INMATEH - CUPRINS - Nr. 2/2009     /     INMATEH - CONTENTS - No. 2 /2009

No.

TITLUL / AUTORII

TITLE / AUTHORS

Pg.

1.

KINETIC-DYNAMIC ANALYSIS OF THE FARM TRACTOR & TWIN-AXLE TRAILER COMBINATION IN VARIOUS MECHANICAL STATES

/ ANALIZA CINETICO-DINAMICĂ ASUPRA AGREGATULUI TRACTOR AGRICOL ŞI REMORCA CU DOUĂ AXE (BIAXĂ) ÎN DIFERITE STĂRI MECANICE

Ionel Andrei 1), Ioan Cândea 2), Nicolae Bria 1)

1) INMA Bucharest; 2) Transilvania University of Brasov

4

2.

CONSIDERATIONS REGARDING THE SHAKING PROCESS OF CONVENTIONAL CEREAL HARVESTING COMBINES

/ CONSIDERAŢII PRIVIND PROCESUL DE SCUTURARE LA COMBINELE CONVENTIONALE DE RECOLTAT CEREALE

Dr. Eng. Ivan Gheorghe; Prof.Dr.Eng. Popescu Simion; Prof. on.Dr. Eng. Gângu Vergil

INMA Bucharest

8

3.

RESEARCH REGARDING AUTOMATED SUPERVISION OF THE WORK PROCESS OF PRECISION SEED DRILLS

/ CERCETARI PRIVIND SUPRAVEGHEREA AUTOMATA A PROCESULUI DE LUCRU AL MASINILOR DE SEMANAT DE PRECIZIE

Msc.Eng. Paunescu Dan-Dorian, CS III

- SC DORIANSOFT SRL -

14

4.

DEVIATION OF LIQUID DROPLETS IN PHYTOSANITARY TREATMENTS

/ ASPECTE PRIVIND DERIVA PICĂTURILOR DE LICHID ÎN CAZUL TRATAMENTELOR FITOSANITARE

Florean RUS PhD Eng.

- Transylvania University of Braşov -

18

5.

WINE CLARIFICATION TECHNOLOGIES THROUGH FILTRATION

/ TEHNOLOGII DE LIMPEZIRE A VINURILOR PRIN FILTRARE

Prof.PhD. Eng.Florean RUS1

Phd. Stud. E. Mărginean Teodor Florin2

1University Transilvania of Braşov; 2SC JIDVEI SRL, the ALBA Branch

23

6.

TRANSFORMATION OF SANDY SOIL QUALITY FOLLOWING AGRICULTURAL PRACTISES ON SOUTH OLTENIA

/ TRANSFORMĂRI ALE CALITĂŢII SOLULUI NISIPOS CA URMARE A PRACTICILOR AGRICOLE DIN SUDUL OLTENIEI

Prof. I.SARACIN*, Dr. OLIMPIA PANDIA*,Prof. M.GHEORGHE**, Assoc. Prof. F.GHEORGHE***

Faculty of Agriculture, University of Craiova*, U.P. Bucharest**, University of Galati***

29

7.

INFLUENCE OF THE EMPLOYED NON IRIGATED SYSTEM AND OF THE APPLIED FERTILITERS ON THE PRODUCTION OF CROP FRAINS AT THE START HYBRID, IN 2007

/ INFLUENTA TEHNOLOGIEI UTILIZATE (SISTEM NEIRIGAT) SI A INGRASAMINTELOR APLICATE ASUPRA PRODUCTIEI DE PORUMB BOABE LA HIBRIDUL START –ANUL 2007

Prof. I.SARACIN*, Dr. OLIMPIA PANDIA*, Prof. M.GHEORGHE**, Assoc. Prof. F.GHEORGHE***

Faculty of Agriculture, University of Craiova*, U.P. Bucharest**, University of Galati***

32

8.

RESEARCH REGARDING THE POSIBILITY TO USE DETECTION TECHNIQUES FOR THE HARVESTING PROCESS

/ CERCETĂRI PRIVIND UTILIZAREA TEHNICILOR DE DETECŢIE ÎN MONITORIZAREA PROCESULUI DE RECOLTARE A CEREALELOR

Msc.Eng. Simu Ioan, Prof. Dr. ing. Filip Nicolae

Technical University of Cluj-Napoca

35

9.

