INMATEH - CUPRINS - Nr. 4/2007     /     INMATEH - CONTENTS - No. 4/2007

No.

TITLUL / AUTORII

TITLE / AUTHORS

Pg.

1

OBIECTIVE STRATEGICE, REZULTATE ŞI PERSPECTIVE ÎN CERCETAREA SI IMPLEMENTAREA TEHNOLOGIILOR DE MECANIZARE ŞI A ECHIPAMENTELOR TEHNICE PENTRU AGRICULTURǍ ŞI INDUSTRIA ALIMENTARǍ - INMA LA 80 DE ANI DE LA ÎNFIINŢARE –/ STRATEGICAL OBJECTIVES, RESULTS AND PERSPECTIVES IN THE FIELD OF MECHANIZATION TECHNOLOGIES AND TECHNICAL EQUIPMENT FOR AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY - INMA AT THE 80 –TH ANNIVERSARY -
Dr.ing. Gangu Vergil, dr.ing. Pirna Ion - INMA Bucureşti

11

2

PROIECTAREA STRATEGIEI REGIONALE DE INOVARE / DESIGN OF THE REGIONAL INNOVATION STRATEGY
Dr.ing. Pirnă Ion, drd.ing. Ganea Ioan - INMA Bucureşti

32

3

TEHNICI INOVATIVE DE MECANIZARE DESTINATE ITINERARIILOR TEHNOLOGICE DE ÎNFIINŢARE A CULTURILOR DE PLANTE PRĂŞITOARE CU AJUTORUL UNOR ECHIPAMENTE TEHNICE DE SEMĂNAT DIRECT ÎN MIRIŞTE ŞI PE BILOANE / INNOVATIVE MECHANIZATION TECHNIQUES WITHIN TECHNOLOGICAL ITINERARIES AT THE HOEING CROPS WITH THE HELP OF TECHNICAL EQUIPMENT FOR SOWING DIRECTLY IN STUBBLE FIELD AND ON RIDGES
Dr.ing. Vergil GÂNGU, dr.ing. Iosif COJOCARU, dr.ing. Eugen MARIN, Dr.ing. Marinela MATEESCU, drd.ing Dragoş MANEA - INMA Bucuresti

36

4

CERCETĂRI EXPERIMENTALE PRIVIND REALIZAREA UNEI TEHNOLOGII ŞI INSTALAŢII DE SEPARARE ÎN CÂMP MAGNETIC A SEMINŢELOR PARAZITE DE CUSCUTĂ ÎN VEDEREA OBŢINERII UNUI MATERIAL SEMINCER DE CALITATE PENTRU PLANTE FURAJERE / EXPERIMENTAL RESEARCHES CONCERNING THE REALIZATION OF A TECHNOLOGY AND AN INSTALLATION FOR SEPARATING PARASITE DODDER SEEDS, USING A MAGNETIC FIELD, FOR OBTAINING A HIGH QUALITY SEED MATERIAL FOR FODDER PLANTS
Ing. Tudor FADER, dr.ing. Augustin POP - INMA Filiala Timisoara / Prof.dr.ing. Cristina M.L. Silva - Univ. Catolica Portuguesa - Escola Superior de Biotechnologia, Portugalia / Dr. ing. Antonius Stanciu - Universitatea “POLITEHNICA” Timişoara

41

5

CONSIDERAŢII PRIVIND TEHNOLOGIILE DE LUCRU ALE MAŞINILOR DE PLANTAT CARTOFI / CONSIDERATIONS CONCERNING THE WORKING TECHNOLOGIES OF POTATO PLANTING MACHINES
Drd. ing. Szilard ILYES, prof.dr.ing. Simion POPESCU - UniversitateaTRANSILVANIA din Brasov / Dr.ing. Nicolae BRIA – INMA Bucuresti / Ing. Maros KORENKO, Phd – Slovak University of Agriculture in Hitia / SLOVAKIA

48

6

REALIZĂRI ACTUALE PRIVIND ORGANELE DE LUCRU ALE MAŞINILOR DE PLANTAT CARTOFI / PRESENT ACHIEVEMENTS CONCERNING THE WORKING PARTS OF THE POTATO PLANTING MACHINES
Drd.ing. Szilard ILYES, prof.dr.ing. Simion POPESCU – Univ. TRANSILVANIA Brasov / Dr.ing. Nicolae Bria – INMA Bucureşti / Dr.ing. Jan Francak, CSc – Slovak University of Agriculture - Hitia / Slovakia

56

7

ASPECTE PRIVIND MICROCLIMATUL ÎN ADǍPOSTURILE DE PǍSǍRI / ASPECTS CONCERNING THE MICROCLIMATE IN BIRD SHELTERS
Drd. ing. Marian Robert TIBELEA, drd. ing. Ionuţ CĂPĂŢÂNĂ - Universitatea TRANSILVANIA Braşov

