INMATEH - CUPRINS - Nr. 2/2007     /     INMATEH - CONTENTS - No. 2 / 2007

No.

TITLUL / AUTORII

TITLE / AUTHORS

Pg.

1

DEZVOLTAREA, PROMOVAREA SI CONECTAREA CERCETARII ROMANESTI DE EXCELENTA DIN DOMENIUL MECANIZARII - AUTOMATIZARII AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE DURABILE LA PROGRAMELE EUROPENE SI INTERNATIONALE / DEVELOPING, PROMOTING AND CONNECTING THE ROMANIAN EXCELLENCE RESEARCH IN THE DOMAIN OF MECHANIZING - AUTOMATING THE SUSTAINABLE AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY TO THE EUROPEAN AND INTERNATIONAL PROGRAMMES
Drd.ing. Nedelcu Mihail, drd.ing. Ganea Ioan, dr.ing. Beghes Horia - INMA Bucuresti

11

2

ECHIPAMENTE TEHNICE DE SEMANAT SI FERTILIZAT DIRECT IN MIRISTE SI PE BILOANE DESTINATE TEHNOLOGIILOR DE INFIINTAT CULTURI DE PLANTE PRASITOARE IN CONTEXTUL UNEI AGRICULTURI DURABILE SI AL PROTECTIEI MEDIULUI / RESEARCHES REGARDING THE PROMOTION OF SOME MECHANIZATION INOVATIVE TECHNIQUES INSIDE THE TEHNOLOGICAL LAYOUT AT THE HOED CROPS BY THE PERFORMANCE OF SOME SEEDING MACHINES FOR SEEDING DIRECTLY IN STUBBLE FIELD AND ON RIDGES
Dr.ing. Gangu Vergil, dr.ing. Cojocaru Iosif, dr.ing. Marin Eugen, Drd.ing. Sorica Cristian, drd.ing. Manea Dragos - INMA Bucuresti

17

3

EFICIENTA ECONOMICA SI TEHNICA A CULTIVARII CARTOFULUI IN SLOVACIA / TECHNICAL AND ECONOMIC EFFECTIVENESS OF POTATO GROWING IN SLOVAKIA
Doc. Ing. Ján Frančák, CSc., Ing. Maroš Korenko, PhD Department of Machinery and Production Systems Slovak University of Agriculture in Nitra/Slovakia

25

4

CONSTRUCTIA TEHNOLOGICA A MASINILOR DE SEMANAT DE PRECIZIE PENTRU CULTURI PRASITOARE / TECHNOLOGICAL CONSTRUCTION OF PRECISION SEEDERS FOR HOEING CROPS
Prof. univ. dr. ing. Simion POPESCU, membru titular ASAS / drd. ing. Orlando Sorin OPRIS - Universitatea TRANSILVANIA din Brasov / dr.ing.Nicolae BRIA - INMA Bucuresti, membru titular ASAS / Prof. dr.ing. Dimitrios Karamousantas - TEI Kalamata / Grecia

31

5

ANALIZA ENERGETICA PENTRU PRODUCTIA DE GRAU SI ORZ IN ZONA SUD-ESTICA A REGIUNII ANATOLIA DIN TURCIA / ENERGY ANALYSIS FOR WHEAT AND BARLEY PRODUCTION IN SOUTHEASTERN ANATOLIA REGION OF TURKEY
Assoc.Prof.Dr. H. Huseyin Ozturk - Department of Agricultural Machinery, Faculty of Agriculture, Çukurova University, Adana, Turkey / Prof.Dr. M. Necat Oren - Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, Çukurova University, Adana, Turkey

37

6

MODELAREA PARAMETRILOR GEOMETRICI AI ORGANELOR ACTIVE PENTRU UN ECHIPAMENT DE LUCRAT SOLUL / GEOMETRIC PARAMETERS MODELING OF AN ACTIVE ORGANS FOR A TILLAGE EQUIPMENT
S.l. ing. Fechete T. Lucian V; Prof. Dr. Ing. Ros V. - Technical University of Cluj-Napoca / CS III Nagy E. Mihaela; CS II Cota C-tin. - INMA Bucuresti

