INMATEH - CUPRINS - Nr. 1/2007     /     INMATEH - CONTENTS - No. 1/2007

No.

TITLUL / AUTORII

TITLE / AUTHORS

Pg.

1

EXTINDEREA CAPABILITATII INMA-DITRMA PENTRU EVALUAREA ECHIPAMENTELOR TEHNICE SI INSTALATIILOR CONFORM CERINTELOR DIRECTIVEI D 2000/14/CE / THE EXTENDING OF INMA-DITRMA CAPABILITY FOR THE EVALUATION OF TECHNICAL EQUIPMENTS AND INSTALATIONS ACCORDING TO DIRECTIVE 2000/14/EC REQUIREMENTS
dr. ing. Gangu Vergil, dr. ing. Pirna Ion, dr. ing. Vladut Valentin, ing. Ganga Mihai, ing. Bajenaru Silviu – INMA Bucuresti / PhD. Eng. Atanasov Atanas, R.A. PhD. Galina Panayotova - Institute of Agriculture and Seed Science "Obraztsov Chiflik" Rousse

9

2

APARATURA DE MASURARE A NIVELULUI DE PUTERE ACUSTICA SI EVALUAREA INCERTITUDINII DE MASURARE / MEASUREMENT EQUIPMENT FOR THE ACOUSTIC POWER LEVEL AND THE EVALUATION OF THE UNCERTAINTY OF THE MEASUREMENT
ing. GANGA AFRIM MIHAI, ing. BAJENARU SILVIU, dr. ing. VLADUT VALENTIN– INMA Bucuresti / s.l. dr. ing. Bungescu Sorin - USAMVB Timisoara / eng. Siniša Bikić - University of Novi Sad, Faculty of Technical Sciences

20

3

DETERMINAREA NIVELULUI DE ZGOMOT PRODUS DE UN ECHIPAMENT DESTINAT UTILIZARII IN EXTERIORUL CLADIRILOR - MOTOSAPA / NOISE LEVEL DETERMINATION OF AN EQUIMPMENT FOR OUTDOORS USE – MOTOR HOE
ing. Bajenaru Silviu, ing. Ganga Mihai, dr. ing. Vladut Valentin - INMA Bucuresti / s.l. dr. ing. Biris Sorin - U.P. Bucuresti / eng. Dimitrijevic Aleksandra - University of Belgrade, Faculty of Agriculture

26

4

DEZVOLTAREA CAPACITATII ORGANISMULUI DE CERTIFICARE PRODUSE INMA-CERT PRIVIND EVALUAREA CONFORMITATII IN DOMENIUL REGLEMENTAT DE DIRECTIVA 2000/14/EC „EMISIILE DE ZGOMOT IN MEDIU PRODUSE DE CATRE ECHIPAMENTE DESTINATE UTILIZARII IN EXTERIORUL CLADIRILOR” / THE DEVELOPMENT OF THE CAPACITY OF THE PRODUCT-CERTIFICATION ORGANISATION INMA-CERT CONCERNING THE CONFORMITY EVALUATION IN DIRECTIVE 2000/14/EC FIELD " NOISE EMISSIONS CREATED BY OUTDOORS EQUIPMENT"
Dr.ing. Alexandru Isabela - IMNA Bucuresti

33

5

EVALUAREA CONFORMITATII IN DOMENIUL DIRECTIVEI 2000/14 EC PREZENT SI VIITOR / CONFORMITY EVALUATION IN THE DOMAIN OF THE DIRECTIVE 2000/14/EC
Muraru Ionel - Cornelia - INMA Bucuresti

38

6

MODELAREA UNUI ATENUATOR ACUSTIC REACTIV CU TREI CAMERE UTILIZAND METODA MATRICEI DE TRANSFER / MODELLING OF A REACTIVE MUFFLER WITH THREE CHAMBERS BY USING THE TRANSFER MATRIX METHOD
PhD. Stud. Eng. Manea Dragos, PhD. Eng. Marin Eugen, Eng. Matei Mihai - INMA Bucharest

49

7

METODA INSTRUMENTALA DE EVALUARE A PUTERII ACUSTICE EMISA DE ECHIPAMENTELE TEHNOLOGICE DE CONSTRUCTII / INSTRUMENTAL METHOD FOR EVALUATION OF THE ACOUSTIC POWER EMITTED BY THE TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS FOR CONSTRUCTIONS
dr.ing. Vladimir Kolumban – ICECON S.A.

59

8

CERINTE ESENTIALE ALE DIRECTIVEI 2000/14/EC SI IMPLICATIILE TRANSPUNERII IN PRACTICA / ESSENTIAL REQUIREMENTS OF THE DIRECTIVE 2000/14/EC AND THE IMPLICATIONS FOR THE PRACTICAL TRANSCRIPTION
Ing. Octavian Grigore, Dr. Ing. Marian Topologeanu, Ing. Radu Sinca, Ing. Valentin Barbu, Ing. Leonard Mihaescu – SC ICTCM S.A.

64

9

STANDARDELOR EUROPENE ARMONIZATE REFERITOARE LA DIRECTIVELE 98/37/EC si 2000/14/EC / EUROPEAN STANDARDS HARMONISED REGARDING THE DIRECTIVES 98/37/EC AND 2000/14/EC
Ing. Octavian Grigore, Dr. Ing. Marian Topologeanu, Ing. Radu Sinca, Ing. Valentin Barbu, Ing. Leonard Mihaescu – SC ICTCM S.A.

75

10

ECHIPAMENT UTILIZAT IN EXTERIORUL CLADIRILOR / OUTDOOR EQUIPMENT
Ing. Octavian Grigore, Dr. Ing. Marian Topologeanu, Ing. Radu Sinca, Ing. Valentin Barbu, Ing. Leonard Mihaescu – SC ICTCM S.A.

