INMATEH - Agricultural Engineering

Vertical Scroll: Vertical Scroll:

INSTRUCTIUNI PENTRU AUTORI

 

Tipuri de Articole

Trei tipuri de manuscris pot fi trimise:

1. Articole obişnuite (normale): acestea trebuie să descrie cercetări noi şi confirmate, iar procedurile experimentale să fie descrise pentru a putea fi verificate in detaliu, fără a leza dreptul de proprietate intelectuală. Mărimea unei lucrări trebuie să cuprindă minimul necesar pentru a descrie şi interpreta în mod clar conţinutul (maxim 8 pagini);

2. Comunicări scurte: o comunicare scurtă este folosită pentru înregistrarea rezultatelor din investigaţii complete de dimensiuni reduse sau pentru a oferi detalii despre modele noi de ipoteze, metode inovative, tehnici sau infrastructuri. Tipul secţiunilor (capitolelor) principale nu trebuie să fie neapărat în concordanţă cu articolele normale (maxim 6 pagini);

Sintezele: Prezentarea unor comentarii şi perspective acoperind subiecte de interes actual sunt binevenite şi încurajate (maxim 8 pagini).

Procesul de evaluare (recenzie)

Toate manuscrisele sunt evaluate de către 2 membri ai Comitetului Ştiinţific. Deciziile vor fi luate cât mai rapid posibil şi revista va returna comentariile evaluărilor înapoi la autori în aproximativ 3 săptămâni. Conducerea editorială va reevalua manuscrisele care sunt acceptate în vederea publicării în revistă.

Notă:

Sunt acceptate numai lucrările care nu au mai fost publicate anterior. În cazul în care autorii trimit spre publicare lucrări ce conţin date, informaţii, capitole, etc., din alte lucrări publicate anterior şi nu se fac referiri la acestea în text, răspunderea aparţine acestora.

 

Editat de INMA Bucuresti

 

All rights reserved INMA Bucharest