INMATEH - CUPRINS – Vol. 36, Nr. 1 / 2012     /     INMATEH - CONTENTS – Vol. 36, No. 1 / 2012

No.

TITLUL / AUTORII

TITLE / AUTHORS

Pg.

1.

TESTING THE MULTIFUNCTIONAL AGGREGATE FOR SOIL TILLAGE WORKS – MATINA /

EXPERIMENTAREA AGREGATULUI MULTIFUNCŢIONAL DE LUCRAT – MATINA

PhD. Eng. Constantin N., Eng. Irimia D., Eng. Persu C.

INMA Bucharest / Romania

5

2.

STUDIES ON STRUCTURAL ANALYSIS OF RESISTANCE STRUCTURE AS A COMPONENT OF EQUIPMENT WITH ACTIVE WORKING PARTS DRIVEN TO DEEPLY LOOSEN THE SOIL /

STUDII PRIVIND ANALIZA STRUCTURALĂ A STRUCTURII DE REZISTENŢĂ COMPONENTĂ A ECHIPAMENTULUI TEHNIC CU ORGANE ACTIVE ANTRENATE PENTRU LUCRAREA DE AFÂNARE ÎN PROFUNZIME A SOLULUI

PhD. Eng. Marin E., Prof. PhD. Eng Pirnă I., PhD. Eng. Sorică C., PhD. Eng. Manea D., Math. Cârdei P.

INMA Bucharest / Romania

13

3.

STUDIES AND RESEARCHES FOR UNIFYING THE RESISTANCE EXPRESSION OF MACHINES DESIGNED TO SOIL TILLAGE WITH APPLICATIONS IN THEIR WORKING REGIME OPTIMIZATION /

STUDII ŞI CERCETĂRI PENTRU UNIFICAREA EXPRIMĂRII REZISTENŢEI MAŞINILOR DESTINATE LUCRĂRILOR SOLULUI CU APLICAŢII ÎN OPTIMIZAREA REGIMULUI DE LUCRU AL ACESTORA

PhD. Stud. Eng. Meca V.A.1), Math. Cârdei P.2)

1)University from Craiova / Romania; 2)INMA Bucharest / Romania

21

4.

THE DEVELOPMENT OF A NEW SOIL SAMPLING METHOD IN PRECISION HORTICULTURE /

DEZVOLTAREA UNEI NOI METODE DE EŞANTIONARE PENTRU SOLURILE AGRICOLE ÎN HORTICULTURA DE PRECIZIE

Eng. Pirna C., Prof. Ph.D. Eng. Lache S.

Transilvania University of Braşov / Romania;

27

5.

THEORETICAL STUDY OF PILE DISPLACEMENT ON THE STRAW WALKERS OF CONVENTIONAL COMBINE HARVESTERS /

STUDIUL TEORETIC AL DEPLASARII VRAFULUI PE SCUTURATORUL COMBINELOR CONVENŢIONALE DE RECOLTAT CEREALE

PhD. Eng. Ivan Gh., PhD. Eng. Nedelcu M.

INMA Bucharest / Romania

33

6.

ENERGY PERFORMANCE EVALUATION OF ALTERNATIVE FUELS FOR DIESEL ENGINES /

EVALUAREA PERFORMANŢELOR ENERGETICE ALE COMBUSTIBILILOR ALTERNATIVI PENTRU MOTOARE DIESEL

PhD. Eng. Nicolescu M.A.

INMA Bucharest / Romania

41

7.

CALCULATION OF DRIVE PERFORMANCE FOR U 650 TRACTOR

EQUIPPED WITH SUPPLEMENTARY HYDROSTATIC TRANSMISSIONS /

CALCULUL PERFORMANŢELOR DE TRACŢIUNE ALE TRACTORULUI U 650

ECHIPAT CU TRANSMISIE HIDROSTATICĂ SUPLIMENTARĂ

Assoc. Prof. Ph.D. Eng. Popa Gh.1), Lect. Ph.D. Eng. Constantinescu A.1),

Assoc. Prof. Ph.D. Eng. Dumitru I.1), Ph.D. Eng. Vlădut V.2)

1) University of Craiova, Faculty of Mechanics / Romania; 2) INMA Bucharesti / Romania

49

8.

MELISSA OFFICINALIS L. SEED CONDITIONING USING A SIEVE PROCEDURE /

CONDIŢIONAREA SEMINŢELOR LA SPECIA MELISSA OFFICINALIS L. FOLOSIND SITELE PLANE

Ph.D. Stud. Eng. Ovidiu M., Prof. Muntean L.S., Prof. Drocas I., Lecturer Muntean M.

University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca / Romania

57

9.

INCREASING THE ADDED VALUE OF PROCESSED PRODUCTS IN THE MILLING INDUSTRY BY IMPLEMENTING A COMBINED CALIBRATOR IN WHEAT PREPARATION TECHNOLOGICAL SCHEME /

CREŞTEREA VALORII ADĂUGATE A PRODUSELOR PROCESATE ÎN INDUSTRIA MORĂRITULUI PRIN IMPLEMENTAREA ÎN SCHEMA TEHNOLOGICĂ DE PREGĂTIRE A GRÂULUI A UNUI TARAR COMBINAT

Ph.D. Eng. Păun A., Prof. Ph.D. Eng. Pirnă I., Ph.D. Eng. Găgeanu P.

INMA Bucharest / Romania

63

10.

INVESTIGATE THE EFFECT OF SOME PLASTICIZERS ON THE MACROSTRUCTURE OF CORN STARCH USED TO OBTAIN BIODEGRADABLE PACKING /

Analiza influentei unor plastifianti asupra macrostructurii amidonului de porumb utilizat la REALIZAREA ambalajelor biodegradabile

Ph.D. Eng. Cioica N.1), Assoc. Prof. Ph.D. Fechete R. 2), Prof. Ph.D. Cozar O.1), Eng. Cota C1).

1)INMA Bucharest- Cluj Napoca branch / Romania; Technical University Cluj-Napoca / Romania

69

 

INMA