45

7

PARTICULARITATI CONSTRUCTIVE ALE ECHIPAMENTELOR DE RECOLTAT CARTOFI IN ZONE UMEDE / CONSTRUCTIVE PARTICULARITIES OF THE POTATO CROP HARVESTING EQUIPMENTS USED IN WET SOIL CONDITIONS
Drd.ing. Ferenc FODOR; Prof.univ.dr.ing. BRATUCU GHEORGHE - Universitatea TRANSILVANIA din Brasov

53

8

TEHNOLOGII MODERNE PENTRU DISTRIBUIREA FURAJELOR IN FERMELE DE BOVINE / MODERN TECHNOLOGIES FOR FODDER DISTRIBUTION IN CATTLE FARMS
Dr.ing. Nedelcu Ancuta, dr.ing. Popa Lucretia, dr. ing. Cojocaru Iosif, dr.ing. Ciuperca Radu - INMA Bucuresti

61

9

CERCETARI PRIVIND INFLUENTA VITEZEI DE DEPLASARE A COMBINEI DE RECOLTAT CEREALE ASUPRA PIERDERILOR DE SEMINTE PE SOL SI DIN SPICE NETREIERATE / RESEARCHES REGARDING THE INFLUENCE OF THE VELOCITY OF MOVEMENT OF THE CEREAL HARVESTER CONCERNING THE LOSS OF SEEDS ON THE SOIL AND DUE TO THE NOT THRESHED EARS
Drd. Ing. Adriana Cinilov - Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti

67

10

CERCETARI EXPERIMENTALE PRIVIND OPTIMIZAREA DINAMICA SI ENERGETICA A COMBINEI TRACTATE DE FURAJE CTF, IN AGREGAT CU TRACTORUL U650 / EXPERIMENTAL RESEARCHES REGARDING THE DYNAMIC AND ENERGETIC OPTIMISATION OF THE FODDER TRAILED HARVESTER CTF IN AGGREGATE WITH U-650 TRACTOR
Ing.Voicu Emil, dr.ing.Cojocaru Iosif, ing.Ciurel Gica - INMA Bucuresti / Prof.dr.ing. Popescu Simion - Universitatea Transilvania din Brasov

73

11

CERCETARI PRIVIND CARTAREA PRODUCTIILOR AGRICOLE / RESEARCHES CONCERNING YIELDS MAPPING
Dr. ing. Muraru Virgil, mat. Cardei Petru, dr. ing. Muraru-Ionel Cornelia - INMA Bucuresti

79

12

CERCETARI PRIVIND UTILIZAREA SURSELOR REGENERABILE PENTRU EFICIENTIZAREA ENERGETICA A FERMELOR SI PENSIUNILOR AGROTURISTICE / RESEARCHES REGARDING THE UTILIZATION OF THE ALTERNATIVE SOURCES OF POWER FOR THE ENERGETIC EFFICIENCY OF AGROTURISTICS FARMS AND PENSIONS
Prof. univ. dr. ing. Gheorghe BRATUCU, drd. ing. Ionut CAPATNA - Universitatea TRANSILVANIA Brasov / Prof.dr.ing. Milan MARTINOV - Universitatea din Novi Sad / Serbia

89

13

TEHNICI NOI DE CONSERVARE A PRODUSELOR AGRICOLE VEGETALE / NEW CONSERVATION TECHNIQUES FOR VEGETAL AGRICULTURAL PRODUCTS
Drd.ing. Emil Popa, drd.ing. Adriana Muscalu - INMA Bucuresti

99

14

POSIBILITATI DE REDUCERE A CONSUMULUI DE COMBUSTIBIL PENTRU CULTURI AGRICOLE / POSSIBILITIES FOR DECREASING THE ENERGY CONSUMPTION FOR THE AGRICULTURAL CROPS
Prof. PhD. Eng. Adrian MITROI, Sen. lect. PhD. Eng. Alina UDROIU, PhD. Eng. Doru-Gabriel EPURE, PhD. Stud. Adrian IMIREANU / University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine Bucharest