SELECTION AND SUBSTANTIATION OF WORKING PRINCIPLE, COMPOSITION AND ORGANIZATION OF COMPUTER SYSTEM FOR DATA TRANSMISSION IN REAL TIME AND IN RECORDS

/ SELECŢIA ŞI FUNDAMENTAREA PRINCIPIUL DE FUNCŢIONARE, COMPOZIŢIA ŞI ORGANIZAREA SISTEMUL DE TRANSMITERE A DATELOR ÎN TIMP REAL ŞI ÎN ÎNREGISTRĂRI

Assoc. Prof. PhD Angel Sotirov Smrikarov – University of Rousse, Bulgaria

Mag. Eng. Stefan Dimitrov Batanov – University of Rousse, Bulgaria

Assoc. Prof. PhD Nedka Ivanova Stancheva – University of Rousse, Bulgaria

40

10.

HYDROLOGICAL MODELLS FOR THE SOIL EROSION PHENOMEN CAUSED BY THE WATER ACTION ON THE HILLSLOPE

/ MODELE HIDROLOGICE ÎN DOMENIUL EROZIUNII SOLULUI PRODUSĂ DE APĂ PE VERSANŢI

Math. P. Cârdei1), Dr. Eng. V. Muraru1), Dr. Eng. C. Muraru - Ionel1), Eng. R. Sfiru1), V. Herea2)

1)INMA Bucharest, Romania; 2)ICDVV Valea Călugărească, Romania

48

11.

PARTICULARITIES OF TECHNOLOGIES MECHANIZATION-AUTOMATION, IN AGRICULTURE PERFORMED ON SANDY SOIL IN SOUTHERN OLTENIA

/ PARTICULARITATI ALE TEHNOLOGIILOR DE MECANIZARE-AUTOMATIZARE ÎN AGRICULTURA DE PE SOLURILE NISIPOASE DIN SUDUL OLTENIEI

PhD. Eng. Ionel GHERLAN - Agricultural School Group Dăbuleni

PhD. Student Florin STOIAN - University of Craiova

55

12.

ASPECTS REGARDING INFLUENCE OF GEOMETRICAL SHAPE OF ORIFICES ABOUT SEEDS GRAVIMETRIC FLOW RATE

/ ASPECTE PRIVIND INFLUENŢA FORMEI GEOMETRICE A ORIFICIILOR ASUPRA DEBITULUI DE CURGERE GRAVIMETRIC AL SEMINŢELOR

PhD. Student Eng.Cristian Mieilă, Prof. Dr. Eng Tudor Căsăndroiu – U.P. Bucharest

59

13.

INFLUENCE OF THE NITROGEN AND PHOSPHORUS DOSES ON SOME PHYSIOLOGICAL PROCESSES OT THE CROP HYBRID ORIZONT YEAR – 2007

/ INFLUENŢA DOZELOR DE AZOT ŞI FOSFOR ASUPRA UNOR PROCESE FIZIOLOGICE LA HIBRIDUL DE PORUMB ORIZONT ANUL- 2007

Dr. OLIMPIA PANDIA*, Prof. I.SARACIN*, Eng.F. STOIAN*, Prof. M.GHEORGHE**, Assoc.Prof. F.GHEORGHE***

Faculty of Agriculture, University of Craiova*, U.P. Bucharest**, University of Galati***

67

14.

RESEARCHES REGARDING THE INFLUENCE OF FOLIAR CHEMICAL FERTILIZERS PARTICULARITIES AT BIOLOGICAL AND MORPHOLOGICAL PEA KLEVEDON

/ CERCETĂRI PRIVIND INFLUENŢA ÎNGRĂŞĂMINTELOR CHIMICE ŞI FOLIARE ASUPRA PARTICULARITĂŢILOR BIOLOGICE ŞI MORFOLOGICE LA MAZĂRE KLEVEDON

Dr. ing. OLIMPIA PANDIA*, Prof. SARACIN I*, Prof. M.GHEORGHE**, Assoc. Prof. F.GHEORGHE***

*Faculty of Agriculture, University of Craiova, U.P. Bucharest**, University of Galati***

74

15.

