INMATEH - CUPRINS - Nr. 1/2008     /     INMATEH - CONTENTS - No. 1/2008

 Sectiunea I - SURSE DE ENERGIE SI MASINI     /     Section I - POWER AND MACHINERY

No.

TITLUL / AUTORII

TITLE / AUTHORS

Pg.

1

TEHNOLOGII INOVATIVE DE SEMANAT SI FERTILIZAT PLANTE PRASITOARE PE BILOANE SAU DIRECT ÎN MIRISTE / INNOVATIVE TECHNOLOGIES FOR SOWING AND FERTILIZING HOEING PLANTS ON RIDGES OR DIRECTLY IN STUBBLE FIELD
PhD. Eng.Vergil GÂNGU, PhD. Eng.COJOCARU, PhD. Eng.MARIN, PhD. St. Eng.Cristian SORICA - INMA Bucharest / Conf. dr. Ionela DOBRIN – USAMV Bucharest / Dr. ing. Manole PRODAN – SCDAT Draganesti Vlasca / Dr. ing. Vasile JINGA – ICDPP Bucharest

13

2

ÎNCERCARI DE REZISTENTA A PROTECTORULUI UNUI ARBORE CARDANIC DE TRANSMISIE DE LA PRIZA DE PUTERE, ÎN CONFORMITATE CU STANDARDELE UE ARMONIZATE / STRENGHT TESTS ON A GUARD FOR POWER TAKE-OF (PTO) DRIVE-SHAFTS ACCORDING TO EU HARMONIZED STANDARD
ing. Bajenaru S., dr. ing. Gângu V., dr. ing. Vladut V., ing.Matache M., drd. ing. Ganea Ioan INMA Bucharest Romania

22

3

ECHIPAMENT PENTRU EVALUAREA NIVELURILOR NOXELOR DIN GAZELE DE EVACUARE ALE MOTOARELOR DIESEL / EQUIPMENT FOR EVALUATION OF NOXIOUS EMISSIONS OF DIESEL ENGINE GASES
dr. ing. Mircea Adrian Nicolescu – INMA Bucuresti

32

4

CERCETARI PRIVIND POSIBILITATILE DE CRESTERE A PRECIZIEI ÎN PROCESELE AGRICOLE UTILIZÂND SENZORI DE DETECTIE SI ECHIPAMENTE GPS / RESEARCH REGARDING THE POSSIBILITY TO INCREASE THE PRECISION FARM, USING DETECTION SENSORS AND GPS IN THE WORK TECHNOLOGIES
prof. dr. ing. Filip Nicolae - Technical University of Cluj-Napoca

37

5

OPTIMIZATREA CUPLEI TAIETOARE A MASINILOR DE TOCAT PRIN ANALIZA PROPRIETATILOR FIZICE ALE NUTRETURILOR FIBROASE DESTINATE ÎNSILOZARII / THE OPTIMIZATION OF THE CUTTING COUPLE FOR THE FORAGE CHOPPER MACHINES BY ANALYZING THE PHYSICAL PROPRIETIES FOR THE SILO FODDER
Prof. univ. dr. ing. Carol CSATLÓS - Universitatea „TRANSILVANIA” Brasov

42

6

ASPECTE ACTUALE PRIVIND PROIECTAREA ERGONOMICA A ECHIPAMENTELOR AGRICOLE ROMANESTI / CURRENT ASPECTS ON THE ERGONOMIC DESIGN OF ROMANIAN AGRICULTURAL EQUIPMENTS

Prof. univ. dr. ing. Gheorghe BRATUCU, Drd. ing. Ionut CAPATÎNA - Universitatea “Transilvania” Brasov

46

7

CERCETARI PRIVIND CONSUMURILE ENERGETICE LA LUCRAREA DE AFANARE ADANCA A SOLULUI / RESEARCHES REGARDING THE ENERGETIC CONSUMPTIONS OF THE DEEP SOIL LOOSENING WORK
Prof. univ. dr. ing. Gheorghe BRATUCU, Drd. ing. Ionut CAPATÎNA - Universitatea “Transilvania” Brasov

51

8

ÎNCERCAREA MASINILOR SI UTILAJELOR AGRICOLE ÎN REGIM SIMULAT SI ACCELERAT / TESTING OF AGRICULTURAL MACHINES AND EQUIPMENT IN SIMULATED AND ACCELERATED REGIME
Ing. Afrim Mihai GANGA, Dr. ing. Valentin VLADUT, Sing. Marin MIHAI, Ing. Mihai MATACHE - INMA Bucuresti

59

9

CERCETARI PRIVIND IDENTIFICAREA INDICILOR CALITATIVI LA LUCRARILE SOLULUI / RESEARCHES REGARDING THE IDENTIFICATION OF QUALITATIVE CHARACTERISITCS AT THE SOIL WORK
ing. Uceanu Eugen, ing. Bolintineanu Gheorghe, dr. ing. Vladut Valentin - INMA Bucuresti

67

10

CONSIDERATII PRIVIND REALIZAREA CONFORTULUI ACUSTIC ÎN MEDIUL URBAN / CONSIDERATIONS CONCERNING THE REALIZATION OF THE ACOUSTIC COMFORT IN THE URBAN ENVIRONMENT
Prof.dr.Vasile Bacria, conf.dr.ing.Nicolae Herisanu - Universitatea Politehnica Timisoara

80

11

CINEMATICA PARTICULELOR DE SOL ÎN PROCESUL DE LUCRU AL TRUPITEI CU ANTECORMANA / KINEMATICS OF SOIL PARTICLES DURING THE ANTE-MOLDBOARD TILLAGE TOOL’S WORKING PROCESS
Conf.dr.ing. Sorin-Stefan Biris - Politehnica” University of Bucharest Romania / Dr.ing. Valentin Vladut - INMA Bucharest Romania / Conf.dr.ing. Sorin Bungescu - Agricultural University of Timisoara Romania

