INMATEH - Agricultural Engineering

Vertical Scroll: Vertical Scroll:

EVALUATORI STIINTIFICI

 

Colectivul de evaluatori ştiinţifici al revistei INMATEH - Agricultural Engineering este format din specialişti care acoperă domeniile:

Maşini de lucrat solul;

Maşini de recoltat;

Surse de putere;

Surse de energie regenerabilă;

Mediu;

Maşini de stropit şi irigat;

Transport;

Automatizări;

Industria alimentară;

Zgomot, vibraţii, etc.

Evaluatorii sunt cercetători şi cadre didactice din toate centrele universitare de profil din România: INMA Bucuresţi (41), Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şisesti” - ASAS (1), Universitatea “Politehnica” Bucureşti (30), USAMV Bucureşti (4), Academia de Studii Economice-ASE Bucuresti (1), Universitatea “Transilvania” din Braşov (10), Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău (1), Universitatea Tehnică Cluj Napoca (7), USAMV Cluj Napoca (3), Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca (1), Universitatea din Craiova (18), Universitatea Tehnică „Gheorghe  Asachi” Iasi (2), USAMV Iaşi (1), U.P. Timişoara (5), USAMVB Timişoara (10), Universitatea  de Vest din Arad “Vasile Goldiş” (1), Universitatea din Piteşti (1), Institutul de Cercetări pentru Hidraulica şi Pneumatică INOE 2000 IHP Bucharest (5), INCDO INOE 2000 - Institutul de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică Cluj-Napoca (1), Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului ICPA Bucureşti (1) precum şi din străinătate: Austria (1), Turcia (3), ), Belgia (1), Brazilia (1), Bulgaria (7), Cehia (1), China (3), Germania (1), Iran (1), Italia (3), Letonia (1), Nigeria (1), Polonia (1), Serbia (4), Ucraina (1), Ungaria (4), şi Cuba (1).

Editat de INMA Bucuresti

 

All rights reserved INMA Bucharest