INMATEH - CUPRINS - Nr. 2/2006     /     INMATEH - CONTENTS - No. 2 /2006

No.

TITLUL / AUTORII

TITLE / AUTHORS

Pg.

1

DIRECTII DE DEZVOLTARE A INSTITUTULUI NATIONAL DE CERCETARE – DEZVOLTARE PENTRU MASINI SI INSTALATII DESTINATE AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE 2006 – 2008
Director General: Dr.ing. Vergil Gangu, Director Stiintific: Dr.ing. Ion Pirna - INMA Bucuresti

11

2

ASIMILAREA IN FABRICATIE A UNEI SEMANATORI MODULATE PENTRU CEREALE PAIOASE, CU FERTILIZARE, DESTINATA TRACTOARELOR DE 45, 65 SI 100 CP PE ROTI
Dr. ing. Vergil Gangu, Dr. ing. Iosif Cojocaru, Dr. ing. Eugen Marin - INMA Bucuresti

17

3

CERCETARI PENTRU DEZVOLTAREA SI MODERNIZAREA MIJLOACELOR DE TRANSPORT DIN AGRICULTURA SI VALORIFICAREA REZULTATELOR

Dr. ing. Nedelcu Ancuta, dr.ing. Popa Lucretia, dr. ing. Ciuperca Radu, dr.ing. Cojocaru Iosif, ing. Canpeanu Ana - INMA Bucuresti

27

4

TEHNOLOGIE ECOLOGICA DE LUCRAREA SOLULUI IN SISTEM CONSERVATIV SI SUBSOLAJ PRIN REALIZAREA UNUI ECHIPAMENT TEHNIC PENTRU TRACTOARELE DE MARE PUTERE
Dr.ing. Iosif Cojocaru, Dr.ing. Vergil Gangu, Dr.ing. Eugen Marin, Drd.ing. Dragos Manea - INMA Bucuresti

33

5

ASIMILAREA IN FABRICATIE A UNUI PLUG CU PATRU TRUPITE CU LATIME VARIABILA PENTRU TRACTOARELE DE 85-150CP
Dr. ing. Eugen Marin, Dr. ing. Iosif Cojocaru, Dr. ing. Vergil Gangu, Dr. ing. Ion Pirna, Drd. ing. Vasile Niţescu, Dr. ing. Nicolae Constantin - INMA Bucuresti

39

6

SISTEM INFORMATIONAL SI DE CONTROL PRIN SATELIT PENTRU CARTAREA PRODUCŢIILOR AGRICOLE
Dr. ing. Muraru Virgil, mat. Cardei Petru, dr. ing. Muraru – Ionel Cornelia, ing. Sfiru Raluca - INMA Bucuresti

49

7

CERCETARI ASUPRA COMPORTAMENTULUI MATERIALELOR COMPOZITE SUPUSE LA INCERCARI MECANICE, FOLOSIND MACRO SI MICROMODELAREA SI ANALIZA CU ELEMENTE FINITE
Mat. Cardei Petru, dr. ing. Muraru Vergil - INMA Bucuresti

53

8

SISTEME NOI DE CUPLARE PENTRU TRACTOARE SI MASINI AGRICOLE SI FORESTIERE, ARMONIZATE LA NORMELE EUROPENE
Dr.ing.Ciuperca Radu, drd.ing. Bodea Codrut, dr.ing.Popa Lucretia, ing. Dumitru Alina - INMA Bucuresti / Prof. dr.ing. Candea Ioan - Univ. TRANSILVANIA Brasov

61

9

OPERATII TEHNOLOGICE DE MENTENANTA PREVENTIVA IN SISTEM "SERVICE" PENTRU CIZEL PC 7
Dr. ing. Cojocaru Iosif, drd. ing. Danciu Aurel, dr. ing. Vladut Valentin - INMA Bucuresti