85

12

ASPECTE PRIVIND PROBLEMA ZGOMOTULUI PRODUS DE MASINILE AGRICOLE / THE PROBLEM OF THE FARM MACHINERY NOISE, A POINT OF VIEW
mat. Cârdei Petru, dr. ing. Valentin Vladut, dr. ing. Muraru Vergil, ing. Delia Braharu – INMA Bucuresti

94

13

PRELUCRAREA DATELOR NUMERICE OBTINUTE PRIN MASURAREA ZGOMOTULUI ÎN CADRUL UNEI METODE DE ESTIMARE A ZGOMOTULUI PRODUS DE MASINILE AGRICOLE / THE PROCESSING OF THE NUMERICAL DATA OBTAINED BY THE NOISE MEASUREMENT FOR FARM MACHINERY
mat. Cârdei Petru, dr. ing. Muraru Vergil, dr. ing. Vladut Valentin, Raluca Sfiru, INMA Bucuresti

101

14

TEHNOLOGIE DE LUCRARE A SOLULUI ÎN SUBSTRATUL ARABIL CU ECHIPAMENTUL SCAR 5 / NEW WORKING TECHNOLOGY OF SOIL ARABLE. SUBSTATUM WITH SCAR 5 EQUIPMENT
Dr. ing. Nicolae CONSTANTIN, Dr. ing. Iosif COJOCARU, Dr. Eng. Vasile NITESCU,Ing. George BOLINTINEANU - INMA Bucuresti

107

15

STUDII PRIVIND TEHNOLOGIA DE ÎNFIINTAT CULTURI DE CEREALE PAIOASE ÎN SISTEM CU LUCRARI "MINIME" PRIN UTILIZAREA SEMANATORILOR MECANO-PNEUMATICE / STUDIES REGARDING THE MINIMUM TILLAGE TECHNOLOGY OF STRAW CEREAL SETTLEMENT BY USING MECHANICAL-PNEUMATIC SOWING MACHINES
Drd. ing. Dragos MANEA, dr. ing. Eugen MARIN, drd. ing. Mihai MATEI - INMA Bucuresti

111

16

STUDII PRIVIND DETERMINAREA CARACTERISTICILOR MECANICE SI DE UZURA ALE MATERIALELOR DE FRICTIUNE / RESEARCHES REGARDING DETERMINATION OF MECHANICAL AND WEAR CHARACTERISTICS FOR FRICTION MATERIALS
ing. Matache M., ing. Ganga M., sing. Mihai M., ing. Postelnicu E., ing. Bajenaru S. - INMA Bucuresti

120

17

INTRETINEREA CULTURII DE CARTOF IN SISTEM CONSERVATIV CU MASINA DE BILONAT CU ORGANE DE LUCRU ACTIVE MB-4 / CONSERVATIVE MAINTENANCE OF THE POTATO WITH RIDGING EQUIPMENT WITH ACTIVE WORKING ELEMENTS
ing.Elena Mihaela NAGY, ing.Constantin COTA, dr.ing.Nicolae CIOICA - INMA Bucuresti – Filiala Cluj-Napoca

124

18

TEHNOLOGII DE MECANIZARE PENTRU FERTILIZAREA CU INGRASAMINTE ORGANICE SOLIDE / TEHNOLOGIES FOR MECHANIZATION IN MANURE FERTILIZATION
dr. ing. Lucretia POPA, dr. ing. Ancuta NEDELCU, dr. ing. Radu CIUPERCA - INMA Bucharest

128

19

METODE DE OBTINERE SI PRELUCRARE A PLANTELOR TEXTILE / VERFAHREN DER GEWINNUNG UND VERARBEITUNG VON NATURFASERN
Prof. Dr. Ing. Habil Christian FÜRLL, Dr. Ing. Ralf PECENKA, Dipl.Ing. Ljubomir RADOSAVLJEVIC - Institute for Agricultural Engineering Bornim, Potsdam / Germany

136

20

ASPECTE PRIVIND EXTRACTIA SUBSTANTELOR SOLUBILE AROMATICE DIN BOABE DE CAFEA PRAJITA / ABOUT EXTRACTION OF SOLUBLES AND AROMATICS. SUBSTANCES FROM ROASTED COFFE BEANS
Drd. ing. Chiriac-Banica Alexandru, Prof. univ. dr. ing. RUS Florean - Universitatea Transilvania Brasov

141

21

DETERMINAREA NECESARULUI DE PUTERE AL TRACTOARELOR LA ACTIONAREA MASINILOR AGRICOLE DE LUCRAT SOLUL SI SEMANAT / DETERMINATION OF TRACTOR POWER NECESSARY FOR DRIVING OF THE TILLAGE AND SOWING MACHINES
Prof. dr. ing. Simion POPESCU, Drd. ing. Tudor Adrian ENE - Transilvania University of Brasov / Romania

148

22

TEHNOLOGIE INOVATIVA SI AGREGAT MULTIFUNCTIONAL PENTRU ÎMPADURIRI / INNOVATIVE TECHNOLOGY AND MULTIFUNCTIONAL AGGREGATE FOR FORRESTING
Ing. Mircea RADU, Dr ing. Ciuperca RADU, Dr. ing Cojocaru IOSIF, Ing. Dumitru Constantina Alina- INMA Bucucuresti / Prof. dr.ing. Padureanu Vasile - U. Transilvania Brasov

152

23

MODELAREA SECVENTIALA A PROCESULUI DE SEPARARE LA SISTEMELE DE CURATIRE ALE COMBINELOR DE CEREALE PAIOASE. I - DEZVOLTAREA UNUI MODEL MATEMATIC / COMPARTMENTAL MODELLING OF THE SEPARATION PROCESS AT THE CLEANING SYSTEM OF THE CEREAL HARVESTING COMBINES. I – DEVELOPMENT OF THE MATHEMATICAL MODEL
Prof. PhD. eng Gheorghe Voicu - Politehnica University of Bucharest

