E. Maican1),

As. Msc.Eng. N. Ungureanu1), As.Msc.Eng. M. Manea1 , Dr.Eng. V. Vlăduţ2)

1)Universitatea „Politehnica” din Bucureşti, 2)INMA Bucureşti

3

2

STUDIES, RESEARCHES AND RESULTS REGARDING THE BIOGAS OBTAINING AND USING

/ STUDII, CERCETĂRI ŞI REZULTATE PRIVIND OBŢINEREA ŞI UTILIZAREA BIOGAZULUI

Prof.on.Dr.Eng. Ion Pirnă, Prof.on.Dr.Eng. Vergil Gângu, Dr.Eng. Valentin Vlăduţ

- INMA Bucureşti

11

3

MECHANIZATION TECHNOLOGY FOR DEEP DECOMPACTION AND AERATION OF DEFECTIVE SOILS, CONCOMITANTLY WITH THE ADMINISTRATION OF NUTRITIVE ELEMENTS

/ TEHNOLOGIE DE MECANIZARE PENTRU DECOMPACTAREA ŞI AERAREA ÎN PROFUNZIME A SOLURILOR DEFICITARE, CONCOMITENT CU ADMINISTRAREA DE ELEMENTE NUTRITIVE

Prof.on.Dr.Eng. Iosif COJOCARU, Dr.Eng. Nicolae CONSTANTIN,

Prof.on.Dr.Eng. Ion PIRNA, Dr. Eng Eugen MARIN - INMA Bucureşti,

Dr.Eng. Alexandru COCIU - INCDA Fundulea

19

4

DYNAMICS OF THE AIR FLOW MIXED WITH STRAW CEREAL SEEDS

/ DINAMICA CURENTULUI DE AER ÎN AMESTEC CU SEMINŢELE DE CEREALE PĂIOASE

MSc. Eng. Dragoş Manea – INMA Bucharest

Prof. Dr. Eng. Ioan Cândea –Transilvania University from Braşov

24

5

DETERMINATION OF THE QUALITATIVE INDEX OF THE EQUIPMENT FOR MICROBIAL INOCULANTS APPLICATION

/ DETERMINAREA INDICILOR CALITATIVI DE LUCRU AI ECHIPAMENTULUI PENTRU APLICAT INOCULANŢI MICROBIENI

MSc. Eng. Dragoş Manea, Dr. Eng. Iosif Cojocaru, Dr. Eng. Eugen Marin

- INMA Bucharest –

32

6

RESEARCHES REGARDING THE MANUFACTURING OF A MACHINE FOR CHEMICAL FERTILIZERS AND AMENDMENTS SPREADING, MA-3.6

/ Cercetări privind realizarea unei maşini pentru administrat îngrăşăminte chimice şi amendamente, MA-3,6

Dr.Eng. Lucreţia POPA, Eng. Vasilica ŞTEFAN - INMA Bucureşti

Eng. Livian Victor ANDREI, Eng. Gicu GURAN - SC MAT SA Craiova

39

7

RESEARCHES ON THE REDUCTION OF FUEL CONSUMPTION IN CASE OF AUTOMATIC SYSTEMS FOR POSITION CONTROL USE

/ CERCETĂRI PRIVIND REDUCEREA CONSUMULUI DE COMBUSTIBIL ÎN CAZUL UTILIZĂRII SISTEMELOR AUTOMATE DE REGLAJ DE POZIŢIE

Assoc.Prof.Dr.Eng. G. Paraschiv1), Lecturer Dr.Eng. G. Muşuroi1), As.Msc.Eng. N. Ungureanu1),  Assoc.Prof.Dr.Eng. S.Şt. Biriş1) ,

Dr.Eng. V. Vlăduţ2),  Dr.Eng. E. Marin2)

1)”Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, 2)INMA Bucureşti

44

8

RELEVANT CHARACTERISTICS OF ALTERNATIVE LIQUID FUELS AIMED AT DIESEL ENGINES EXPLOITATION IN POLYCARBURATION DUTY

/ PROPRIETĂŢILE RELEVANTE ALE COMBUSTIBILILOR LICHIZI ALTERNATIVI VIZAŢI PENTRU EXPLOATAREA MOTOARELOR DIESEL ÎN REGIM POLICARBURAT

Dr.Eng. Mircea Adrian Nicolescu

- INMA Bucureşti –

50

9.