67

10

OPERATII TEHNOLOGICE DE MENTENANTA PREVENTIVA IN SISTEM "SERVICE" PENTRU AGREGATUL COMBINAT DE PREGATIT PATUL GERMINATIV ACPG 3
Drd. ing. Danciu Aurel, dr. ing. Vladut Valentin, dr. ing. Constantin Nicolae, ing. Bajenaru Silviu - INMA Bucuresti

77

11

PREMIZE TEHNICE PENTRU ADAPTAREA LA NOILE ORIENTARI SI REGLEMENTARI ALE UNIUNII EUROPENE IN DOMENIUL PRODUCERII SI UTILIZARII ENERGIEI DIN BIOMASA
Prof. univ. dr. ing. Adrian MITROI - Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti

87

12

MODERNIZAREA TEHNOLOGIEI DE PRELUCRARE A STRUGURILOR PRIN REALIZAREA UNEI MASINI DE DEZBROBONIT SI ZDROBIT
ing. A. Muscalu –IDT II, dr. ing. I. Pirna – CS I, dr. ing. I. Cojocaru –CS I, ing. E. Popa - CS I - INMA Bucuresti

91

13

ANALIZA CINEMATICII PROCESULUI DE INVERSARE LA PLUGUL PRS-5 IN AGREGAT CU TRACTORUL A-1800 A
Drd. ing. Vasile Nitescu, dr. ing. Vergil Gangu, prof. dr. ing. Iosif Cojocaru, mat. Petru Cardei – INMA Bucuresti / prof. dr. ing. Ioan Candea, - Universitatea “Transilvania” Brasov

95

14

UTILIZAREA DESIGN-ului PROFESIONIST IN INDUSTRIA CONSTRUCTOARE DE TRACTOARE SI MASINI AGRICOLE / UTILIZATION OF PROFESSIONAL DESIGN IN THE MANUFACTURING INDUSTRY OF AGRICULTURAL MACHINES AND TRACTORS
Drd.ing. Ganea Ioan, arh. Ghioc Liviu, trad. Barbu Mihaela - INMA Bucuresti

99

15

ANALIZA LA REZISTENTA A SISTEMULUI DE CUPLARE DINTRE TRACTOR SI REMORCA
Drd.ing. Andrei Ionel – MEdC / mat. Cardei Petru, dr. ing. Gangu Vergil, dr. ing. Muraru Vergil, ing. Popa Cristian, drd. ing. Paunescu Dan – INMA Bucuresti

105

16

DESPRE SUPRAFATA DE CONTACT DINTRE PNEU SI SOL
S.l.Dr.ing. SORIN-STEFAN BIRIS - Universitatea „Politehnica” din Bucuresti / Dr.ing. VALENTIN VLADUT - INMA Bucuresti / S.l.Dr.ing. SORIN-TIBERIU BUNGESCU - USAMVB Timisoara

113

17

METODA DE TESTARE A TRACTOARELOR AGRICOLE SI FORESTIERE PE ROTI, IN CONFORMITATE CU CERINTELE NOILOR DIRECTIVE UE SI REGULAMENTE ECE-ONU, IN VEDEREA ADMITERII IN CIRCULATIA RUTIERA SI CREAREA BAZEI DE DATE NECESARE PRODUCATORILOR ACESTOR TIPURI DE VEHICULE
ing. Oprea Dumitru, dr. ing. Vladut Valentin, dr.ing Beghes Horia - INMA Bucuresti

119

18

INSTALATIE DE BIOGAZ PENTRU MICROFERME ZOOTEHNICE SI GOSPODARII AGRICOLE TARANESTI
ing. Emil. Popa, ing. Adriana Muscalu, ing. Ion Alexandrescu - INMA - Bucuresti

127

19

CERCETARI TEORETICE SI EXPERIMENTALE PRIVIND INFLUENTA PARAMETRILOR PNEURILOR MASINILOR ASUPRA PROCESELOR DE TASARE SI COMPACTARE A SOLULUI
Prof. dr.ing. Simion POPESCU, Drd. ing. Tudor Adrian ENE - Universitatea Transilvania Brasov / Drd. ing. Augustin CONSTANTINESCU - Universitatea din Craiova