158

24

AGREGAT COMPLEX PENTRU PRELUCRAREA TOTALA A SOLULUI SI SEMANATUL CEREALELOR PAIOASE / EXPERIMENTATION OF ONE COMPLEX UNIT FOR THE TOTAL TILLAGE OF THE SOIL AND THE SOWING OF THE STALK CROPS
Ioan TENU, Petru COJOCARIU - University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine from Iasi / Dimitrios KARAMOUSANTAS - Technological Education Institute of Kalamanta - Grecia / Iosif COJOCARU, Nicolae BRIA - INMA Bucuresti

163

25

CERCETARI PRIVIND OPTIMIZAREA TEHNICILOR PENTRU DETERMINAREA REZISTENTEI LA PENETRARE A SOLULUI / RESEARCHES CONCERNING THE OPTIMISATION OF THE TECHNIQUES USED FOR DETERMINATION OF SOIL PENETRATION STRENGTH
Ioan TENU, Petru COJOCARIU, Victor VÂLCU - University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine from Iasi / Dimitrios KARAMOUSANTAS - Technological Education Institute of Kalamanta, Grecia

168

26

METODE DE SELECTARE A CARACTERISTICILOR SENZORILOR LA MASURAREA CONSUMULUI DE COMBUSTIBIL UTILIZÂND DOI SENZORI / METHODS FOR SELECTION OF THE SENSORS CHARACTERISTICS AT MEASURING OF THE FUEL CONSUMPTION WITH TWO SENSORS
Assoc. prof. PhD Nedka Ivanova Stancheva – University of Rousse, Bulgaria

172

27

STUDIUL PROCESULUI DE TRANSPORT SI MARUNTIRE A SOLULUI PE TRANSPORTOARELE SEPARATOARE ÎNCLINATE PREVAZUTE CU CILINDRI PNEUMATICI / STUDY OF THE SOIL CONVEYANCE AND CRUMBLING ON THE DIP CONVEYERS PROVIDED WITH PNEUMATIC CYLINDERS
Prof. dr . ing. Popescu Aurelian - Universitatea Gheorghe Baritiu Brasov / prof. on. dr. ing. Bria Nicolae - INMA Bucuresti

178

28

ASPECTE PRIVIND DINAMICA FRÂNARII SISTEMULUI TRACTOR-REMORCA, UTILIZÂND ECUATIILE LAGRANGE / USING THE LAGRANGE EQUATIONS IN THE BRAKING DYNAMICS OF SYSTEM TRACTOR-TRAILER
Vasile Padureanu, Stelian Nastasoiu - Universitatea Transilvania Brasov

185

29

CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND INFLUENTA TUBURILOR DE CONDUCERE A SEMINTELOR ASUPRA UNIFORMITATII LUCRARII DE SEMANAT / THEORETICAL AND EXPERIMENTAL RESEARCHES CONCERNINGING THE INFLUENCE OF THE LEADING SEEDS TUBES ON THE UNIFORMITY OF SOWING WORK
Drd. Ing. Florin LOGHIN, Prof. univ.dr. Ing. Florean RUS, Drd. Ing. Marius HODÎRNAU - Transilvania University –Brasov

189

30

ASPECTE PRIVIND MODELAREA DINAMICA A SISTEMULUI TEHNIC TRACTOR - MASINA DE SEMANAT DIRECT ÎN MIRISTE / ASPECTS CONCERNING THE DYNAMIC MODEL OF TECHNICAL SYSTEM TRACTOR – SEED DRILL DIRECTLY IN STUBBLE
Drd. ing. Florin LOGHIN, Prof. univ.dr. ing. Florean RUS - Transilvania University –Brasov

194

31

VARIATIA CENTRULUI DE MASA SI A REACTIUNILOR PE PUNTI A AGREGATULUI TRACTOR-MASINA DE SUPRAÎNSAMÂNTAT / VARIATION OF GRAVITY CENTER AND TRACTOR AXLES LOADS OF TRACTOR- GRASSLAND OVERSOWING MACHINE UNITE
Drd.ing.Tudor Adrian ENE - Universitatea TRANSILVANIA Brasov

199

32

CERCETARI PRIVIND MASURAREA EFECTULUI DE VENTILATOR AL MASINILOR DE ADMINISTRAT ÎNGRASAMINTE MINERALE PRIN CENTRIFUGARE / RESEARCHES CONCERNING THE MENSURATION OF THE EFFECT OF FAN OF THE MACHINES FOR ADMINISTERED FERTILIZERS MINERALS THROUGH CENTRIFUGAL ACTION
Drd. ing. Hodîrnau Marius, Drd. ing. Loghin Florin - Universitatea Transilvania din Brasov

202

33

STUDIU PRIVIND STABILITATEA LONGITUDINALA A SISTEMULUI TRACTOR-MASINA DE SUPRAÎNSAMÂNTAT PAJISTI / STUDY CONCERNING THE LONGITUDINAL STABILITY OF THE TRACTOR-IMPLEMENT SYSTEM FOR GRASSLAND OVERSOWING
Drd.ing. Tudor Adrian ENE - TRANSILVANIA University of Brasov

205

34

ASPECTE PRIVIND REZISTENTEI LA PENETRARE A SOLULUI IN URMA LUCRARII DE SUBSOLAJ / ASPECTS CONCERNING THE SOIL PENETRATION RESISTANCE AFTER DEEP SOIL LOOSENING WORK
Drd. ing. Ionut CAPATÎNA, Prof. univ. dr. ing. Gheorghe BRATUCU / Universitatea “Transilvania” Brasov

