INMATEH - CUPRINS - Nr. 3/2009     /     INMATEH - CONTENTS - No. 3/2009

No.

TITLUL / AUTORII

TITLE / AUTHORS

Pg.

1.

INNOVATIVE TECHNIQUE FOR ESTABLISHING STRAW CEREAL IN SUSTAINABLE SYSTEM USING A TECHNICAL EQUIPMENT WITH WORKING ELEMENTS FOR SEEDBED PREPARATION AND SOWING

/ TEHNICĂ INOVATIVĂ DE ÎNFIINŢARE A CULTURILOR DE CEREALE PĂIOASE ÎN SISTEM DURABIL CARE UTILIZEAZĂ UN ECHIPAMENT TEHNIC CU ORGANE DE LUCRU PENTRU PREGĂTIT PATUL GERMINATIV ŞI SEMĂNAT

PhD. Eng. Eugen MARIN, PhD. Eng. Ion PIRNĂ,

PhD. St. Eng. Dragoş MANEA, PhD.St. Eng. Cristian SORICĂ

- INMA Bucharest

3

2.

TECHNOLOGY FOR PROMOTION IN ROMANIA OF ENERGY CROP MISCANTHUS, AS RENEWABLE RESOURCE TO INCREASE ENERGY COMPETITIVENESS IN INDEPENDENCE PURPOSES

/ TEHNOLOGIE PENTRU PROMOVAREA IN ROMÂNIA A PLANTEI ENERGETICE MISCANTHUS, CA SURSA REGENERABILA IN SCOPUL CREŞTERII COMPETITIVITĂŢII ŞI SECURITĂŢII ENERGETICE

PhD. St. Sorică Cristian, Dr.Eng. Voicu Emil, PhD. St. Manea Dragoş, - INMA Bucureşti,

 Karl Schweighofer - ARGE Austrian Miscanthus, Austria

10

3.

INNOVATIVE TECHNOLOGY FOR ESTABLISHMENT TILLAGE AND WEEDING CROPS SYSTEM SUSTAINABLE, ADAPTED TO THE CLIMATIC SPECIFIC REGIONS OF ROMANIA

/ TEHNOLOGIE INOVATIVĂ DE LUCRAREA SOLULUI ŞI ÎNFIINŢAREA CULTURILOR DE PLANTE PRĂŞITOARE ÎN SISTEM DURABIL, ADAPTATĂ LA CONDIŢIILE PEDOCLIMATICE SPECIFICE REGIUNILOR DIN ROMÂNIA

Dr.Eng. Eugen MARIN, Prof.on.Dr.Eng. Iosif COJOCARU,

 Dr.Eng. Nicolae CONSTANTIN, Eng. Mariana Loredana IVAN

INMA Bucureşti

16

4.

TESTING TECHNOLOGIES COB COLLECTION SYSTEM IN CORN-COB-MIX

/ EXPERIMENTAREA TEHNOLOGIEI PENTRU RECOLTAREA ŞTIULEŢILOR ÎN FAZA DE PRECOACERE IN SISTEM CORN-COB-MIX

Eng. Stan Marius, Dr.Eng. Stanciu Lucian, Prof.on.Dr.Eng. Cojocaru Iosif - INMA Bucureşti,

Dr.Eng. Cociu Alexandru – INCDA Fundulea

24

5.

MODERN TECHNOLOGY FOR SOWING HOEING PLANTS USING A TECHNICAL EQUIPMENT ENDOWED WITH DISTRIBUTION DEVICES FOR MICROGRANULATED FERTILIZERS AND INSECTICIDES

/ TEHNOLOGIE MODERNĂ PENTRU SEMĂNATUL PLANTELOR PRĂŞITOARE CARE UTILIZEAZĂ UN ECHIPAMENT TEHNIC PREVĂZUT CU APARATE DE DISTRIBUŢIE A ÎNGRĂŞĂMINTELOR ŞI INSECTICIDELOR SUB FORMĂ DE MICROGRANULE

Prof.Hon.PhD.Eng. Iosif COJOCARU, PhD. Eng. Eugen MARIN,

PhD. Eng. Marinela MATEESCU, PhD. Student Cristian SORICĂ

INMA Bucharest

30

6.

THE INFLUENCE OF Glycerol CONTENTS ON THE EXPANSION INDEX OF STARCH based LOOSE FILL PACKAGING OBTAINED THROUGH THERMOPLASTIC EXTRUSION

/ INFLUENTA CONŢINUTULUI DE GLICERINĂ ASUPRA GRADULUI DE EXPANDARE AL AMBALAJELOR DE PROTECTIE ANTISOC PE BAZA DE AMIDON REALIZATE PRIN EXTRUDARE TERMOPLASTICA

Dr.Eng. Nicolae CIOICA, PhD. St. Eng. Constantin COŢA, PhD. St. Eng. Mihaela NAGY,

INMA Bucuresti, Filiala Cluj-Napoca

36

7.