VARIANTS TACKLED IN POLYCARBURATION PRACTICE OF DIESEL ENGINES DESIGNED TO BE FED WITH DIESEL OIL

/ VARIANTE ABORDABILE ÎN PRACTICA POLICARBURĂRII MOTOARELOR DIESEL CONSTRUITE PENTRU ALIMENTAREA CU MOTORINĂ

Dr. Eng. Mircea Adrian Nicolescu

- INMA Bucharest, Romania –

56

10.

INSTALLATION FOR SOLAR DRYING OF SEWAGE SLUDGE

/ INSTALAŢIE PENTRU USCAREA SOLARĂ A NĂMOLULUI DE EPURARE

Dr.Eng. Markus BUX – Hohenheim University,Stuttgart, Germany

Prof.Dr.Eng. Adrian MITROI, drd.Eng. Liliana CÎRLAN - USAMV Bucharest

Dr.Eng. Tilo CONRAD, Dr.Eng. Steffen RITTERBUSCH - Thermo-System Industrie&Trocknungstechnik, Germany

63

11.

THE INFLUENCE OF TEMPERATURE ON THE ORGANIC SUBSTRATUM IN THE PRODUCTION OF BIOGAS

/ INFLUENŢA TEMPERATURII ŞI A SUBSTRATULUI ORGANIC ÎN PRODUCŢIA DE BIOGAZ

Lecturer Ph.D.Eng. Dobre Paul,

Assoc. Prof.Ph.D.Eng. Farcaş Nicolae - USAMV Bucharest

Stud. Găgeanu Iuliana - Management Faculty USAMV Bucharest

70

12.

CONSTRUCTIVE TYPES OF ADAPTORS FOR THE RAW VEGETABLE OIL USED AT DIESEL MOTORS

/ TIPURI CONSTRUCTIVE DE ADAPTOARE PENTRU UTILIZAREA ULEIULUI VEGETAL CRUD LA MOTOARELE DIESEL

Lecturer Ph.D.Eng. Dobre Paul - USAMV  Bucharest

Assoc. Prof.Ph.D.Eng. Farcaş Nicolae - USAMV Bucharest

Student Găgeanu Iuliana - Management Faculty USAMV Bucharest

76

13.

EOLIAN POWER GENERATION FOR AGRICULTURAL INSTALLATIONS IN REMOTE AREAS

/ Generarea ENERGIEI EOLIENE PENTRU INSTALATII AGRICOLE ÎN ZONE IZOLATE

Eng. Dragoş TĂNASE – Politehnica University Bucureşti (România)

Eng. PhD student Andreea BORITU – Politehnica University Bucureşti (România)

Eng. PhD student Camelia NICULIŢĂ – Transilvania University Braşov (România)

Eng. PhD student Andrei BENCZE – Transilvania University Braşov (România)

Prof. Dr. Eng. Ioan CANDEA – Transilvania University Braşov (România)

81

14.

POSSIBILITIES OF USING SOLID BIOMASS, AGRICULTURAL AND FORESTRY FOR REDUCING POLLUTION SOIL AND WATER

/ POSIBILITĂŢI DE UTILIZARE A BIOMASEI SOLIDE, AGRICOLE ŞI FORESTIERE PENTRU REDUCEREA POLUĂRII SOLULUI ŞI APEI

Eng. Danciu Aurel, Dr. Eng. Vlăduţ Valentin, Eng. Voicea Iulian, Eng. Postelnicu Elena

- INMA Bucharest, Romania –

86

15.

CFD STUDY REGARDING THE MAXIMUM TORQUE VARIATION WITH WIND SPEED, ON A SAVONIUS TYPE TURBINE

/ STUDIU CFD PRIVIND VARIAŢIA CUPLULUI MAXIM CU VITEZA VÂNTULUI, LA O INSTALAŢIE EOLIANĂ TIP SAVONIUS

Dr. Eng. Edmond MAICAN1, Dr. Eng. Sorin-Ştefan BIRIŞ1,

Dr. Eng. Valentin VLĂDUŢ2, Eng. Bianca DAVID, Dr. Eng. Mihai BAYER1,

1 “POLITEHNICA”University of Bucharest

2 Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Maşini şi Instalaţii destinate Agriculturii şi Industriei Alimentare – INMA Bucureşti

93

16.

