INMATEH - CUPRINS – Vol. 39, Nr. 1 / 2013     /     INMATEH - CONTENTS – Vol. 39, No. 1 / 2013

No.

TITLUL / AUTORII

TITLE / AUTHORS

Pg.

1.

RESEARCHES ON THE USE OF FINITE ELEMENT METHOD TO OPTIMIZE THE WHEEL TYRES EXPLOITATION FOR AGRICULTURAL VEHICLES /

CERCETARI PRIVIND UTILIZAREA METODEI ELEMENTELOR FINITE PENTRU OPTIMIZAREA EXPLOATĂRII PNEURILOR VEHICULELOR AGRICOLE

Assoc. Prof. PhD. Eng. Biriş S.Şt.1), Prof. PhD. Eng Savin L. 4), PhD. Stud. Eng. Ungureanu N.1), Assoc. Prof. PhD. Eng. Maican E.1), PhD. Eng. Vlăduţ V.2), PhD. Eng. Ganea I.2), PhD. Eng. Caba I.L.3)

1)P.U. Bucharest / Romania; 2)INMA Bucharest / Romania; 3)USAMVB Timişoara / Romania; 4)University of Novi Sad / Serbia

 

 

5

2.

DETERMINATION OF THE MINIMUM SURFACE OF AN AGRICULTURAL FARM STARTING FROM WHICH A TRACTOR POWER RANGE BECOMES PROFITABLE, FOR A CERTAIN AGRICULTURAL WORK /

DETERMINAREA SUPRAFETELOR MINIME DE LA CARE TRACTOARELE DINTR-O ANUMITA GAMA DE PUTERI DEVIN RENTABILE, PENTRU O ANUMITA LUCRARE AGRICOLĂ

Prof. PhD. Eng. Moise V.1), Assoc. Prof. PhD. Eng. Biriş S.Şt.1), PhD. Eng. Kabas O.4), PhD. Stud. Eng. Ungureanu N.1),

PhD. Eng. Vlăduţ V.2), Prof. Boureci Gh.1), Prof. Stroe I.1), PhD. Eng. Caba I.L.3)

1)P.U. Bucharest / Romania; 2)INMA Bucharest / Romania; 3)USAMVB Timişoara / Romania; 4)Bati Akdeniz Agricultural Research Institute, Antalya / Turkey

 

 

13

3.

STUDIES AND RESEARCHES ON ENERGETIC OPTIMIZATION OF FODDER HARVESTING COMBINES - THREE DIMENSIONAL MODELS /

STUDII SI CERCETARI ASUPRA OPTIMIZARII ENERGETICII COMBINELOR DE RECOLTAT FURAJE – MODELE TRIDIMENSIONALE

PhD. Stud. Ştefănoiu M.D.1), Math. Cârdei P.2), PhD. Eng. Vlăduţ V.2), Prof. PhD. Eng. Vezirov Ch. 3), Prof. PhD. Eng. Bădescu M.1), Assoc. Prof. PhD. Eng. Boruz S.1), Prof. PhD. Eng. Mihailov N.3)

1)University of Craiova / Romania; 2)INMA Bucharest / Romania; 3)University of Rousse / Bulgaria

 

 

23

4.

RESEARCHES ON IMPROVEMENT OF WORKING PROCESS OF FIBROUS FORAGES

SHREDDING PARTS /

CERCETĂRI PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA PROCESULUI DE LUCRU AL ORGANELOR DE MĂRUNŢIT FURAJE FIBROASE

PhD. Eng. Caba I.L.1), Assoc. Prof. PhD. Eng. Biriş S.2), Ress. Assist. PhD. Selvi K. C. 4), Assoc. Prof. PhD. Eng. Bungescu S.1),

PhD. Eng. Vlăduţ V.3), PhD. Stud. Eng. Niţu M.3)

1)USAMVB Timisoara / Romania; 2)P.U. Bucharest / Romania; 3)INMA Bucharest / Romania; 4)Ondokuz Mayis University / Turkey

 

 

29

5.

