INMATEH - CUPRINS - Nr. 3/2007     /     INMATEH - CONTENTS - No. 3/2007

No.

TITLUL / AUTORII

TITLE / AUTHORS

Pg.

1

ECHIPAMENTE TEHNICE DE SEMANAT SI FERTILIZAT DIRECT IN MIRISTE SI PE BILOANE DESTINATE TEHNOLOGIILOR DE INFIINTAT CULTURI DE PLANTE PRASITOARE IN CONTEXTUL UNEI AGRICULTURI DURABILE SI A PROTECTIEI MEDIULUI / TECHNICAL SOWING AND FERTILIZING EQUIPMENT DIRECTLY IN STUBBLE FIELD AND ON RIDGES DESIGNED TO SETTING TECHNOLOGIES FOR HOEING PLANTS WITHIN A SUSTAINABLE AGRICULTURE AND ENVIRONMENT PROTECTION
Dr.ing. Gangu Vergil, dr.ing. Cojocaru Iosif, dr.ing. Marin Eugen, drd.ing. Sorica Cristian, drd.ing. Manea Dragos - INMA Bucuresti

13

2

OPTIMIZAREA PROCESULUI DE OMOGENIZARE IN INSTALATIILE PENTRU OBTINEREA NUTRETURILOR CONCENTRATE – IONC / OPTIMIZATION OF HOMOGENIZATION PROCESS IN CONCENTRATED FODDER INSTALLATIONS IN IONC
Dr. ing. Anisoara PAUN , Dr.ing. Ion PIRNA, Dr. ing. Iosif COJOCARU - INMA Bucuresti

21

3

INFLUENTA PARAMETRILOR CONSTRUCTIVI AI ROTORULUI ASUPRA ENERGETICII AGREGATULUI TRACTOR - MASINA DE PRELUCRAT SOLUL PE RANDUL DE POMI / THE INFLUENCE OF CONSTRUCTIVE PARAMETERS OF THE ROTOR OVER THE ENERGETICS OF THE TRACTOR-WORKING MACHINE TECHNICAL SYSTEM USED IN WORKING THE SOIL BETWEEN THE TREE ROWS
PhD. Eng. Boruz Sorin, PhD. Eng. Badescu Mircea - University of Craiova / PhD. Eng. Branko Marinković - Faculty of Agriculture, Novi Sad / Serbia

29

4

TIPURI REPREZENTATIVE DE MASINI PENTRU APLICAREA ERBICIDELOR IN CULTURI DE CAMP / REPRESENTATIVE TYPES OF MACHINES USED FOR SPREADING HERBICIDES OVER FIELD CROPS
Drd.ing. Irina Adriana Chiurciu, prof. univ. dr. ing. Tudorica Popescu - USAMV Bucuresti / Prof.Dr.ing. Milos Tesic - Novi Sad University / SERBIA

35

5

SISTEM RECIRCULANT DE PRODUCERE SUPERINTENSIVA A STURIONILOR IN CONDITIILE UNUI MANAGEMENT DURABIL A RESURSELOR ACVATICE / RECIRCULATING SYSTEM OF STURGEON SUPERINTENSIVE PRODUCTION ACCORDING TO A SUSTAINABLE MANAGEMENT OF AQUATIC RESOURCES
Dr.ing. Augustin POP, Ing. Petru DAVID - INMA Filiala Timisoara / Prof.dr.ing. Marian BURA, conf.dr.ing. Adrian GROZEA – USAMVB Timisoara

45

6

STUDIUL OSCILATIILOR IN PLAN VERTICAL AL SECTIILOR DE LUCRU ALE SEMANATORILOR DE PRECIZIE / STUDY OF VERTICAL OSCILLATIONS OF THE WORKING SECTIONS OF PRECISION SEEDERS
Drd. ing. Orlando-Sorin OPRIS, prof. dr.ing. Simion POPESCU - Universitatea TRANSILVANIA din Brasov / Prof. PhD. Eng. Dimitrios KARAMOUSANTAS - TEI Kalamata / Grecia