210

35

STADIUL ACTUAL ÎN CERCETAREA SI CONSTRUCTIA MASINILOR DE FERTILIZARE CU ÎNGRASAMINTE ORGANICE SOLIDE DIN ROMÂNIA / ACTUAL STAGE IN ROMANIAN RESEARCH AND MANUFACTURING OF MANURE SPREADERS
Ph.D.Eng. Lucretia POPA, Eng. Ana Cânpeanu - INMA Bucharest

214

36

INFLUENTA AUTOUNGERII ÎN FOLOSIREA PROCESULUI DE FRECARE ÎN RULMENTI / THE INFLUENCE OF THE AUTOLUBRICANT THOURGH THE USING AND FRICTION PROCESS IN THE BEARING
I. SARACIN - Facultatea de agricultura Craiova / M. GHEORGHE - Institutul Politehnic Bucuresti

223

37

DISPOZITIV HIDRAULIC PENTRU TRACTOARELE AGRICOLE CU REGLARE AUTOMATA A POZITIEI DE LUCRU / HIDRAULIC DEVICE FOR AGRICULTURAL TRACTORS WITH AUTOMATIC ADJUSTING OF WORKING POZITION
Saracin Ion, Marin Gheorghe, Pandia Olimpia - Facultatea de Agricultura Craiova, Universitatea Politehnica Bucuresti

226

 

INMATEH - CUPRINS - Nr. 1/2008     /     INMATEH - CONTENTS - No. 1/2008

Sectiunea II - SECURITATE SI SIGURANTA     /     Section II - SECURITY AND SAFETY

No.

TITLUL / AUTORII

TITLE / AUTHORS

Pg.

38

CRESTEREA NIVELULUI DE SIGURANTA SI SECURITATE ÎN TRANSPORT A REMORCILOR SPECIALIZATE PRIN TESTARE LA FRÂNARE, UTILIZÂND SISTEMUL TIP DATRON / INCREASING OF SAFETY AND SECURITY LEVEL IN TRANSPORTS OF SPECIALIZED TRAILERS BY BRAKE TESTING USING THE DATRON TYPE SYSTEM
ing. Matache Mihai, dr. ing. Gângu Vergil, ing. Bajenaru Silviu, sing. Mihai Marin, ing. Ganga M. - INMA Bucuresti

230

39

CRESTEREA NIVELULUI DE SECURITATE AL OPERATORILOR MASINILOR AUTOPROPULSATE PRIN TESTAREA DINAMICA A STRUCTURILOR DE PROTECTIE / INCREASING OF THE OPERATORS SAFETY LEVEL OF AUTO-PROPELLED MACHINES BY DYNAMIC TESTING OF THEIR PROTECTION STRUCTURES
dr. ing. Gageanu Paul, dr. ing. Pirna Ion, sing. Mihai Marin, ing. Ganga M, ing. Matache M. - INMA Bucuresti

234

40

DINAMICA SISTEMULUI DE FRÂNARE A SEMIREMORCILOR / DYNAMICS OF TRACTOR-SEMITRAILER BRAKING SYSTEM CONTRIBUTION ON THE SECURITY AND SAFETY RUNNING PROCESS
dr. ing. Ciuperca Radu, dr. ing. Pirna Ion, dr. ing. Nedelcu Ancuta, dr. ing. Popa Lucretia - INMA Bucuresti

239

41

TESTAREA SISTEMULUI DE FRÂNARE A TRACTOARELOR AGRICOLE ÎN CONFORMITATE CU CERINTELE DIRECTIVELOR EUROPENE PENTRU ASIGURAREA SIGURANTEI CIRCULATIEI ÎN TRANSPORT / TESTING OF AGRICULTURAL TRACTOR BRAKING SYSTEM ACCORDING TO THE REQUIREMENTS OF THE EU DIRECTIVES IN ORDER TO ASSURE THE ROAD TRANSPORT SAFETY
dr. ing. Ciuperca Radu, ing. Matache Mihai, ing. Dumitru Oprea, ing. Bodea Codrut - INMA Bucuresti

242

42

SIGURANTA MASINILOR AGRICOLE- 3 ANI DE LA ADERAREA POLONIEI LA EU / SAFETY OF AGRICULTURAL MACHINERY - 3 YEARS AFTER JOINING POLAND TO EU
Ph.D. Jan Radniecki, M.Sc. Agnieszka Klembalska - Industrial Institute of Agricultural Engineering, Poland

247

43

SISTEME DE FRÂNARE INERTIALE PENTRU REMORCILE AGRICOLE / INERTIAL BRAKING SYSTEMS FOR AGRICULTURAL TRAILERS
Ph.D.Eng. Lucretia POPA, Ph.D.Eng. Radu CIUPERCA, Ph.D.Eng.Ancuta NEDELCU, Eng. Codrut Bodea - INMA Bucharest

254

44

INFLUENTA SUSPENSIEI PROTAPULUI ASUPRA DINAMICII SISTEMULUI TRACTOR-REMORCA / THE INFLUENCE OF HITCH SUSPENSION ON THE DYNAMICS OF THE TRACTOR-TRAILER SYSTEM
dr. ing. Ancuta NEDELCU, dr. ing. Lucretia POPA, dr. ing. Radu Ciuperca - INMA Bucuresti

262

45

DINAMICA AGREGATULUI TRACTOR - FREZA CU ROTOR VERTICAL PENTRU PRELUCRAREA SOLULUI PE RÂNDUL DE POMI PURTATA / THE DYNAMIC OF THE AGGREGATE TRACTOR - ROW TILLAGE MACHINE WITH VERTICAL ROTARY
Sef lucrari dr. ing. Sorin BORUZ, Prof. univ. dr. ing. Mircea BADESCU - Facultatea de Agricultura, Universitatea din Craiova

269

 

 

INMATEH - CUPRINS - Nr. 1/2008     /     INMATEH - CONTENTS - No. 1/2008

Sectiunea III – PROTECTIA PLANTELOR SI A MEDIULUI     /     Section III - PLANT AND ENVIRONMENT PROTECTION

No.