POSIBILITY TO USING SOIL ELECTRO-CONDUCTIVITY FOR THE AREA LOCALIZATION WITH LOW YIELD

/ POSIBILITĂŢI DE UTILIZARE A ELECTRO-CONDUCTIVITĂŢII SOLULUI PENTRU LOCALIZAREA ZONELOR CU PRODUCTIVITATE SCĂZUTĂ

Eng. Voicea Iulian, Dr. Eng. Vlăduţ Valentin, Eng. Matache Mihai,

- INMA Bucharest, Romania -

78

16.

EXPERIMENTAL RESEARCHES REGARDING THE QUALITATIVE BAKERY ANALYSIS USING THE FALLING INDEX FOR SOME ROMANIAN PRODUCTION WHEAT FLOURS

/ CERCETĂRI EXPERIMENTALE CU PRIVIRE LA ANALIZA CALITATIVĂ DE PANIFICAŢIE UTILIZÂND INDICELE DE CĂDERE PENTRU UNELE FĂINURI DE GRÂU DE PRODUCŢIE ROMÂNEASCĂ

Prof.Dr.Eng. Gh. Voicu, Ass.Eng. M. Tudosie, Prof.Dr.Eng. T. Căsăndroiu,

Assoc. Prof.Dr.Eng. G.Paraschiv, – U.P. Bucharest

88

17.

THE INFLUENCE OF SOIL COMPACTION ON THE CHANGES IN SOIL AND SUNFLOWER YIELD

/ INFLUENŢA COMPACTĂRII SOLULUI ASUPRA SCHIMBĂRILOR ÎN SOL ŞI PRODUCŢIEI DE FLOAREA SOARELUI

L. Savin1, R. Nikolić1, M. Simikić1, M. Tomić1, R. Gligorić1, M. Jarak1, S. Đurić1, P. Sekulić2, J. Vasin2

1University of Novi Sad, Faculty of Agriculture, Novi Sad,  Serbia

2Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad, Serbia

92

18.

RESEARCH REGARDING REDUCTION OF THE ENERGETIC CONSUMPTION AND PRESERVATION OF THE AGRO PRODUCTIVE POTENTIAL OF THE SOILS CULTIVATED WITH VEGETABLES BY USING A COMPLEX AGGREGATE

/ CERCETĂRI PRIVIND REDUCEREA CONSUMURILOR ENERGETICE ŞI CONSERVAREA STRUCTURII SOLULUI PRIN UTILIZAREA UNUI AGREGAT COMPLEX DESTINAT ÎNFIINŢĂRII CULTURILOR LEGUMICOLE

Phd. Student Eng. Constantin VLAD1, Prof. Dr. Eng. Ioan CÂNDEA2, Dr. biol. Floarea BURNICHI1

Research-Development Station for Vegetable Growing Buzau, Romania;

Transilvania University of Brasov

97

19.

STUDY OF THE AUTHENTICATION OF TECHNOLOGIES FOR THE POTATO CULTURE USED WORLDWIDE AND IN ROMANIA

/ STUDIU DE FUNDAMENTARE A TEHNOLOGIILOR PENTRU CULTURA CARTOFILOR PRACTICATE PE PLAN MONDIAL SI IN ROMANIA

PhD Student Ciaca Anca

Transilvania University of Brasov Departments of Mechanics, ROMANIA

103

20.

REDUCING ENERGY CONSUMPTION FOR PIG DEPILATE MACHINES BY OPTIMAL POSITION OF ROLLERS

/ REDUCEREA CONSUMULUI ENERGETIC AL MAŞINILOR DE DEPILAT PORCINE PRIN POZIŢIONAREA OPTIMĂ A VALŢURILOR

Prof. Dr.Eng. Carol CSATLOS

„TRANSILVANIA”University of Braşov

108

21.