53

7

CERCETARI PRIVIND OPTIMIZAREA INDICILOR CALITATIVI DE LUCRU AI MASINILOR DE STROPIT CULTURILE DE CAMP / RESEARCHES REGARDING THE OPTIMIZATION OF THE OPERATIONALLY QUALITATIVE INDICANTS OF FIELD CROP SPRAYING MACHINES
Drd.ing. Marian Popescu, dr.ing. Vergil Gangu, dr. ing. Iosif Cojocaru - INMA Bucuresti / prof.dr.ing. Gheorghe Bratucu - Universitatea TRANSILVANIA Brasov / dr.ing. Mihaita Aurel - ICDPP Bucuresti

63

8

IDENTIFICAREA ONLINE A PROCESELOR DE USCARE CONVECTIVA PENTRU CONDUCERE OPTIMALA / ONLINE IDENTIFICATION OF CONVECTIVE DRYING PROCESSES FOR AN OPTIMUM DRIVING
Dr.ing. Erol Murad, ing. Gabriela Balacianu - U.P.B / dr.ing. Cristian Sima - MARVIOR EXPERT

69

9

CERCETARI PRIVIND INFLUENTA PARAMETRILOR FUNCTIONALI AI DOZATORULUI CU PISTON ASUPRA PRECIZIEI DE DOZARE A MATERIALELOR ALIMENTARE VASCOASE / RESEARCHES CONCERNING THE INFLUENCE OF THE FUNCTIONAL PARAMETERS OF THE PISTON DOSING MACHINE OVER THE DOSING PRECISION OF VISCOUS FOOD MATERIALS
Drd.ing. Ramona LUPSA (Dragoiu), prof.univ.dr.ing. Simion POPESCU - Universitatea „TRANSILVANIA” din Brasov / prof. PhD. Eng. Milan MARTINOV - Novi Sad University / Serbia

79

10

CERCETARI PRIVIND STABILIREA EXISTENTEI UNUI SPATIU OPTIMAL AL PROCESULUI DE LUCRU AL GRAPELOR CU DISCURI / RESEARCHES REGARDING THE PROBLEM EXISTENCE OF AN OPTIMAL SPACE OF THE DISK HARROWS WORK PROCESS
Mat. Cardei Petru, drd.ing. Kolozsvari Constantina - INMA Bucureşti / prof.dr.ing. Candea Ioan - Universitatea TRANSILVANIA din Brasov

85

11

COMPARAREA DIFERITELOR SISTEME DE CULTIVARE A PORUMBULUI PENTRU INSILOZARE IN VEDEREA OBTINERII UNOR CULTURI DURABILE / COMPARING OF DIFFERENT TILLAGE SYSTEMS IN TERMS OF SUSTAINABILITY FOR SILLAGE CORN
Zeliha Bereket BARUT, Zeynel CEBECİ - Çukurova University, Fac. of Argiculture, Adana, TURKEY, Hasan Ali KARAAĞAÇ - Çukurova Agricultural Research Station, Doğankent, Adana, TURKEY

93

12

APLICATII DE MECANICA FLUIDELOR LA MODELAREA INTERACTIUNII DINTRE ORGANELE DE LUCRU ALE MASINILOR DE LUCRAT SOLUL SI SOL / APPLICATIONS OF THE FLUID MECHANICS TO THE INTERACTION BEETWEN THE ACTIVE BODIES SIDE OF THE SOIL FARM MACHINERY AND THE SOIL
Mat. Cardei Petru - INMA Bucuresti

99

13

APLICATII ALE MODELULUI MECANICII FLUIDELOR ASUPRA PROCESULUI DE LUCRU AL MASINILOR DE LUCRAT SOLUL, LA CALCULUL DISCURILOR GRAPELOR / APPLICATIONS OF THE FLUID MODEL OF THE WORKING PROCESS OF THE SOIL FARM MACHINERY AT THE CALCULUS OF THE HARROW DISK
Mat. Cardei Petru, drd. ing. Kolozsvari Constantina, dr. ing. Muraru Vergil, ing. Sfaru Raluca - INMA Bucuresti

107

14

INPUT-uri ALE UNUI FLUX TEHNOLOGIC NECESARE EFECTUARII LUCRARILOR AGRICOLE IN FERMELE VEGETALE / FLOW SHEET INPUTS USED FOR AGRICULTURAL WORKS FROM VEGETABLE FARMS
Dr.ing. Eugen MARIN, dr.ing. Iosif COJOCARU, dr.ing. Ion PIRNA - INMA Bucuresti