109

15

CERCETARI PRIVIND EFECTUL ULTRASUNETELOR DE INALTA INTENSITATE ASUPRA CALITATII LICHIDELOR ALIMENTARE / RESEARCHES CONCERNING THE EFECT OF THE ULTRASOUNDS TO HIGH INTENSITY ABOUT QUALITY FOOD LIQUIDS PRODUCTS
PhD. Student Eng. Mihaela Danciu, Prof. PhD. Eng. Florean Rus - Transilvania University Brasov

115

16

INFLUENTA PROCESULUI DE LUCRU AL APARATELOR DE DISTRIBUTIE ALE MASINILOR DE SEMANAT UNIVERSALE ASUPRA UNIFORMITATII DISTRIBUŢIEI SEMINTELOR / THE INFLUENCE OF PROCESS OF WORKING OF DISTRIBUTION MACHINES OF UNIVERSAL BROADCAST SEEDERS ABOUT THE UNIFORMITY OF CASTING OF THE SEEDS
PhD. Student Eng. Florin LOGHIN, Prof. PhD. Eng. Florean RUS - Transilvania University Brasov

119

17

COMPARATIA ENERGIEI SI RANDAMENTULUI BOXEI SOLARE PENTRU GATIT CU CAPAC REFLECTORIZANT / THE COMPARISON OF ENERGY AND EXERGY EFFICIENCY FOR SOLAR BOX COOKER WITH REFLECTIVE LID
Assoc.Prof.Dr. H. Huseyin ÖZTURK - Department of Agricultural Machinery, Faculty of Agriculture, Çukurova University,Adana, Turkey.

123

18

ECHIPAMENTE SPECIALE PENTRU DISTRIBUIREA HRANEI IN FERMELE DE BOVINE / SPECIAL EQUIPEMENTSFOR FOOD DISTRIBUTIONIN BOVENES FARMS
Prof. univ. Dr. ing. Carol CSATLÓS, - Universitatea „TRANSILVANIA” Brasov

133

19

DETERMINARI EXPERIMENTALE ALE PROPRIETATILOR DE CURGERE PENTRU MATERIALE SOLIDE IN VRAC SI INFLUENTA ACESTORA ASUPRA SISTEMELOR VOLUMETRICE DE DOZARE / EXPERIMENTAL INVESTIGATION ON BULK SOLIDS FLOW PROPERTIES STAND IN REGARD WITH VOLUMETRIC DOSING SYSTEMS
Prep.univ. Daniel OLA, Prof.univ.dr.ing Simion POPESCU - Universitatea Transilvania din Brasov / Prof.Dr. Giampaolo SCHILACCI – Universitatea din Catania, ITALIA

139

20

MODELAREA MELCILOR DOZATORI CU GEOMETRIE VARIABILA PENTRU CURGERI MASICE FOLOSITI LA DOZAREA MATERIALELOR SOLIDE IN VRAC / MASS FLOW MODELING DESIGN OF A DOSING SCREW FEEDER WITH VARIABLE GEOMETRY USED IN FEEDING OF BULK SOLIDS
Drd. ing.Daniel OLA; Prof.dr.ing. Simion POPESCU - Transilvania University of Brasov / Ing.habil Christian FUERLL - ATB Institut fuer Agrartechnik Potsdam /Germania

149

21

PERSPECTIVELE UTILIZARII SURSELOR REGENERABILE PENTRU PRODUCTIA DE ENERGIE IN ROMANIA / PERSPECTIVES OF RENEWABLE SOURCES FOR ROMANIAN ENERGY PRODUCTION
ing. Suciu F., asist. univ. Chira Teodora, prof. dr. ing. Ros V. - Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

155

22

PARTICULARITATI ALE TEHNOLOGIILOR SI ECHIPAMENTELOR PENTRU PREGATIREA PATULUI GERMINATIV IN SERELE DIN ROMANIA / PARTICULATIES OF THE TEHNOLOGIES AND EQUIPMENTS FOR THE PREPARATION OF THE SEED-BED IN THE ROMANIAN GREEN HOUSES
Drd.ing. Judit PASZTOR - Universitatea Transilvania Brasov