THE INFLUENCE OF THE CONSTRUCTIVE AND FUNCTIONAL PARAMETERS OF THE SPRINKLING EQUIPMENTS IN TREE GROWING ON THE QUALITATIVE WORK INDICES

/ INFLUENTA PARAMETRILOR CONSTRUCTIVI SI FUNCTIONALI ALE UTILAJELOR DE STROPIT IN POMICULTURA ASUPRA INDICILOR CALITATIVI DE LUCRU

Erculescu Gheorghe, Dr. Eng.

Research & Development Station for Tree Growing Voineşti

115

22.

THEORETICAL CONSIDERATIONS ON THE MECHANICAL-MATHEMATICAL MODELING OF THE TECHNOLOGICAL PROCESS OF SOIL SCARIFICATION

/ CONSIDERAŢII TEORETICE CU PRIVIRE LA MODELAREA MATEMATICĂ - MECANICĂ A PROCESULUI TEHNOLOGIC DE AFÂNARE A SOLULUI

Mat. PhD student Totolici Ioana Cătălina – Nichita Stănescu Theoretical High School, Ploieşti (România)

Prof. Dr. Eng. Ioan CANDEA – Transilvania University Braşov (România)

Hon. Prof. Dr. Eng. Cojocaru Iosif - INMA Bucureşti (România)

119

23.

INCREASING EFFICIENCY IN GROUND TRANSPORT BY USING A TRAFFIC CONTROL SYSTEM

/ CREŞTEREA EFICIENŢEI TRANSPORTULUI TERESTRU PRIN FOLOSIREA UNUI SISTEM DE CONTROL AL TRAFICULUI

Eng. PhD student Mircea MIHĂLCICĂ – Transilvania University Braşov (România)

Eng. PhD student Camelia NICULIŢĂ – Transilvania University Braşov (România)

Prof. Dr. Eng. Mat. Sorin VLASE – Transilvania University Braşov (România)

125

24.

THE ENERGY SAVING OPTIONS FOR FIELD MACHINERY

/ REDUCEREA CONSUMULUI DE ENERGIE PRIN OPTIMIZAREA AGREGATELOR AGRICOLE LA CULTURILE DE CAMP

Prof. Dr. Eng. Badescu M., PhD. Student Eng. Dicu Loredana Elena

Universitatea din Craiova

130

25.

RESEARCHES ON THE SPECIALISATION OF THE WIDE ROW DRILLS FOR THE CERTAIN CROPS

/ CERCETĂRI PRIVIND SEMĂNATUL DE PRECIZIE SPECIALIZAT  PENTRU ANUMITE CULTURI PRĂŞITOARE

PhD. Student Eng. Stoian Florin, Prof. Univ. Dr. Bădescu M.

Universitatea din Craiova

134

26.

ACTUALITIES AND PERSPECTIVES OF CLEAN ENERGY USING IN AGRICULTURE. CASE STUDY

/ ACTUALITATI ŞI PERSPECTIVE ALE UTILIZARII ENERGIILOR CURATE ÎN AGRICULTURA. STUDIU DE CAZ

Dr. D.M. Constantinescu, Dr. M. Badescu, Dr S. Boruz

- University of Craiova –

139

27.

Increasing Efficincy in Air Transports using Aircrafts with Adaptive Wings

/ Creşterea eficienţei transportului aerian utilizând avioane cu aripi adaptive

Eng. PhD student Camelia NICULIŢĂ – Transilvania University Braşov (România)

Eng. PhD student Mircea MIHĂLCICĂ – Transilvania University Braşov (România)

Eng. PhD student Andreea BORITU – Politehnica University Bucureşti (România)

Eng. PhD student Andrei BENCZE – Transilvania University Braşov (România)

Prof. PhD. Eng. Ioan CANDEA – Transilvania University Braşov (România)

146

28.

INNOVATIVE CLUSTERS DEVELOPMENT IN ROMANIA

/ DEZVOLTAREA CLUSTERELOR INOVATIVE IN ROMANIA

Dr.Cornelia Muraru-Ionel, Eng.Vladutoiu Laurentiu Constantin, Ec.Cristea Oana-Diana

INMA-ITA

151

 

INMA