TITLUL / AUTORII

TITLE / AUTHORS

Pg.

46

CERCETARI PRIVIND TESTAREA MASINILOR PENTRU PROTECTIA PLANTELOR, CONFORM NORMELOR EUROPENE IN VIGOARE / RESEARCHES ABOUT TESTING PLANTS PROTECTION MACHINES, ACCORDING TO WORKING EUROPEAN NORMS
Ing. Bolintineanu Ghe., dr. ing. Pirnă I., ing. Matache M., ing. Uceanu E., ing. Postelnicu E. – INMA Bucuresti

14

47

UTILIZAREA UNUI STAND MODERN PENTRU TESTAREA SI DIAGNOSTICAREA MASINILOR DE TRATAMENTE FITOSANITARE / THE USAGES OF A MODERN TEST STAND FOR TESTING AND DIAGNOSE OF THE SPRAYING MACHINES
Prof. Dr. Ing. Drocaş I., Asist. Ing. O. Marian, Şef lucr. Ing. O. Ranta, Şef lucr. Ing. A. Molnar, Şef lucr. Dr. Ing. M. Muntean Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

20

48

MODERNIZAREA MAŞINII EEP-600 ÎN VEDEREA RESPECTĂRII NORMELOR EUROPENE / MODERNIZATION OF THE EEP-600 SPRAYING MACHINES IN ORDER TO COMPLY WITH THE EUROPEAN RULES

Prof. Dr. Ing. Drocaş I., Asist. Ing. O. Marian, Şef luc. Ing. O. Ranta, Şef luc. Ing. A. Molnar, Conf. Dr. Ing. S. Stănilă

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca

26

49

TESTAREA MASINILOR DE STROPIT. ANALIZA ELECTRONICA A RAPOARTTELOR DE TESTARE / SPRAYER – TESTING, ELECTRONIC ANALYSIS OF THE TEST REPORTS

Ernst Herbst - Herbst Prüftechnik, Germany

30

50

INSPECŢIA MAŞINILOR DE STROPIT: CARE SUNT NOUTĂTILE IMPORTANTE ÎN STANDARDUL EN 13790 / INSPECTIONS OF SPRAYERS: WHAT ARE THE IMPORTANT ISSUES ON THE STANDARD EN13790.

Managing director Jan J. Langenakens

Advanced Agricultural Measurement Systems (AAMS), Belgium

34

51

EXPERIMENTARI PRIVIND ECOLOGIZAREA SOLURILOR POLUATE CU METALE GRELE DIN ZONELE MINIERE PRIN FITOREMEDIERE / EXPERIMENTS REFERRING TO THE ECOLOGICAL RECOSNTRUCTION BY PHYTOREMEDIATION OF THE HEAVY METALS POLLUTED SOILS FROM THE MINING AREAS

Ecolog Dumitrache. R., ing. Petrescu M., ing. Jutaru V., chimist Barsan E., geograf Tudor. C. - Institutul National de Cercetare Dezvoltare Pentru Ecologie Industriala - ECOIND

43

52

ASPECTE PRIVIND DERIVA PICĂTURILOR DE LICHID ÎN CAZUL TRATAMENTELOR FITOSANITARE / ASPECTS CONCERNING THE DEVIATION OF LIQUID DROPS IN PHYTOSANITARY TREATMENTS

Phd. Eng. Florean RUS, Transilvania University of Braşov

51

53

UTILIZAREA SORBENTILOR BIODEGRADABILI IN DECONTAMINAREA SOLURILOR POLUATE CU PRODUSE PETROLIERE /

THE UTILIZATION OF THE BIODEGRADABLE SORBENTS IN THE DECONTAMINATION OF THE SOILS POLLUTED WITH PETROLEUM PRODUCTS

Geograf Tudor. C., Ing. Petrescu. M., Ecologist Dumitrache. R., Chimist Vasile. G., Chimist Barsan. E. - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Indrustriala

56

54

TEHNOLOGII, METODE ŞI ECHIPAMENTE DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A POLUĂRII MEDIULUI ÎN EXPLOATĂRILE PETROLIERE / TECHNOLOGIES, METHODS AND EQUIPMENTS FOR PREVENTION AND COMBATING THE ENVIRONMENTAL POLLUTION IN OIL FIELDS

Dr.ing. Muraru. V., mat. Cârdei. P., ing. Sîru. R., teh. Ţicu. T. - INMA Bucureşti

64

55

METODE DE REACTUALIZARE A NECESARULUI DE APA PENTRU IRIGAREA CULTURILOR UTILIZAND DATE CLIMATICE INREGISTRATE IN ULTIMII 30 DE ANI / UPDATING THE WATER RESOURCES NECESSARY FOR CROP IRRIGATION BASED ON THE CLIMATE DATE RECORDED OVER THE PAST 30 YEARS

s.l.dr.ing. Manole. E., S. - Universitatea de Stiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, FIFIM

74

56

STUDIU PRIVIND TOLERANŢA CULTURILOR LA SALINITATE / STUDY OF SALT TOLERANCE

Sef lucrări dr.ing. Manole. E. - USAMV Bucureşti

78

57

CERINŢE ŞI REGLEMENTĂRI PRIVIND VERIFICAREA ECHIPAMENTELOR DE COMBATERE A BOLILOR ŞI DĂUNĂTORILOR ÎN ROMANIA / REQUIREMENTS AND SETTLEMENTS REGARDING THE PEST AND DESEASES CONTROL EQUIPMENT VERIFICATION IN ROMANIA

Ing. S.T. BUNGESCU*, ing. W. STAHLI*,dr. ing.  V. VLADUT**,  dr. ing. S.S. BIRIS***, ing. M.E. NAGY****, ing. T. IANCU* *USAMVB Timisoara – Department of Agricultural Machines; ** INMA Bucharest ***“POLITEHNICA” University of Bucharest; **** INMA Cluj Napoca

83

 

 

INMATEH - CUPRINS - Nr. 1/2008     /     INMATEH - CONTENTS - No. 1/2008

 Sectiunea IV – CHIMIE SI INGINERIE CHIMICA     /     Section IV - CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING

No.