161

23

AMENAJAREA FONDULUI FORESTIER O NECESITATE PENTRU CRESTEREA CALITATII VIETII. TEHNICI DE IMPADURIRE / THE IMPROVEMENT OF THE FORESTRY STOCK – A NECESSITY TO INCREASE LIFE QUALITY. AFFORESTATION TECHNIQUES
Prof.dr.ing. Vasile Padureanu - Universitatea Transilvania Brasov / ing. Radu MIRCEA – INMA Bucuresti

171

24

CONTRIBUTII LA STUDIUL DINAMICII SEMANATORILOR DE PRECIZIE / CONTRIBUTIONS TO THE DYNAMICS STUDY OF PRECISION SEEDERS
Prof. univ. dr. ing. Simion POPESCU, Drd. ing. Orlando Sorin OPRIS, Drd. ing. Tudor Adrian ENE - Transilvania University of Brasov / Prof.Dr.ing. Milos Tesic - Novi Sad University / Serbia

175

25

POSIBILITATI DE UTILIZARE A TRANSMISIILOR ELECTROMECANICE LA TRACTOARE SI MASINI AGRICOLE AUTOPROPULSATE / POSSIBILITIES OF USING THE ELECTROMECHANICAL TRANSMISSIONS FOR TRACTORS AND SELF-PROPELLED AGRICULTURAL MACHINES
Lecturer dr. ing. Vlad POPESCU, drd. ing. Dan CIOROIANU - Transilvania University of Brasov

183

26

PRODUCTIA DE ENERGIE DIN BIOMASA AGRICOLA IN TURCIA / ENERGY PRODUCTION FROM AGRICULTURAL BIOMASS IN TURKEY
Assoc.Prof.Dr. H. Huseyin Ozturk, Prof.Dr. Ali Bascetincelik, Res.Asist. Cengiz Karaca - Department of Agricultural Machinery Faculty of Agriculture University of Cukurova, Adana, Turkey.

191

27

DETERMINAREA ENERGIEI SI A RANDAMENTULUI PENTRU PANOURILE FOTOVOLTAICE FIXE SI MOBILE DUPA DOUA AXE / DETERMINATION OF ENERGY AND EXERGY EFFICIENCIES FOR FIXED AND TWO-AXIS TRACKING PV PANELS
Assoc.Prof.Dr. Murat Kacira - University of Harran, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Machinery, Saniiurfa-TURKEY / Assoc.Prof.Dr. H. Huseyin Ozturk - 2University of Cukurova, Faculty of Agriculture, Department of Agricultural Machinery, Adana-TURKEY

201

28

PROBLEME ALE FOLOSIRII ULEIURILOR VEGETALE CRUDE DREPT COMBUSTIBILI PENTRU MOTOARELE DIESEL / PROBLEMS OF USING CRUDE VEGETABLE OILS AS FUELS FOR DIESEL ENGINES
ing. Mircea Adrian Nicolescu - INMA Bucuresti

209

29

ANALIZA POTENTIALULUI FORTEI DE MUNCA DIN AGRICULTURA IN CONTEXTUL DEZVOLTARII DURABILE A COMUNITATILOR / THE ANALYSIS OF THE POTENTIAL WORK FORCE IN ROMANIAN AGRICULTURE IN THE CONTEXT OF THE LONG LASTING DEVELOPMENT OF COMMUNITIES
Dr.ing. Fanita Georgeta - Facultatea de Horticultura Craiova / Prof.univ.dr.ing. Saracin Ion, dr.ing. Pandia Olimpia - Facultatea de Agricultura Craiova / Conf.univ.dr.ing. Valentina Andriuca - Chisinau Republica Moldova

217

30

DEZVOLTAREA RURALA SUSTENABILA SI ROLUL SECTORULUI AGRO-ALIMENTAR / THE SUSTAINABLE RURAL DEVELOPMENT AND THE ROLE OF THE AGRICULTURAL-FOOD SECTOR
Prof.univ.dr.ing. Saracin Ion, dr.ing. Pandia Olimpia - Facultatea de Agricultura Craiova / Dr.ing. Fanita Georgeta - Facultatea de Horticultura Craiova / Conf.univ.dr.ing. Valentina Andriuca - Chisinau Republica Moldova

225

 

INMA