115

15

STUDII TEORETICE PRIVIND PROCEDEE DE SEPARARE IN CAMP MAGNETIC UTILIZATE LA CONDITIONAREA CEREALELOR / THEORETICAL STUDIES REGARDING SEPARATION METHODS WITHIN MAGNETIC FIELD USED IN GRAIN CROPS CLEANING
Drd.ing. Cristian SORICA, Dr.ing. Iosif COJOCARU - INMA Bucuresti / prof. dr ing. Gheorghe BRATUCU - Universitatea TRANSILVANIA Brasov

121

16

REZULTATE EXPERIMENTALE OBŢINUTE LA TESTELE GRAPEI GDM 7 / EXPERIMENTAL RESULTS OBTAINED AT THE GDM 7 DISK HARROW TESTS
Drd. ing. Kolozsvari Constantina, mat. Cardei Petru, dr.ing. Constantin Niculae, dr.ing. Muraru Virgil, ing. Sfiru Raluca – INMA Bucuresti

127

17

DEZVOLTAREA TRANSPORTULUI AGRICOL ROMANESC DUPA ADERAREA LA UE, UTILIZAND SOLUTII SI TEHNOLOGII MODERNE / THE ROMANIAN AGRICULTURAL TRANSPORT DEVELOPMENT AFTER U.E. ACCESION, USING THE MODERN SOLUTIONS AND TECHNOLOGIES
Dr.ing. Radu CIUPERCA, dr.ing. Lucretia POPA, dr.ing. Ancuta NEDELCU - INMA Bucuresti

135

18

OPTIMIZAREA ALIMENTARII CU MATERIAL PROASPAT IN USCATOARELE CONVECTIVE DE TIP TUNEL PENTRU CRESTEREA UNIFORMITATII DE USCARE / OPTIMIZATION OF FEEDING SYSTEM WITH FRESH MATERIAL IN CONVECTIVE TUNNEL DRYERS IN ORDER TO INCREASE THE DRYING UNIFORMITY
Dr.ing. Erol Murad, ing. Gabriela Bălăcianu - U.P.B / dr.ing. Cristian Sima - MARVIOR EXPERT

143

19

OPTIMIZAREA INSTALATIILOR DE USCARE CONVECTIVA A LEGUMELOR SI FRUCTELOR ALIMENTATE CU ENERGIE TERMICA PRODUSA DIN BIOMASA AGRICOLA / OPTIMIZATION OF VEGETABLE AND FRUIT DRYERS POWERED BY THERMAL ENERGY PRODUCED FROM AGRICULTURAL BIOMASS
Dr.ing. Erol Murad, ing. Corina Lica, ing. Gabriela Balacianu - U.P.B / dr.ing. Marina Badileanu - MARVIOR EXPERT

153

20

CERCETARI PRIVIND DIMENSIONAREA EXPLOATATIILOR AGRICOLE DUPA CRITERIUL INDEPENDENTEI ENERGETICE / RESEARCHES CONCERNING THE SIZING OF AGRICULTURAL EXPLOITATIONS AFTER THE ENERGETIC INDEPENDENCE CRITERION
Prof.univ.dr.ing. Gheorghe BRATUCU - Universitatea TRANSILVANIA Brasov

163

21

ASPECTE ACTUALE ALE CULTIVARII PLANTELOR IN SERELE DIN ROMANIA / PRESENT ASPECTS OF THE PLANT CULTIVATION IN ROMANIAN GREENHOUSES
Drd.ing. Judit PASZTOR, prof.univ.dr.ing. Gheorghe BRATUCU - Universitatea TRANSILVANIA Brasov

173

22

ASPECTE TEORETICE PRIVIND DINAMICA SISTEMULUI TRACTOR – SUBSOLIER / THEORETICAL ASPECTS REGARDING THE DYNAMICS OF TRACTOR – SUBSOILER SYSTEM
Drd. ing. Ionut CAPATINA - Universitatea TRANSILVANIA Brasov

