INMATEH - CUPRINS - Nr. 5/2007     /     INMATEH - CONTENTS - No. 5/2007

No.

TITLUL / AUTORII

TITLE / AUTHORS

Pg.

1

INFLUENTA PARAMETRILOR CALITATIVI DE LUCRU, CONSTRUCTIVI SI FUNCTIONALI ASUPRA CALITATII MACINARII SEMINTELOR DE CEREALE IN TEHNOLOGIA DE OBTINERE A NUTRETURILOR CONCENTRATE / THE INFLUENCE OF WORK QUALITY PARAMETERS, CONSTRUCTIVE AND FUNCTIONAL REGARDING CEREALS SEED GRINDING CRUSHING IN THE TECHNOLOGY TO OBTAIN CONCENTRATED FORAGE
Dr.ing. Anisoara PAUN , dr.ing. Vergil GÂNGU, dr.ing. Iosif COJOCARU - INMA Bucuresti / prof.dr. Giampaolo SCHILACCI – Univ. din Catania - Italia

11

2

ASPECTE COMPARATIVE PRIVIND CONSUMUL DE CALDURA LA COACEREA DIFERITELOR TIPURI DE PÂINE / COMPARATIVE ASPECTS REGARDING THE HEAT CONSUMPTION DURING THE BAKING PROCESS OF VARIOUS TYPES OF BREAD
Prof. univ. dr. ing. Gheorghe BRATUCU, asist. univ. dr. ing. Cristina BICA - Universitatea TRANSILVANIA Brasov

19

3

STADIUL ACTUAL PE PLAN INTERNATIONAL AL PRODUCERII SI UTILIZARII BIOGAZULUI / THE STATUS QUO OF BIOGAS PRODUCTION AND UTILISATION ON AN INTERNATIONAL LEVEL
Prof.dr.ing. Adrian MITROI, dr.ing. Doru-Gabriel EPURE - Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti, Dr.ing. Hans OECHSNER - Universitatea Hohenheim Stuttgart, Germania

27

4

MASINA PENTRU ÎNSILOZAT FURAJE VERZI ÎN SAC DE POLIETILENA / MACHINE FOR GREEN FODDER ENSILING IN BAG POLYETHYLENE
Dr.ing.Voicu Emil, dr.ing.Gângu Vergil, ing.Ciurel Gica, ing.Tican Nicolae – INMA Bucuresti

33

5

CERCETAREA, REALIZAREA UNEI TEHNOLOGII SI INSTALATII PENTRU SCOATEREA SÂMBURILOR DIN FRUCTE / RESEARCH AND ACHIEVEMENT OF A TECHNOLOGY AND INSTALLATION FOR FRUIT STONE REMOVAL
Ing. Nicolae TICAN, dr.ing. Ion PIRNA, dr. ing Iosif COJOCARU, ing. Ana CÂNPEANU – INMA Bucuresti

39

6

EVALUAREA RAPIDĂ A UMIDITĂTII SI GRADULUI DE COMPACTARE A TERENURILOR AGRICOLE / QUICK ESTIMATION OF THE MOISTURE AND COMPACTION OF THE AGRICULTURAL FIELDS
Mat. Cârdei Petru, dr.ing. Muraru Vergil, ing. Sfîru Raluca – INMA Bucuresti

43

7

CERCETARI PRIVIND UTILIZAREA INSTALATIILOR HIDRAULICE MODERNE LA MASINA PENTRU FURAJARE - MF8 / RESEARCHES REGARDING THE UTILIZATION OF MODERN HYDRAULIC INSTALLATIONS FOR FODDERING MACHINE – MF8
Dr.ing. Ancuta NEDELCU, dr.ing. Radu CIUPERCA, dr.ing. Lucretia POPA - INMA Bucuresti / dr.ing. Gheorghe SOVAIALA, ing. Stefan ALEXANDRESCU - INOE 2000-IHP Bucuresti

51

8

CERCETARI TEORETICE PRIVIND STABILIREA REGIMULUI DE FUNCTIONARE AL GRANULATOARELOR CU TALER / THEORETICAL RESEARCHES REGARDING THE ESTABLISHMENT OF THE OPERATING REGIME OF GRANULATING MILL WITH TRAY
Ing. Elena SERBAN - APIA – Brasov / prof.dr.ing. Florean RUS - UniversitateaTransilvania Brasov

59

9

CONDITII IMPUSE LA PRODUCEREA SI DEPOZITAREA ULEIURILOR VEGETALE UTILIZATE CA SI CARBURANTI LA MOTOARELE DIESEL / CONDITIONS USED FOR PRODUCTION OF VEGETABLE OIL USED CARBURANTS ON DIESEL ENGINE
P. Dobre, C. Iacomi, N. Farcas, O. Popescu - USAMV Bucuresti