TITLUL / AUTORII

TITLE / AUTHORS

Pg.

58

METODE ŞI APARATURĂ DE LABORATOR PENTRU DETERMINAREA CONŢINUTULUI DE ELEMENTE CHIMICE

DIN OŢELURI ŞI FONTE / METHODS AND LABORATORY EQUIPMENT FOR DETERMINING THE CONTENT OF CHEMICAL ELEMENTS IN STEEL AND CAST IRONS

ing. Danciu Aurel, dr. ing. Pirnă Ioan, dr.ing. Vlăduţ Valentin, ing. Matache Mihai, tehn. Găgeanu Georgeta - INMA Bucureşti

90

59

BIODIESEL DIN ULEI UZAT DETERMINAREA CONDITIILOR OPTIME DE REACTIE PRIN FOLOSIREA UNUI PROGRAM FACTORIAL  BIODIESEL FROM USED OIL / THE OPTIMAL REACTION CONDITIONS USING A FACTORIAL PROGRAM

Prof. PhD. Eng. Ioan Calinescu, PhD. Stud. Eng. Adrian Trifan, Eng. Enache Florentina -  Polytechnic University of Bucharest, Applied Chemistry and Material Science Faculty

101

60

BIOCOMBUSTIBILI - PREZENT ŞI PERSPECTIVE / THE BIOFUELS – PRESENT AND FUTURE

Prof.dr. ing. Ioan Călinescu, Conf.dr.ing. Petre Chipurici, Drd.ing. Anca Mihaela Bulearcă - Universitatea POLITEHNICA Bucuresti, Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor

109

61

ULEIUL ESENŢIAL EXTRAS DIN MUSEŢEL - TEHNICI DE EXTRACŢIE CU UTILIZAREA ANTRENĂRII CU ABUR / ESSENTIAL OILS FROM CHAMOMILE - EXTRACTION TECHNIQUES BY HYDRODISTILLATION

Ing. Nectara Mircioagă, Prof.dr.ing. Ioan Călinescu - Politehnic University, Bucharest, Romania

117

62

REVENIREA DURITĂŢII PE MOSTRE, TĂIATE CU PLASMĂ, DUPĂ PROCESUL DE DETENSIONARE / THE RECESSION OF HARDNESS IN SAMPLES, CUT BY PLASMA, AFTER TEMPERING PROCESS

Prof.Dr.Eng.Gunars Verdins, Dr.Eng. Daina Kanaska - Latvian Agriculture University

124

63

RECEPŢIA ŞI ASOMAREA ANIMALELOR ÎN MEDIUL RURAL ÎN CONFORMITATE CU NORMELE U.E. / RECEPTION AND STUNNING OF ANIMALS IN RURAL ENVIRONMENT IN COMPLIANCE WITH E.U. STANDARDS

Phd.Eng. Carol CSATLÓS, Transilvania University of Braşov

128

64

DETERMINAREA ACTIVITĂŢII ANTIOXIDANTE A UNOR EXTRACTE VEGETALE FOLOSIND METODA CU RADICALI DPPH ŞI ULEIUL DE FLOAREA SOARELUI CA SUBSTRAT DE OXIDARE / DETERMINATION OF ANTIOXIDANT ACTIVITY OF SOME VEGETABLE EXTRACT USING DPPH ASSAY AND SUNFLOWER OIL AS OXIDATION SUBSTRATE

Drd. Ing. Pop Mariana, Dr. Ing. Lupea Alfa Xenia, Dr. Ing. Pădure Mirabela

,,Politehnica” University of  Timişoara, Industrial Chemistry and Environmental Engineering Faculty

133

65

STUDIUL UNOR PARAMETRII CE INFLUENTEAZA REOLOGIA COMPOZITIILOR PELICULOGENE PE BAZA DE POLIMERI DILUABILI CU APA / STUDY OF SOME PARAMETERS THAT INFLUENCE RHEOLOGY OF PELICULOGENE COMPOZITIONS BASED ON WATER SOLUBLE POLYMERS

Anca-Maria Marc*, C.Bolcu*, D. Jurcau**, Simona Popa ***, *Universitatea de Vest Timisoara, Facultatea de Chimie-Biologie –Geografie, Departamentul Chimie, **S.C.. LK-ELDUS S.R.L. Timisoara, *** Universitatea Politehnica Timisoara

138

 

INMATEH - CUPRINS - Nr. 1/2008     /     INMATEH - CONTENTS - No. 1/2008

Sectiunea V - PROBLEME GLOBALE     /    Section V -  GLOBAL ISSUES

No.

TITLUL / AUTORII

TITLE / AUTHORS

Pg.

66

COMPARAŢIA TIMPILOR DE LUCRU ÎN CREŞTEREA PORCILOR / COMPARISON OF FARROWING SYSTEM LABOR TIMES

Elisabeth Quendler1; Rosemarie Martetschläger1, Johannes Baumgartner2, Josef Boxberger1, Matthias Schick3

1University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna Austria, 2University of Veterinary Medicine Vienna,  3Agroscope Reckenholz-Tänikon Research Station ART

145

67

ANALIZA INFLUENŢEI COMPACTĂRII SOLULUI PENTRU RECOLTE DE SOIA LA CAPETELE PARCELELOR ŞI ÎN INTERIORUL ACESTORA / THE ANALYSIS OF SOIL COMPACTION INFLUENCE ON SOYBEAN YIELD ON HEADLANDS AND INNER PART OF FIELDS