183

23

CERCETARI PRIVIND INFLUENTA REGLARII DISTANTEI DINTRE BATATOR SI CONTRABATATOR ASUPRA GRADULUI DE SPARGERE ŞI GRADULUI DE PURITATE A SEMINTELOR LA COMBINA DE RECOLTAT CEREALE / RESEARCHES REGARDING THE INFLUENCE OF THE ADJUSTMENT OF THE DISTANCE BETWEEN THE BEATER AND THE CONCAVE ON THE DEGREE OF BROKEN SEEDS AND THE DEGREE OF PURITY OF SEEDS AT THE CEREAL HARVESTER
Drd. ing. Adriana Cinilov - Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti

191

24

ASPECTE PRIVIND TRATAREA NEPOLUANTA A DEJECTIILOR PROVENITE DIN FERME / ASPECTS ABOUT NONPOLLUTING TREATMENT OF DEJECTIONS DERIVED FROM AGRICULTURAL FARMS
Prof. univ. dr. ing Carol CSATLÓS - Universitatea TRANSILVANIA din Brasov

197

25

ASPECTE ACTUALE ALE CULTIVARII CARTOFULUI IN ZONELE UMEDE DIN ROMANIA / CURRENT ASPECTS OF POTATO CROP CULTIVATION IN WET SOIL ZONES IN ROMANIA
Drd.ing. Ferenc FODOR - DGAIA – Covasna

203

26

MODEL MATEMATIC PENTRU EVALUAREA NECESARULUI ENERGETIC LA PRELUCRAREA SOLULUI / MATHEMATICAL MODEL FOR SOIL TILLAGE ENERGY EVALUATION
S.l.dr.ing. Gheres Marius Ioan, prof. dr. ing. Ros Victor - Technical University of Cluj Napoca

213

27

STAND PENTRU DETERMINAREA TRAIECTORIEI PARTICULELOR DE INGRASAMINTE MINERALE PRIN CAPTAREA DE IMAGINI MULTIEXPUSE / STAND FOR DETERMINATION OF TRAJECTORY OF THE MINERAL FERTILIZER PARTICLE THROUGH THE MULTIEXPOSE IMAGING SYSTEM
Drd.ing. HODIRNAU Marius - Universitatea TRANSILVANIA din Brasov

219

28

GHID PRACTIC DE MANAGEMENT DESTINAT CULTURII CEREALELOR SI PLANTELOR TEHNICE / PRACTICAL MANAGEMENT GUIDE FOR CEREAL CULTURES AND TEHNICAL PLANTS
Dr.ing. Nicolescu Mihai, drd.ec. Mihai Aurel – ASAS / dr.ing. Ursu Ana – I.C.D. pentru Economie Agrara / prof.on.dr.ing. Bria Nicolae – INMA Bucuresti

223

29

STUDII PRIVIND PREPARAREA APEI CALDE MENAJERE LA O CENTRALA TERMICA DE CARTIER PRIN MONTAREA UNOR COLECTOARE SOLARE / STUDIES ON PREPARATION OF DOMESTIC HOT WATER IN A DISTRICT THERMAL STATION BY MOUNTING OF SOME SOLAR COLLECTORS
Dr.ing. Nicolae MUGEA - S.C. FINEX S.R.L Brasov

237

30

CONSIDERAŢII PRIVIND FACTORII PRINCIPALI CARE INFLUENTEZA RANDAMENTUL DE TRACTIUNE AL TRACTOARELOR PE ROTI / CONSIDERATIONS RELATED TO THE MAIN FACTORS THAT INFLUENCE THE TRACTIVE EFFICIENCY OF WHEELED TRACTORS
Drd.ing. Radu IONESCU, prof. dr. ing. Stelian NASTASOIU - Universitatea TRANSILVANIA din Brasov

237

31

ENERGII REGENERABILE - BIOETANOLUL / RENEWABLE ENERGIES - THE BIOETHANOL
S.l.dr.ing. Paul Dobre, s.l.dr.ing. Nicolae Farcas, conf.dr.ing. Octavian Popescu - USAMV Bucuresti

253

32

ACTIVITATI PRIVIND CRESTEREA VIZIBILITATII INMA / ACTIVITIES REGARDING THE INCREASE OF INMA VISIBILITY
Drd.ing. Ganea Ioan, drd.ing. Nedelcu Mihail, dr.ing. Beghes Horia - INMA Bucuresti

258

 

INMA