133

20

CERCETARI PRIVIND INFLUENTA FACTORILOR FUNCTIONALI, CONSTRUCTIVI SI DE EXPLOATARE AI MOTOARELOR DIESEL INDIGENE ASUPRA CONSUMULUI DE COMBUSTIBIL AL SISTEMULUI TRACTOR-MASINA DE LUCRU / RESEARCHES CONCERNING THE INFLUENCE OF FUNCTIONAL, CONSTRUCTIVE AND WORKING PARAMETERS OF LOCAL MADE DIESEL ENGINES OVER THE FUEL CONSUMPTION OF THE TRACTOR-WORKING VEHICLE SYSTEM
Junior lecturer PhD. Eng. DUMITRU ILIE, Junior lecturer PhD. Student Eng. POPA GHEORGHE, PhD. Student Eng. CATANEANU MIHNEA - University of Craiova, Faculty of Mechanics

141

21

METODA DE ANALIZA SI PRELUCRARE A DATELOR PRIVIND POLUAREA CU HIDROCARBURI
Dr. ing. Virgil Muraru, mat. Petru Cardei, dr. ing. Cornelia Muraru, ing. Raluca Sfiru – INMA Bucuresti

147

22

BIOMASA, DE LA SURSA LA RESURSA STRATEGICA DE ENERGIE
ing. E. Popa – CS I, ing. A. Muscalu – IDT II - INMA Bucuresti

157

23

OPERATII TEHNOLOGICE DE MENTENANTA PREVENTIVA IN SISTEM "SERVICE" PENTRU SEMANATOAREA PENTRU SEMANAT IN TEREN NEARAT SCN - 3
Drd. ing. Danciu Aurel, dr. ing. Vladut Valentin, dr. ing. Marin Eugen, ing. Uceanu Eugen - INMA Bucuresti

161

24

ASPECTE MATEMATICE LA REZOLVAREA PROBLEMEI TRANSMISIEI CU CILINDRU HIDRAULIC DE LA PLUGUL REVERSIBIL
Mat. Cardei Petru, dr. ing. Muraru Vergil - INMA Bucuresti

171

25

STUDIUL DINAMIC AL UNOR SISTEME TRACTOR-MASINA AGRICOLA TRACTATA UTILIZATE LA PREGATIREA TERENULUI PENTRU SEMANAT
Sef lucrari drd. ing. Augustin CONSTANTINESCU - Universitatea din Craiova, Facultatea de Mecanica / Prof. univ. dr. ing. Simion POPESCU - Universitatea Transilvania din Brasov, Facultatea de Inginerie Mecanica

177

26

STUDII SI CERCETARI PRIVIND VIBRATIILE LA ECHIPAMENTELE DE RECOLTAT PORUMB DOTATE CU SECTII CU UN SINGUR VALT DE DETASARE A STIULETILOR SI TOCARE A TULPINILOR / RESEARCH AND STUDIES LOOKING THE VIBRATIONS TO THE EQUIPMENTS OF HARVESTED THE CORNS DOTATE WITH SECTIONS WITH AN ALONE ROLLS OF DETACH THE CORNCOBS AND HASH THE HAULMS
Drd. ing. Lucian STANCIU, dr. ing. Vergil GANGU, dr. ing. Ion PIRNA, dr. ing. Iosif COJOCARU - INMA Bucuresti / Prof. dr. ing. Ioan CANDEA - U. TRANSILVANIA Brasov

185

27

PLANIFICAREA SI PREGATIREA PUNCTELOR DE SPRIJIN IN CAZUL TRATAMENTELOR EFECTUATE CU AVIATIA UTILITARA
S.l. dr. ing. Sorin – Tiberiu Bungescu, Dr. ing. Walter Stahli, Conf. dr. ing. Radu Ilea - Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Timisoara / Dr. ing. Valentin Vladut – I.N.M.A. Bucuresti / S.l. dr. ing. Sorin – Stefan Biris – Universitatea „Politehnica” Bucuresti