80

11

UNELE CONSIDERATII LEGATE DE NIVELUL POLUARII SONORE IN VECINATATEA UNOR UTILAJE CE EFECTUAZA LUCRARI IN MEDIUL URBAN SAU RURAL / SOME CONSIDERATIONS ABOUT THE POLLUTION NOISE LEVEL IN THE PROXIMITY OF THE EQUIPMENTS WHICH WORK IN URBAN OR RURAL ENVIRONMENT
Prof.dr.ing.Voicu Gheorghe, S.l.drd.ing.Orasanu Nicolaie - Universitatea „Politehnica” Bucuresti

84

12

ASPECTE CU PRIVIRE LA INFLUENTA SI COMBATEREA ZGOMOTULUI IN AGRICULTURA SI INDUSTRIA ALIMENTARA / ASPECTS REGARDING THE NOISE INFLUENCE AND ABATMENT IN AGRICULTURE AND FOOD INDUSTRY
PhD.eng.Silviu Marcu and PhD.eng Gheorghe Voicu - Politehnica University of Bucharest

92

13

INVESTIGAREA SI REDUCEREA ZGOMOTULUI PRODUS DE TRAMVAIE / INVESTIGATION AND REDUCTION OF THE NOISE GENERATED BY TRAMS
Prof.dr.Vasile Bacria, Prof.dr.Mihai Toader, Conf.dr.ing.Nicolae Herisanu - Universitatea Politehnica Timisoara

100

14

CERCETARI EXPERIMENTALE PRIVIND NIVELELE DE ZGOMOT IN HALE DE PRELUCRARI METALICE / EXPERIMENTAL RESEARCHES REGARDING THE LEVELS OF NOISE INSIDE THE HALLS OF METALLIC PROCESSING
Asist. Prof. Catalin ION - Dept. of Mechanics, University Politehnica of Bucharest / Reader Elena Elvira ION – Dept. G.D.G.I, University Politehnica of Bucharest / Prof. Constantin ION - Dept. of Mechanics, University Politehnica of Bucharest

106

15

COMBATEREA ZGOMOTELOR UTILIZÂND UNDE ACUSTICE / NOISES ABATEMENT USING ACOUSTIC WAVES
Drd. ing. Pana Ionel – SIS INTERNATIONAL S.A.

114

16

METODA SI APARAT PENTRU CERCETAREA PARAMETRILOR CARACTERISTICI AI CIOCNIRII FRUCTELOR CU SUPRAFETE PLANE RIGIDE / METHOD AND INSTRUMENT FOR CHARACTERISTIC PARAMETERS RESEARCH OF FRUITS IMPACT WITH PLAIN AND RIGID SURFACES
Prep. drd.ing Gabriel Catalin Stan , Prof .univ.dr.ing. Tudor Casandroiu - Universitatea Politehnica Bucuresti

119

17

MASURI PENTRU REDUCEREA ZGOMOTULUI IN ROMANIA / NOISE ABATEMENT IN ROMANIA
George M. Teunisse - NMI Nederlands Meetinstituut The Netherlands

127

18

DOMENIUL DE CONTROL AL INSPECTIEI MUNCII – SUPRAVEGHEREA PIETEI / THE WORKING INSPECTION DOMAIN OF CONTROL – MARKET SURVEILLANCE
ing. Stoicescu M. – Inspectia Muncii

129

19

IMPLEMENTAREA DIRECTIVEI 2002/49/EC IN ROMANIA / IMPLEMENTATION OF THE DIRECTIVE 2002/49/EC IN ROMANIA
Minchevici V. - Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor

150

20

IMPLEMENTAREA DIRECTIVEI 2000/14/EC IN ROMANIA / IMPLEMENTATION OF THE DIRECTIVE 2000/14/EC IN ROMANIA
Dumitrescu V. - Ministerul Economiei si Comertului

156

21

MASURI PENTRU REDUCEREA ZGOMOTULUI IN ROMANIA - PROBLEMA ZGOMOTULUI IN EUROPA SI OLANDA / NOISE ABATEMENT IN ROMANIA - NOISE MANAGEMENT IN EUROPE AND THE NETHERLANDS
Foort de Roo - TNO Science and Industry The Netherlands

165

22

MASURI PENTRU REDUCEREA ZGOMOTULUI IN ROMANIA. DIRECTIVA ZGOMOTULUI DIN MEDIUL INCONJURĂTOR – INTOCMIRE HARTI DE ZGOMOT SI PLANURI DE ACTIUNE / NOISE ABATEMENT IN ROMANIA. ENVIRONMENTAL NOISE DIRECTIVE - NOISE MAPPING AND ACTIONS PLANS
Foort de Roo - TNO Sciences and Industry The Netherlands

175

23

MASURI PENTRU REDUCEREA ZGOMOTULUI IN ROMANIA - Zgomotul echipamentelor folosite in exteriorul cladirilor / Noise Abatement in Romania - Noise of the equipement for outdoors use - Directive 2000/14/EC
Eddy Gerretsen - TNO Science and Industry, The Netherlands

194

24

MASURI PENTRU REDUCEREA ZGOMOTULUI IN ROMANIA - ZGOMOTUL ECHIPAMENTELOR FOLOSITE IN EXTERIORUL CLADIRILOR / NOISE ABATEMENT IN ROMANIA - NOISE OF THE EQUIPEMENT FOR OUTDOORS USE - DIRECTIVE 2000/14/EC
Eduard van Dijk - NMI Nederlands Meetinstituut, The Netherlands

211

 

INMA