64

8

CERCETǍRI PRIVIND AUTOMATIZAREA CONTROLULUI CLIMATIZǍRII ÎN ADǍPOSTURILE DE PǍSǍRI / RESEARCHES REGARDING THE AUTOMATION OF CLIMATE CONTROL IN BIRD SHELTERS
Drd. ing. TIBELEA Marian Robert, prof.dr. ing. BRǍTUCU Gheorghe - Universitatea TRANSILVANIA Braşov

69

9

INTERACŢIUNEA DINTRE ROATA VEHICULULUI ŞI SOL – ESTIMAREA COMPACTARII SOLULUI / THE INTERACTION BETWEEN THE WHEEL OF A VEHICLE AND THE SOIL – THE ESTIMATION OF THE SOIL COMPACTION
Mat. Cârdei Petru, dr. ing. Muraru Vergil, ing. Sfîru Raluca – INMA Bucureşti

74

10

CERCETARI PRIVIND STABILIREA EXISTENTEI UNUI SPATIU OPTIMAL AL PROCESULUI DE LUCRU AL GRAPELOR CU DISCURI / RESEARCHES REGARDING THE PROBLEM EXISTENCE OF AN OPTIMAL SPACE OF THE DISK HARROWS WORK PROCESS
Mat. Cardei Petru, drd.ing. Kolozsvari Constantina - INMA Bucureşti / prof.dr.ing. Candea Ioan - Universitatea TRANSILVANIA din Brasov

79

11

MODELAREA MATEMATICA A COMPACTARII SOLULUI FOLOSIND MODELUL SOLIDULUI CU PROPRIETĂŢI VARIABILE / SOIL COMPACTION MODELLING BY SOLID BODY WITH UNSTEADY QUALITY
Mat. Cârdei Petru – INMA Bucureşti

85

12

CERCETĂRI PRIVIND REZISTENŢA LA ÎNAINTARE A ORGANELOR DE LUCRU ALE SUBSOLIERELOR / RESEARCHES REGARDING THE ADVANCE RESISTANCE OF THE SUBSOILERS WORKING PARTS
Drd. ing. Ionuţ CĂPĂŢÎNĂ - Universitatea TRANSILVANIA Braşov / ing. Mihai GANGA - INMA Bucureşti

92

13

RAŢIONALIZAREA TRANSPORTULUI ŞI MANIPULĂRII PRODUSELOR AGRICOLE ROMÂNEŞTI PRIN FORMAREA ÎNCĂRCĂTURILOR UNITARE / THE RATIONALIZATION OF TRANSPORT AND MANIPULATION OF ROMANIAN AGRICULTURAL PRODUCTS TROUGH UNITARY LOADS PERFORMANCE
Prof. univ. dr. ing. Gheorghe BRĂTUCU - Universitatea TRANSILVANIA Braşov / Prof. Miklos HERDON – Universitatea DEBRECEN / Ungaria

96

14

ASPECTE PRIVIND CRITERIILE DE SELECTARE A METODEI OPTIME DE AGLOMERARE A MATERIALELOR PULVERULENTE / ASPECTS REGARDING THE SELECTION CRITERIA OF THE OPTIMUM AGGLOMERATION METHOD FOR POWDERING MATERIALS
Phd. Eng. Florean RUS - TRANSILVANYA University of Braşov / Eng. Elena ŞERBAN - APIA – Braşov / Phd. Eng. Vasile AJDER - Technical University of Moldova Republique

103

15

INFLUENTA PARAMETRILOR USCARII ASUPRA CALITATII PRODUSELOR USCATE / INFLUENCE OF THE DRYING PARAMETERS ON QUALITY OF DRIED PRODUCTS
PhD. Eng. Doru-Gabriel EPURE, Prof. PhD. Eng. Adrian MITROI, Sen. lect. PhD. Eng. Alina UDROIU, PhD. Stud. Cristian MARINESCU, PhD. Stud. Claudia CALINESCU - University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine Bucharest / Prof. W. MUHLBAUER – Universitatea Hohenheim, Stuttgart- Germania

108

16

INMA – CERT. REALIZĂRI ŞI PERSPECTIVE / INMA – CERT. ACHIEVEMENTS AND PERSPECTIVES
Dr.ing. Alexandru Isabela, dr. ing. Pirnă Ion, ing. Brăcăcescu Carmen - INMA Bucureşti

114

17

CREŞTEREA CALITĂŢII ECHIPAMENTELOR TEHNICE DESTINATE AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE, PRIN ALINIEREA ACESTORA LA NIVELUL STANDARDELOR ŞI DIRECTIVELOR EUROPENE / THE INCREASING OF QUALITY OF AGRICULTURAL AND FOOD TECHNICAL EQUIPMENT BY THEIR COMPLIANCE TO EUROPEAN DIRECTIVES AND STANDARDS LEVEL
Dr.ing. Bianca Bădănoiu, ing. Daniela Nedelcu - INMA Bucureşti

