INMATEH - Agricultural Engineering

Vertical Scroll: Vertical Scroll:

PROCESUL DE EVALUARE se realizează astfel:

se evaluează dacă lucrarea se încadrează în domeniile revistei;

· dacă lucrarea recepţionată prin e-mail se încadrează în domeniile revistei, aceasta primeşte un cod ce cuprinde numele revistei, anul şi numărul lucrării (ex: INMATEH-2010-01). Numerotarea se reia în fiecare an de la 01;

· din baza de evaluatori (colectivul de evaluatori) se aleg doi referenţi în domeniul lucrării, unul din România şi unul din străinătate (dacă este posibil, dacă nu se aleg 2 din România sau 2 din străinătate);

· în aceeaşi zi se trimit pe e-mail evaluatorilor lucrarea ataşată (fără numele autorilor), împreună cu instrucţiunile pentru autori şi ghidul de evaluare ce conţine fişa de evaluare; fişa de evaluare cuprinde şi data până când trebuie realizată evaluarea (o săptămână);

· lucrarea se transmite în acelaşi timp şi traducătorului oficial pentru a o verifica dacă corespunde la un nivel acceptabil din punct de vedere al limbii (traducerii);

· împreună cu lucrarea şi invitaţia de a participa la evaluarea lucrării se transmite evaluatorilor rugămintea de a confirma primirea şi/sau dacă au timp pentru evaluare; dacă evaluatorul respectiv nu are timp, lucrarea va fi retransmisă către un alt evaluator;

· după primirea lucrării de la evaluatori, funcţie de observaţiile primite, manuscrisul va fi:

· publicat (lucrarea nu a avut observaţii);

· retransmis autorului pentru a răspunde la observaţiile evaluatorilor (când acestea sunt minore sau medii) şi apoi publicat;

· respins dacă observaţiile evaluatorilor sunt majore (sau dacă recomandările evaluatorilor sunt de respingere a lucrării);

· evaluatorii au obligaţia de a verifica stadiul cercetărilor din lucrări în raport cu tendinţele pe plan mondial, cu lucrările realizate de alţi autori, caracterul de noutate, metodologia, rezultatele obţinute, etc (conform fişei de evaluare);

· conducerea Colectivului de redacţie (INMA Bucureşti), care se ocupă de editarea revistei, nu poate interveni în acceptarea sau respingerea unei lucrări; aceasta are doar rolul de coordonare lucrări: triere, repartiţie la evaluatori, răspunsuri, etc., nu şi rol de decizie în publicarea sau respingerea unei lucrări;

· conducerea Colectivului de redacţie (INMA Bucureşti) urmăreşte ca procesul de evaluare să fie efectuat corect, fără a avea un caracter tendenţios sau maliţios;

· decizia de acceptare sau respingere unei lucrări se ia pe baza deciziei evaluatorilor independenţi;

· dacă părerile celor doi evaluatori sunt divergente, atunci lucrarea se transmite catre un al treilea evaluator, iar decizia finală se va lua in funcţie de deciziile cele mai apropiate a doi dintre cei trei evaluatori.

Editat de INMA Bucuresti

 

All rights reserved INMA Bucharest