L. Savin1, R. Nikolić1, M. Simikić1, T. Furman1, M. Tomić1 , S. Đurić1, J. Vasin2

1University of Novi Sad, Faculty of Agriculture, Novi Sad, Serbia, 2Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad, Serbia

150

68

CRITERII DE ALEGERE A METODEI DE SEPARARE A SISTEMELOR SOLID – FLUID / SELECTION CRITERIA OF SOLID-FLUID SYSTEMS SEPARATION METHOD

Prof. univ. dr. ing. Florean RUS1  Drd. ing. Mărginean Teodor Florin2 - 1UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAŞOV, 2SC JIDVEI SRL, Filiala ALBA

156

69

ASPECTE CU PRIVIRE LA OBŢINEREA DROJDIEI DE PANIFICAŢIE ÎN CICLU REDUS DE MULTIPLICARE /

ASPECTS REGARDING THE OBTAINING OF THE BAKERY YEASTS IN REDUCED CYCLE OF MULTIPLICATION

PhD.eng. Gheorghe Voicu, PhD.eng.Sorin-Ştefan Biriş - Politehnica University of Bucharest

161

70

BAZĂ DE DATE PENTRU INOVARE SI TRANSFER TEHNOLOGIC / INNOVATION AND TECHNOLOGICAL TRANSFER DATABASE

Dr.ing. Muraru Virgil, dr.ing. Pirnă Ion, mat. Cârdei Petru, ing. Sfîru Raluca, teh. Ţicu Tania - INMA Bucureşti

167

71

PLATFORMĂ INFORMATICA PETRU RETEA DE INOVARE SI TRANSFER TEHNOLOGIC / INFORMATICS PLATFORM FOR INNOVATION AND  TECHNOLOGICAL TRANSFER NETWORK

Dr.ing. Muraru Virgil, mat. Cârdei Petru, ing. Sfîru Raluca, teh. Ţicu Tania - INMA Bucureşti

175

72

SIMULAREA CONTROLULUI, EFICIENT DIN PUNCT DE VEDERE AL COSTULUI, A AERĂRII APELOR REZIDUALE UTILIZÂND PRINCIPIUL CONTROLULUI INVARIANT / SIMULATION OF COST-EFFICIENT WASTEWATER AERATION CONTROL USING INVARIANT CONTROL PRINCIPLE

Aigars Laizāns, Andris Šnīders, Latvia University of Agriculture, Faculty of Engineering, Institute of Agricultural Energetics

183

73

METODE ŞI REZULTATE LA DETERMINAREA PARAMETRILOR MATERIALELOR GRANULARE LA CALCULUL TENSIUNILOR ŞI VITEZELOR ÎN SILOZURI / METHODS AND RESULTS OF DETERMINING MATERIAL PARAMETERS OF CRUSHED GRAIN FOR CALCULATING STRESSES AND VELOCITIES IN SILOS

Prof. Dr.-Ing. Habil. Christian Fürll - Institute of Agricultural Engineering Potsdam-Bornim /Germany

188

74

CERCETĂRI TEORETICE PRIVIND MECANISMELE DE REŢINERE A PARTICULELOR SOLIDE ÎN CADRUL OPERAŢIEI  DE FILTRARE A VINULUI / THEORETICAL RESEARCHES ON RETENTION MECHANISMS OF SOLID PARTICLES DURING THE WINE FILTRATION PROCESS

Drd. ing. MĂRGINEAN Teodor Florin1, Prof. univ. dr. ing. Florean RUS2  - 1SC JIDVEI SRL,Filiala ALBA 2UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRAŞOV

195

75

CERCETĂRI PRIVIND INFLUENŢA PARAMETRILOR ACUSTICI AI UNDELOR ULTRASONORE ASUPRA VÂSCOZITĂŢII ŞI CONCENTRAŢIEI ALCOOLICE A DISTILATELOR CRUDE DE VIN / RESEARCHES CONCERNING INFLUENCE OF THE ACOUSTIC PARAMETERS OF ULTRASOUND WAVE ON THE VISCOSITY AND ALCOHOLIC CONCENTRATION OF THE WINE DISTILLATES

PhD. Student Eng. Mihaela Danciu, Transilvania University from Brasov

200

76

UTILIZAREA ŞI DEZVOLTAREA STRATEGICĂ A STANDARDELOR ŞI A DREPTURILOR DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ /STRATEGIC USE AND DEVELOPMENT OF STANDARDS AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Expert principal standardizare Gabriela CAZAN, Expert standardizare Tatiana MOCHI - ASRO

203

77

ESTIMAREA RAPIDA A RISCULUI DE EROZIUNE A TERENURILOR IN PANTA / QUICKLY ESTIMATION OF THE EROSION RISK ON THE SLOPE FIELD

mat. Cârdei Petru –  INMA Bucureşti

209

78

TENDINŢE ACTUALE PRIVIND TEHNOLOGIILE DE PRELUCRARE PRIMARA A CEREALELOR IN SCOPUL OBTINERII DE PRODUSE AGRO-ALIMENTARE DE CALITATE / CURRENT TENDENCIES REGARDING CEREAL PRIMARY PROCESSING TECHNOLOGIES FOR OBTAINING HIGH QUALITY FOOD AND AGRICULTURAL PRODUCTS

Drd.ing. Carmen Brăcăcescu, dr.ing. Iosif Cojocaru, dr.ing. Paul Găgeanu, dr.ing. Anişoara Păun – INMA Bucureşti

213

79

POTENŢIALUL DE BIOMASĂ AGRICOLĂ AL ROMÂNIEI / THE AGRICULTURAL BIOMASS POTENTIAL OF ROMANIA

Conf. Dr. Ing. Iulian Borugă Iulian, Prof. Dr. Ing. Sorin Câmpeanu, Asist. Drd. Ing. Daniela Zvorăşteanu – USAMV. Bucureşti,Drd. Ing. Aurel Danciu – INMA. Bucureşti