117

18

UNELE TIPURI REPREZENTATIVE DE MAŞINI PENTRU APLICAREA ERBICIDELOR ÎN CULTURI DE CÂMP REALIZATE PE PLAN NAŢIONAL / SOME REPRESENTATIVE TYPES OF MACHINES PRODUCED IN ROMANIA USED FOR APPLYING HERBICIDES ONTO FIELD CROPS
Drd. ing. Irina Adriana Chiurciu, prof. univ. dr. ing. Tudorică Popescu - U.Ş.A.M.V. Bucureşti

121

19

ASPECTE PRACTICE ALE EVALUĂRII NIVELURILOR NOXELOR DIN GAZELE DE EVACUARE ALE MOTOARELOR CU APRINDERE PRIN COMPRIMARE / PRACTICAL ASPECTS OF POLLUTING LEVEL EVALUATION OF REMOVED GASES FROM DIESEL ENGINES
dr. ing. Mircea Adrian Nicolescu – INMA Bucureşti

131

20

BIOCOMBUSTIBILI PENTRU ALIMENTAREA MOTOARELOR DIESEL: CLASIFICARE, VOCABULAR, PROBLEME ÎN UTILIZARE / BIOFUELS FOR DIESEL ENGINES: CLASSIFICATION, VOCABULARY, UTILIZATION PROBLEMS
dr. ing. Mircea Adrian Nicolescu – INMA Bucureşti

140

21

CERCETĂRI PRIVIND DETERMINAREA PRESIUNII ÎN SOL, LA ADÂNCIMI DIFERITE, PENTRU TRACTORUL DE 45 CP (U 445), PRIN TESTAREA ÎN LABORATOR, UTILIZÂND INSTALAŢIA HIDROPULS / RESEARCHES REGARDING THE DETERMINATION OF PRESSURES IN SOIL, AT DIFFERENT DEPTHS FOR THE 45 HP TRACTOR (U 445), BY TESTING IN LABORATORY, USING THE HYDROPULSE INSTALLATION
dr. ing. Gângu Vergil, dr. ing. Pirnă Ion, dr. ing. Vlăduţ V., ing. Ganga M. - INMA Bucureşti / dr. eng. Atanasov At., eng. Veselin Docev - Institute of Agriculture and Seed Science "Obraztsov Chiflik" Rousse - Bulgaria

145

22

TESTAREA LA FRÂNARE A TRACTOARELOR AGRICOLE ŞI FORESTIERE UTILIZÂND SISTEMUL TIP DATRON / BRAKE TESTING OF AGRICULTURAL AND FORESTRY TRACTORS USING THE DATRON TYPE SYSTEM
ing. Matache Mihai, ing. Băjenaru Silviu, sing. Mihai Marin, ing. Oprea Dumitru, ing. Ganga M. - INMA Bucureşti

153

23

RELATIONSHIP BETWEEN SOME AGRONOMICAL TRAITS AND THEIR STABILITY AND VARIABILITY IN ALFALFA GERMPLASMS / RELAŢII ÎNTRE UNELE CARACTERISTICI AGRONOMICE ŞI STABILITATEA PRECUM ŞI VARIABILITATEA LOR ÎN GERMPLASMELE ALFALFA
Dimitriya Petkova, Galina Panayotova - Institute of Agriculture and Seed Science “Obraztsov chiflik” Rousse, Bulgaria

158

24

STUDIUL PROCESULUI DE LUCRU AL SEPARATORULUI DE VREJURI DE LA COMBINELE DE RECOLTAT CARTOFI /STUDY OF THE SPINDLES DIVIDER WORKING PROCESS FROM THE POTATO HARVESTERS
Prof. dr . ing. Popescu Aurelian - Universitatea Gheorghe Bariţiu Braşov / prof. on. dr. ing. Bria Nicolae - INMA Bucureşti

161

25

TEHNOLOGIE DE LUCRAT SOLUL CU GRAPA CU DISCURI DE MARE CAPACITATE / WORKING SOIL TECHNOLOGY FOR THE HIGH CAPACITY DISK HARROW
Drd. ing. Constantina KOLOZSVARI, Dr.ing. Nicolae CONSTANTIN, Dr.ing.Iosif COJOCARU - INMA – Bucuresti / Prof.Dr.ing. Ioan CANDEA - Universitatea TRANSILVANIA din Braşov / Prof. dr.eng. Dimitrios KARAMOUSANTAS - TEI Kalamata / Grecia

167

26

CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE PRIN INOVARE SI DEZVOLTARE TEHNOLOGICA / INCREASING THE ECONOMIC COMPETITIVENESS BY INNOVATION AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT
Dr.ing. Muraru-Ionel Cornelia, dr.ing. Muraru Virgil, ing. Dumitrascu Cristina, ing.Chesaru Mihaela - INMA Bucureşti

171

27

INOVAREA ŞI TRANSFERUL TEHNOLOGIC - BAZA DE PROGRES PENTRU AGRICULTURA ŞI INDUSTRIA ALIMENTARĂ ÎN U.E. / INNOVATION AND TECHNOLOGICAL TRANSFER – BASE OF PROGRESS FOR AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY IN E.U.
Dr.ing. Ioan Pirnă - INMA Bucureşti

175

 

INMA