RESEARCHES REGARDING THE BEHAVIOUR OF THE STIHL BT 121 MOTTO-BORER, EQUIPPED WITH A 150 MM DRILL, FOR DRILLING HOLES DESIGNED TO PLANTING SAPLINGS /

CERCETĂRI PRIVIND COMPORTAREA MOTOBURGHIULUI STIHL BT 121, ECHIPAT CU UN BURGHIU DE 150 MM DIAMETRU, LA FORAREA GROPILOR DE PLANTAT PUIEŢI

Assoc. Prof. Ph.D. Eng. Boja N.1), Lect. Ph.D. Eng. Boja F.1), Ph.D. Eng. Caba I.2), Eng. Gligoraş D.3), Prof. Ph.D. Dărău P. A.1)

1)Vasile Goldiş” Western University of Arad – Faculty of Natural Sciences, Engineering and Informatics / Romania;

2)USAMVB Timisoara / Romania; 3)Regional Development Agency Alba Iulia / Romania

 

 

39

6.

CONTRIBUTION TO THE MODELLING AND SIMULATION OF U – 650 TRACTOR HYDROSTATIC POWER STEERING /

CONTRIBUŢII LA STUDIUL MODELǍRII ŞI SIMULǍRII SERVODIRECŢIEI TRACTORULUI U 650 M

PhD. Stud. Eng. Anghel St. 1), PhD. Eng. Usenko M. 2)

1)P.U. Bucharest / Romanaia, 2)State Technical University Lutsk / Ukraina

 

 

49

7.

STUDY OF A TRACTOR MODEL WITH TWO DEGREES OF FREEDOM /

STUDIUL MODELULUI CU DOUA GRADE DE LIBERTATE PENTRU TRACTOR

Lect. PhD. Eng. Duţu M.F. 1), Assoc.Prof. PhD. Eng. Maican E. 1), PhD. Eng. Duţu I. 2)

Prof. PhD. Eng. David L1), Lect. PhD. Eng. Rusănescu C.O. 1)

1) P.U. Bucharest / Romania, 2) Hydraulics and Pneumatics Research Institute Bucharest

 

 

55

8.

NUMERICAL MODELLlNG AND SIMULATION OF SEPARATION PROCESS IN CYCLONE /

MODELAREA NUMERICĂ ŞI SIMULAREA PROCESULUI DE SEPARARE ÎN CICLON

Ph.D. Stud. Eng. Marinuc M.1), Assist. Ph.D. Eng. Ipate G.2), Prof. Ph.D. Eng. Rus F.1)

1)Transylvania University Brasov / Romania; 2)Politehnica University of Bucharest / Romania

 

 

63

9.

RESEARCH OF THE GRIST DIMENSIONAL CHARACTERISTICS OF THE SECOND MATTER GRINDING IN AN INDUSTRIAL WHEAT MILL /

CERCETAREA CARACTERISTICILOR DIMENSIONALE ALE MĂCINIŞULUI CELUI DE-AL DOILEA ŞROT ÎNTR-O MOARĂ DE GRÂU INDUSTRIALĂ

Ass. PhD. Stud. Eng. Constantin G.A., Prof. Ph.D. Eng. Voicu Gh., Ass. Ph.D. Stud. Eng. Ştefan M.E.,

Prof. Ph.D. Eng. Paraschiv G.

P.U. Bucharest / Romania

 

 

71

10.

ALGORITHM FOR COMPUTING THE CAPACITY OF WATER OXYGENATION /

ALGORITM PENTRU CALCULUL CAPACITĂŢII DE OXIGENARE A APEI

Lect. Ph.D. Eng. Safta V. 1), Asst. PhD. Stud. Eng. Dilea M. 1), Asst. PhD Stud. Eng.Constantin G.A. 1), PhD. Eng. Atanasov A. 2)

1)P.U. Bucharest / Romania; 2)University of Rousse / Bulgaria

 

79

11.

MOVEMENT AND COLLISION OF NANOPARTICLES IN THE PROCESS OF CHEMICAL

 MECHANICAL POLISHING (CMP) /

MISCAREA ŞI COLOZIUNEA NANOPARTICULELOR ÎN PROCESUL DE LUSTRUIRE CHIMICO-MECANICĂ

Prof. Dr. Eng. Filip Ilie

P.U. Bucharest / Romania

 

 

85

12.

ON THE VIBRATIONS OF THE CENTRIFUGES WITH A CYLINDER IN CONSOLE /

ASUPRA VIBRAŢIILOR CENTRIFUGELOR CU TAMBURUL ÎN CONSOLĂ

Assoc. Prof. PhD. Eng. Boiangiu M.1), Math. Prof. Boiangiu G.2)

1)P.U. Bucharest / Romania; 2)Secondary School No.11 Buzău / Romania

 

 

91

 

 

INMA