65

10

CERCETARI PRIVIND USCAREA LEGUMELOR CU INSTALATIA SOLARA DE TIP HOHENHEIM / RESEARCHES REGARDING THE DRYING OF VEGETABLES BY USING THE SOLAR TUNNEL DRYER MODEL HOHENHEIM
Drd. ing. Claudia CALINESCU, prof. dr.ing. Adrian MITROI, sef lucr. dr.ing. Nicoleta-Alina UDROIU, dr.ing. Doru-Gabriel EPURE, drd. ing. Cristian MARINESCU - USAMV Bucuresti / dr.ing. Albert ESPER - INNOTECH-Ingenieurgesellschaft mbH Germany

69

11

CERCETARI PRIVIND INFLUENTA CRESTERII INTENSITATII ULTRASUNETELOR SI A COEFICIENTULUI DE ABSORBTIE ÎN LICHIDELE ALIMENTARE / RESEARCHES CONCERNING INFLUENCE OF ULTRASOUND INTENSITY AND ABSORPTION COEFFICIENT GROWTH IN FOOD LIQUIDS
Drd.ing. Mihaela Danciu - Universitatea Transilvania Brasov

75

12

CONFIGURAREA PROCESULUI DE LUCRU LA USCAREA IN INSTALATII A UNOR PRODUSE DESTINATE ALIMENTATIEI / CONFIGURATION OF THE WORK PROCESS FOR THE DRYING IN INSTALLATIONS OF THE PRODUCTS INTENDED FOR HUMAN ALIMENTATION
Drd. ing. Claudia CALINESCU, prof. dr.ing. Adrian MITROI, sef lucr. dr.ing. Nicoleta-Alina UDROIU, dr.ing. Doru-Gabriel EPURE, drd. ing. Cristian MARINESCU - USAMV Bucuresti / dr.ing. Albert ESPER - INNOTECH-Ingenieurgesellschaft mbH Germany

79

13

THE TEMPERATURE’S INFLUENCE ON THE DEVELOPMENT OF STAPHYLOCOCCUS GENUS BACTERIA / INFLUENTA TEMPERATURII ASUPRA DEZVOLTARII BACTERIILOR DE TIP STAFILOCOC
Drd.ing. OLGUTA DIMCIU – DSVSA BUZAU

85

14

OPTIMIZAREA PROCESELOR DE RECUPERARE A SEMINTELOR LA COMBINELE CONVENTIONALE DE RECOLTAT CEREALE /OPTIMIZATION OF RECOVERY PROCESS OF SEEDS AT CONVENTIONAL CEREAL HARVESTER COMBINES
Drd.ing. Ivan Gheorghe - INMA Bucuresti / prof.dr.ing. Popescu Simion - Univesitatea Transilvania Brasov

89

15

VALORIFICAREA SUPERIOARA A PLANTELOR MEDICINALE SI AROMATICE PRIN EXTRAGEREA ULEIURILOR VOLATILE / SUPERIOR VALORISATION OF THE MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS BY EXTRACTING ESSENTIAL OILS
Ing. Gheorghe DESPA, Dr.ing. Augustin POP, Ing. Aurel ROMANEK - INMA Filiala Timisoara

97

16

UTILIZAREA POMPELOR DE CALDURA PENTRU ÎNCALZIREA/RACIREA APEI DIN SISTEMELE RECIRCULANTE DE CRESTERE SUPERINTENSIVA A PESTILOR / UTILIZATION OF HEAT PUMPS FOR HEATING/COOLING WATER FROM RECIRCULATING SYSTEMS FOR SUPER INTENSIVE FISHING
Ing. Petru DAVID, dr.ing. Augustin POP - INMA Filiala Timisoara

103

17

REVIEW - BIOFILM FORMATION IN THE FOOD INDUSTRY / PRIVIRE GENERALA - FORMAREA BIOFILMULUI IN INDUSTRIA ALIMENTARA
Ing.Oana Emilia Constantin, Ing. Clemansa Tofan - „Dunarea de Jos” Galati University

109

18

BIOPLASTICELE – IMPLICATII SI OPORTUNITATI PENTRU AGRICULTURA / BIOPLASTICS – IMPLICATIONS AND OPPORTUNITIES FOR AGRICULTURE
Dr.ing. Cioica Nicolae, drd.ing. Constantin Cota, ing. Gabriel Fodorean, drd.ing. Nagy Mihaela - INMA Filiala Cluj-Napoca

113

19

ASPECTE PRIVIND FILTRAREA VINURILOR PRIN ALUVIONARE / ASPECTS REGARDING THE WINE FILTRATION BY SILT PROCESS
Drd. ing. Marginean Teodor Florin - SC JIDVEI SRL, Filiala ALBA / prof.univ.dr.ing. Florean RUS - UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV

119

20

INOVAREA SI TRANSFERUL TEHNOLOGIC - BAZA DE PROGRES PENTRU AGRICULTURA SI INDUSTRIA ALIMENTARA ÎN U.E. / INNOVATION AND TECHNOLOGICAL TRANSFER – BASE OF PROGRESS FOR AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY IN E.U.
Dr.ing. Ioan Pirna - INMA Bucuresti

123

 

INMA