SOILS MAPPING INFORMATION SYSTEM

/ SISTEM INFORMAŢIONAL PENTRU CARTAREA SOLURILOR

Dr. Eng. V. Muraru, Dr.Eng. I. Pirnă, math. P. Cârdei, Dr. Eng. C. Ionel-Muraru, student T. Ticu

- INMA Bucharest, Romania –

98

17.

SOME INVESTIGATION OF EFFICIENT FIELD WORK FOR TRACTOR GUIDANCE SYSTEM AND SEEDER USING GPS NAVIGATION

/ INVESTIGAŢII PRIVIND CÂMPUL DE LUCRU EFICIENT PENTRU SISTEMUL DE GHIDARE A UNUI TRACTOR ŞI SEMĂNĂTOARE FOLOSIND NAVIGAŢIA GPS

Atanas Atanasov*, Keiichi Inoue**, Valentin Vlădut***

*University of Rousse, Bulgaria; **National Agricultural Research Center for Hokkaido Region, Lowland Crop Rotation Research Team, Sapporo, Japan

***national research - development institute for Machines and installations designed to agriculture and food industry

104

18.

INFLUENCE OF AUTOMATION OF THE CONDITIONED EQUIPMENTS OVER THE WHEAT MILLING PROCESS

/ INFLUENŢA AUTOMATIZĂRII ECHIPAMENTELOR DE CONDIŢIONAT ASUPRA PROCESULUI DE MĂCINAT GRÂUL

Dr.Eng. Professor, Gheorghe Brătucu

- Transilvania University of Braşov –

110

19.

RESEARCHES CONCERNING THE SOLAR ENERGY UTILIZATION TO THE CONSERVATION THROUGH DRYING OF THE FRUITS AND VEGETABLES

/ CERCETĂRI PRIVIND UTILIZAREA ENERGIEI SOLARE LA CONSERVAREA PRIN USCARE A LEGUMELOR ŞI FRUCTELOR

Dr. Professor Gheorghe Brătucu,

PhD. Student  Ionuţ Căpăţînă

- Transilvania University of Braşov

117

20.

Measures and mathematical models for soil compaction

/ MĂsuRI Şi modele matematice PENTRU compactarEA solului

Math. P. Cârdei, Dr. Eng. V. Muraru,  Dr. Eng. C. Muraru - Ionel, Eng. R. Sfiru

- INMA Bucharest, Romania -

125

21.

EXPERIMENTAL RESEARCH ON TEXTURE HOMOGENEITY FIRMNESS OF THE PULP APPLES

/ CERCETĂRI EXPERIMENTALE PRIVIND OMOGENITATEA FERMITĂŢII TEXTURII PULPEI MERELOR

Prof.dr.Eng Căsăndroiu Tudor; Drd.Eng. Ivănescu Daniela - U.P. Bucureşti

Assoc.Prof.Dr.Eng. Vintilă Marian – ICDIMPH Bucureşti

131

22.

INDEPENDENT DISK HARROWS FOR STUBBLE-TURN AND READY GERMINATION, ALL TYPES OF SOIL, DESIGNED 120¸220 HP TRACTORS

/ GRAPA CU DISCURI INDEPENDENTE PENTRU DEZMIRISTIT SI PREGATIT PATUL GERMINATIV, PE TOATE TPURILE DE SOL, DESTINATĂ TRACTOARELOR DE 120¸220CP

Dr. Eng. Nicolae CONSTANTIN, Prof.on Dr. Eng. Iosif COJOCARU, Prof. Dr. Eng. Ion PIRNA,

Dr.Eng. Vasile NITESCU - INMA Bucureşti

Eng.Ion LEU - MAT Craiova

139

23.

Experimental assessment of the soil hillslope losses by erosion caused by water action

/ Estimarea experimentala a pierderilor de sol pe versanti, prin eroziune, datorita actiunii apei

Dr. Eng. V. Herea1), Math. P. Cârdei2),

Dr. Eng. V. Muraru2), Dr. Eng. C. Muraru-Ionel2)

1)ICDVV Valea Călugărească, Romania;

2)INMA Bucharest, Romania

144

 

INMA