189

28

STUDII PRIVIND SURSELE DE ZGOMOT LA TRACTOARE SI MASINI AGRICOLE / STUDIES CONCERNING THE SOURCES OF NOISE AT TRACTORS AND FARMING MACHINERY
Ilea R., Bungescu S. - USAMVB Timisoara / Vladut V. - INMA Bucuresti / Biris S. - UP Bucuresti

197

29

DINAMICA TRACTOARELOR CU CORP OSCILANT
Drd. ing. Barbu Ion, prof.dr.ing. Popescu Simion - Universitatea “Transilvania” din Brasov

207

30

PREOCUPARI ACTUALE PENTRU PERFECTIONAREA ECHIPAMENTELOR AGRICOLE
Prof. univ. dr. ing. Gheorghe BRATUCU - Universitatea “Transilvania” Brasov

215

31

DIVERSIFICAREA SI EXTINDEREA SORTIMENTULUI DE PIERSIC PRIN IMPLEMENTAREA NOILOR SOIURI ROMANESTI BREVETATE, CONGRES, TRIUMF, VICTORIA, IN SCOPUL OBTINERII UNOR PRODUCTII DE FRUCTE ECOLOGICE / DIVERSIFICATION AND EXTENSION OF PEACH ASSORTMENT BY INTRODUCTION OF NEW PEACH PATENTED VARIETIES CONGRES, VICTORIA, TRIUMF IN ORDER TO OBTAIN ECOLOGICAL FRUIT PRODUCTION
Dr.ing. Antonia Ivascu CS I, Ing. Buciumanu Adriana, ing. Sivu Cornel, asis. Tamas Dumitra – SCDP-Baneasa, Bucuresti / Sirian Nicolae, Horga Ioan, Sirian Dorel – SC.ECOGOLD BRANCH SRL – Araneag, Jud. Arad

219

32

MONITORIZAREA SI IMPLEMENTAREA PERFORMANTELOR TEHNICE ALE SOIULUI DE PIERSIC AMALIA IN PRODUCTIE / MONITORING OF TECHNICAL PERFORMANCES OF THE PATENTED PEACH VARIETY AMALIA IN PRODUCTION FIELD
Dr.ing. Antonia Ivascu CS I, ing. Buciumanu Adriana, ing. Sivu Cornel, asis. Tamas Dumitra – SCDP-Baneasa, Bucuresti / Sirian Nicolae, Horga Ioan, Sirian Dorel – SC.ECOGOLD BRANCH SRL – Araneag, Jud. Arad

223

33

MECANIZAREA LUCRARILOR SOLULUI IN PLANTATIILE VITICOLE DE PE SOLURILE NISIPOASE CA PARTE COMPONENTA A VITICULTURII DURABILE
Prof. ing. Gherlan Ionel - Grupul Scolar Agricol Dabuleni

229

34

INTRODUCEREA IN SORTIMENT A SOIURILOR DE CAIS BREVETATE LA SCDP BANEASA SI EXTINDEREA LOR IN CULTURA / RANGE INTRODUCTION A APRICOT CULTIVAR PATENTE FROM SCDP BANEASA AND THEIR EXTENSION IN CROP
Valerica Tudor - S.C.D.P. Baneasa, B-dul Ion Ionescu de la Brad, Nr.4, Sector 1, Bucuresti / Sirian Nicolae, Horga Ioan, Sirian Dorel - SC ECO GOLD BRANCH SRL, Araneag, Jud. Arad

233

35

OBTINEREA GAZULUI DE GENERATOR IN INSTALATII DE ARDERE A BIOMASEI REGENERABILE DIN SURSE LOCALE
Ing. Romanek Aurel, dr. ing. Pop Augustin - INMA, Filiala Timisoara / dr. ing. Pirna Ion - INMA Bucuresti / conf. dr. ing. Murad Erol - U.P. Bucuresti

237

36

SISTEM DE MANAGEMENT AL SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE
Dr. Ing. Muraru-Ionel Cornelia, dr. ing. Badanoiu Bianca, ing. Nedelcu Daniela, ing. Nitu Mihaela - INMA Bucuresti

241

 

INMA