219

80

CERCETĂRI PRIVIND BILANŢUL ENERGETIC AL CUPTORULUI CU TUBURI ANULARE LA COACEREA PÂINII ALBE / RESEARCHES REGARDING THE ENERGETIC BALANCE OF THE BREAD BAKING OVEN WITH TUBES CONTAINING VAPORS UNDER PRESSURE

Şef. lucr. dr. ing. Cristina Maria BICĂ, Prof. univ. dr. ing. Gheorghe BRĂTUCU - Universitatea “Transilvania” Braşov

223

81

IMPACTUL TEHNOLOGIILOR DE OBŢINERE A NUTREŢURILOR CONCENTRATE ASUPRA NUTRIŢIEI ANIMALE ŞI A MEDIULUI / IMPACT OF TECHNOLOGIES OF OBTAINING CONCENTRATED FODDER UPON ANIMAL NOURISHMENT AND ENVIRONMENT

Dr. ing. Anişoara PĂUN, Dr. ing. Paul GĂGEANU - INMA Bucureşti Prof dr. ing. Ioan ŢENU - USAMV Iaşi, Conf. dr. ing. Gigel PARASCHIV – UPB – ISB

229

82

CERCETĂRI TEORETICE PRIVIND STABILIREA REGIMULUI DE FUNCŢIONARE AL GRANULATOARELOR CU TALER / THEORETICAL RESEARCHES REGARDING THE ESTABLISHMENT OF THE OPERATING REGIME OF GRANULATING MILL WITH TRAY

Eng. Elena ŞERBAN1, Phd. Eng. Florean RUS2, 1APIA – Braşov, 2Transilvania University of Braşov

235

83

CERCETĂRI PRIVIND INFLUENŢA FERTILIZĂRII MINERALE LA CULTURA GRÂULUI

ÎN CONDIŢIILE PEDOCLIMATICE DE LA S.C.D.A. CARACAL / RESEACH REGARDING THE MINERAL FERTILIZATION AT THE WINTER WHEAT IN THE PEDOCLIMATIC CONDITIONS OF S.C.D.A. CARACAL

Gh. Matei1, E. Petrescu2, C. Roşculete2, Elena Roşculete1 - Facultatea de Agricultură Craiova1, S.C.D.A. Caracal2

239

84

NECESARUL DE APĂ AL CULTURII DE GRÂU ÎN CONDIŢIILE PEDOCLIMATICE ALE CÂMPIEI CARACALULUI / WHEAT WATER REQUIREMENT IN THE PEDOCLIMATIC CONDITIONS OF THE CARACAL PLAIN

E. Petrescu, C. Roşculete, Gh. Matei, Elena Roşculete - Universitatea din Craiova

243

85

EFECTUL UNOR DOZE DIFERITE DE AZOT PE FOND CONSTANT DE FOSFOR ASUPRA PRODUCŢIEI DE PORUMB PENTRU BOABE ÎN CONDIŢII DE NEIRIGARE ŞI LUCRARE DIFERITĂ A SOLULUI / THE EFFECT OF SOME NITROGEN DOSES ON THE PHOSPHORUS AGROFOND TO THE SEED MAIZE YIELD IN NON IRRIGATED CONDITIONS AND DIFFERENT SOIL TILLAGE

Elena Roşculete, Ana –Maria Dodocioiu, C. Rosculete, Gh. Matei - Universitatea din Craiova

247

86

CERCETĂRI PRIVIND ARHITECTONICA SISTEMULUI RADICULARAL SOIULUI DE PRUN CARPATIN LA S.D.E BANU MĂRĂCINE / RESEARCH REGARDING THE RADICULAR SYSTEMS ARCHITECTURE AT THE CARPATIN VARIETY AT S.D.E. BANU MARACINE

Ciobanu A., Cichi M. - Universitatea din Craiova

251

87

ASPECTE PRIVIND CONDIŢIILE IMPUSE LA PROIECTAREA USCĂTOARELOR PENTRU LEGUME ŞI FRCTE PRIN UTILIZAREA ENERGIEI SOLARE / ASPECTS REGARDING THE CONDITIONS REQUIRED FOR DESIGNING FRUITS AND VEGETABLES DRYERS BY MEANS OF SOLAR ENERGY

Prof. univ. dr. ing. Gheorghe Brătucu, Drd. ing. Auraş Chivu, Drd. ing. Ionuţ Căpăţînă - Universitatea “Transilvania” Braşov

256

88

PROCESE TERMICE DE STABILIZARE SI IMBUNATATIRE A PROPRIETATILOR COMBUSTIBILE ALE BIOMASEI / BIOMASS STABILIZATION AND COMBUSTIBILITY IMPROVEMENT BY THERMAL PROCESSES

S.l.dr.ing. Cosmin Mărculescu - U.P. Bucureşti

262

89

CERCETĂRI PRIVIND PRODUCEREA FRIGULUI PRIN METODE ECOLOGICE, ÎN VEDEREA PĂSTRĂRII ŞI CONSERVĂRII PRODUSELOR ALIMENTARE / RESEARCH REGARDING THE PRODUCTION OF FROST USING ECOLOGICAL METHODS, FOR RETAINING AND PRESERVEING ALIMENTARY PRODUCTS.

Şef lucrări drd. ing. Alexe-Nicolae Ormenişan Universitatea “Transilvania” Braşov

269

90

BIOPLASTICELE - SOLUŢIE ALTERNATIVĂ PENTRU CONFORMAREA CU CERINŢELE EUROPENE IN DOMENIUL AMBALAJELOR / BIOPLASTICS– THE ALTERNATIVE SOLUTION FOR COMPLYING WITH THE EUROPEAN PACKAGING REQUIREMENTS

Dr.Ing. Nicolae Cioica, Drd. Ing. Constantin Coţa,  Drd. Ing. Elena Mihaela Nagy - INMA Bucureşti

272

 

INMA