OPTIMIZATION PROCESSES OF DRYING OF GRAIN IN TERMS OF REDUCING ENERGY CONSUMPTION

/ OPTIMIZAREA PROCESELOR DE USCARE A CEREALELOR ÎN CONDITIILE REDUCERI CONSUMULUI DE ENERGIE

Dr.Eng. L. CĂLIN 1), Prof.Dr.Eng. I. IONEL 1), Prof.Asoc.Dr.Eng. N. BRIA 2)

1) Universitatea ”Politehnica” din Timisoara, România, 2)INMA Bucureşti, România

41

8.

INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR STORAGE OF SEED GRAIN AND INDUSTRIAL PLANTS TO AGRICULTURAL PRODUCERS

/ TEHNOLOGII INOVATIVE PENTRU PĂSTRAREA ŞI DEPOZITAREA SEMINŢELOR DE CEREALE ŞI PLANTE TEHNICE LA PRODUCĂTORII AGRICOLI

Dr.Eng. Păun Anişoara, Dr.Eng. Găgeanu Paul ,

PhD. St. Eng. Chih Li-Hua Ioana, Eng. Zaica Alexandru, Eng. Cânpeanu Ana

 INMA Bucureşti

46

9.

OPPORTUNITIES TO REALISE SMOKING EQUIPMENT FOR SMALL PROCESSING UNITS AND AGRICULTURAL FARMS

/ POSIBILITĂŢI DE REALIZARE A UNOR INSTALAŢII DE AFUMARE PENTRU UNITĂŢI DE PROCESARE MICI ŞI FERME AGROTURISTICE

Prof.univ.Dr.Eng.Carol Csatlos - Universitatea TRANSILVANIA din Braşov

50

10.

THERMAL TUBES USE POSSIBILITIES FOR MILK COOLERS

/ POSIBILITĂŢI DE UTILIZARE A TUBURILOR TERMICE LA RĂCITOARELE DE LAPTE

Phd.Eng. Professor Gheorghe Brătucu - Transilvania University of Braşov,

Ph.D.Eng. Miklos Herdon – University of Debrecen, Hungary

56

11.

EXPERIMENTAL AQUATIC SYSTEM FOR SUPER-INTENSIVE BREEDING OF FISH

/ SISTEM ACVACOL RECIRCULANT EXPERIMENTAL DE CREŞTERE SUPERINTENSIVĂ A PEŞTILOR

Eng. Petru DAVID, Phd.eng. Augustin POP,

Eng. Gheorghe DESPA, Eng. Valentin POPOVICI

- INMA – Filiala Timişoara -

63

12.

 TECHNOLOGY AND TECHNICAL EQUIPMENTS FOR OBTAINING VEGETABLE OILS

/ TEHNOLOGIE ŞI ECHIPAMENTE TEHNICE DE OBŢINERE A ULEIURILOR VEGETALE

Dr.Eng. Paul Găgeanu, Dr.Eng. Anişoara Păun, Eng. Alexandru Zaica,

Eng. Chih Li hua Ioana, Tehn. George Bunduchi

- INMA Bucureşti –

70

13.

NEW CLEAN TECHNOLOGIES  FOR RE-USING, RECOVERING,RECYCLING PLASTIC WASTE TO REDUCE NEGATIVE IMPACT ON ENVIRONMENT AND HEALTH

/ NOI TEHNOLOGII CURATE PENTRU RECUPERAREA-REFOLOSIREA-REUTILIZAREA DEŞEURILOR DE MATERIALE PLASTICE ÎN SCOPUL REDUCERII IMPACTULUI NEGATIV ASUPRA MEDIULUI ŞI A SĂNĂTĂŢII

Dr. Eng. Bădănoiu Bianca, Eng. Tican Nicolae,

Eng. Nedelcu Daniela Lidia

- INMA Bucuresti Romănia / INMA Bucharest, Romania –

76

14.

ASPECTS REGARDING THE PREDICTABLE RELIABILITY OF THE AUTOMATION SYSTEM IN BREAD BAKING EQUIPMENTS

/ ASPECTE PRIVIND FIABLITATEA PREVIZIONALĂ A SISTEMELOR DE AUTOMATIZARE DE LA ECHIPAMENTELE DE COPT PAINE

Phd.Student George Păunescu, Phd.Eng. Professor Gheorghe Brătucu

- Transilvania University of Braşov –

80

15.

RESEARCH CONCERNING THE REALIZATION OF A TECHNICAL EQUIPMENT FOR DRYING OF VEGETABLE WITH SOLAR ENERGY USED IN BRASOV AREA

/ CERCETĂRI PRIVIND REALIZAREA UNUI ECHIPAMENT TEHNIC PENTRU USCAREA PRODUSELOR VEGETALE CU ENERGIE SOLARĂ, UTILIZABIL ÎN ZONA BRAŞOV

Phd.Student Eng. Andreea Marin, Phd.Prof.Eng. Gheorghe Brătucu

- Transilvania University of Braşov –

84

16.

ALTERNATIVE SUPPLY OF AGRICULTURAL TRACTORS WITH RAW OILS

/ ALIMENTAREA ALTERNATIVĂ A TRACTOARELOR AGRICOLE CU ULEIURI VEGETALE CRUDE

PhD. Eng. Ion PIRNĂ, PhD. Eng. Mircea NICOLESCU, Eng. Marin MIHAI, Eng. Iulian VOICEA

-       INMA Bucharest, Romania -

89

 

INMA